Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TRẠM Y TẾ

Được đăng lên bởi kimtuyen-vni
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Báo Cáo thực tế cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo--BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: KIỀU TẤN PHÚC
Lớp: 11TDSP21
Mã số sinh viên:3111000376
Nơi thực tập:Trạm Y Tế Phường 12, quận 4, Tp.hcm
Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở: Nguyễn Thị Thu Hà
Giáo viên phụ trách: Võ Thị Thu Hà
Thời gian thực tập: 27/08/2012-31/08/2012
Stt
A
1
2
3
B
1
2

Nội dung
Thái độ học tập của sinh viên
Đạo đức
Tác phong
Chuyên cần
Nội dung bài báo cáo
Hình thức
Nội dung
Tổng cộng (A+B)

Điểm tối đa
04
02
01
01
06
02
04
10

Điểm thực

Xác nhận của cơ sở thực tập
( Ký tên – Đóng dấu )

LỜI MỞ ĐẦU

Sinh viên: Kiều Tấn Phúc-Lớp 11TDSP21

1

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Báo Cáo thực tế cơ sở

Với mục đích tạo điều kiện tốt cho các sinh viên chuẩn bị hành trang
vững vàng sau khi ra trường. Ban giám hiệu Trường Đại Học Nguyễn Tất
Thành đã tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực tập thực tế tại trạm y tế
phường 12, Quận 4 nhằm nâng cao kiến thức và nắm vững các kinh nghiệm
trong hành nghề dược. Sau thời gian thực tập thực tế tại trạm y tế phường 12
từ ngày… đến ngày…, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ y tế trạm em
đã nhận thức sâu sắc hơn vai trò của người Dược Sỹ Trung Học. Từ đó vận
dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe
cộng đồng đi đôi với việc hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.
Cơ bản và quan trọng hơn là những kinh nghiệm em đã học được từ các
cán bộ trạm qua thời gian đi thực tế. Tiếp cận trực tiếp trạm y tế cơ sở để
biết rõ chức năng, nhiệm vụ của nhân viên trong trạm, cơ cấu tổ chức, thực
tế sử dụng thuốc, lập dự trù thuốc ở trạm y tế. Tuyên truyền, tư vấn chăm
sóc sức khỏe tại cộng đồng. Đó chính là những kiến thức bổ ích, là hành
trang giúp em bước vào nghề một cách tự tin với chuyên môn và nghiệp vụ
vững vàng.

I.
PHẦN 1: giới thiệu chung về đơn vị thực tập
1. Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập
Sinh viên: Kiều Tấn Phúc-Lớp 11TDSP21

2

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Báo Cáo thực tế cơ sở

Mô tả đặc điểm chung về Phường 12
Vị trí địa lý – Hành chánh:
Địa lý: một mặt giáp đường Nguyễn Tất Thành, một mặt giáp bến Vân
Đồn, một mặt giáp Đoàn Văn Bơ.
Diện tích: 0,4 Km2
Phường 12 có 1559 hộ dân, 4 khu phố, 40 tổ dân phố
Địa chỉ: Số 24 Lê Văn Linh Phường 12 quận 4 TPHCM.
Dân số:
Dân số: 7590 người
Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0.68%
Tổng số phụ nữ 15-49 tuổi:1554 người
Tổng số phụ nữ 15-49 có chồng:1254 người
Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi: 3...
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Báo Cáo thực tế cơ sở
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: KIỀU TẤN PHÚC
Lớp: 11TDSP21
Mã số sinh viên:3111000376
Nơi thực tập:Trạm Y Tế Phường 12, quận 4, Tp.hcm
Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở: Nguyễn Thị Thu Hà
Giáo viên phụ trách: Võ Thị Thu Hà
Thời gian thực tập: 27/08/2012-31/08/2012
Stt Nội dung Điểm tối đa Điểm thực
A Thái độ học tập của sinh viên 04
1 Đạo đức 02
2 Tác phong 01
3 Chuyên cần 01
B Nội dung bài báo cáo 06
1 Hình thức 02
2 Nội dung 04
Tổng cộng (A+B) 10
Xác nhận của cơ sở thực tập
( Ký tên – Đóng dấu )
LỜI MỞ ĐẦU
Sinh viên: Kiều Tấn Phúc-Lớp 11TDSP21
1
BÁO CÁO THỰC TẬP TRẠM Y TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TRẠM Y TẾ - Người đăng: kimtuyen-vni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TRẠM Y TẾ 9 10 167