Ktl-icon-tai-lieu

bào chế

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3952 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SIRO THUỐC

Bài 6: SIRO THUỐC

NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG

TỶ TRỌNG SIRO

65

1,3207

64

1,3146

60

1,2906

55

1,2614

ĐỘ BAUME

TỶ TRỌNG SIRO

30

1,2624

33

1,2964

34,5

1,3100

35

1,3202

38

1,3574

40

1,3834

Câu 1: Tỷ trọng của siro ở 150C là 1,2614.
Nồng độ đường? Độ Baume? Cách giải quyết?
 Vì tỉ trọng siro = 1,2614
=> nồng độ đường là 55% và độ Baume là 30.
 Cách giải quyết: dùng nhiệt để điều chỉnh siro
đến tỷ trọng 1,3146(nồng độ đường 64 %).

Câu 2: 5000g siro có độ Baume ở 150C là 38.
Nồng độ đường? Tỷ trọng? Cách giải quyết?
 Độ Baume =38 =>tỷ trọng siro là 1,3574, nồng
độ đường là >65%.
Vậy nồng độ chưa đạt yêu cầu.
 Cách giải quyết: pha loãng bằng nước cất.
Lượng nước cất thêm vào là:
Q = 0,033. S. D
= 0,033.5000.(38 – 35) = 495g
Vậy thêm vào 495g nước cất để pha loãng siro

Câu 3: 5000ml siro tỷ trọng ở 150C là 1,3574.
Nồng độ đường? Độ Baume? Cách giải quyết?
Tỷ trọng siro là 1,3574 nên siro có nồng độ đường
>65%, độ Baume là 380.
Cách giải quyết: thêm nước vào để điều chỉnh
nồng độ đường đạt yêu cầu.
Lượng nước thêm vào:
dùng tỷ trọng kế để đo ta áp dụng CT

d1  d
Q  0,033 * S *145 *
d1 * d

d1  d
Q  0,033 * S *145*
d1 * d

S: kl siro đậm đặc
d1: tỷ trọng siro đậm đặc

1,3574  1,32
 0,033*5000*145*
1,3574*1,32
 499,3922
Vậy lượng nước cần thêm vào là 499,392g.

Câu 4: 1 lít siro cố khối lượng là 1314g.
Tỷ trọng? Nồng độ đường? Cách giải quyết?
Tỷ trọng: d=m/V = 1314/1000 =1,314.
 Nồng độ đường là 64%.
 Siro có nồng độ đường đạt yêu cầu. Không cần
điều chỉnh.

Câu 5: siro Idotanic
Công thức:
• Iod
• Tanin
• Nước cất
• Đường trắng dược dụng

0,2g
0,4g
40g
60g

1.Nhận xét:
a. Loại phản ứng của Tanin và Iod?
Phản ứng Tanin và Iod để tạo chất hữu cơ phức
tạp không độc có tác dụng dinh dưỡng.
Đây là phản ứng thu nhiệt.
b. Biện pháp hạn chế Iod thăng hoa:
- Dùng bông gòn đậy kín bìn.
- Không đun quá 600C (cho vào bình cách
thủy, ngâm nhiệt kế, kiểm tra nhiệt độ).
- Tạo độ nhớt thích hợp cho dd.

c. Cách để phản ứng xảy ra nhanh:
- Iod và Tanin phải được tán mịn.
- Thường xuyên lắc đều bình phản ứng.
- Dùng bình thủy tinh để tăng cường khuấy trộn.
d. Phương pháp điều chế: hòa tan đường vào
dung dịch thuốc.

2. Kỹ thuật điều chế:
a. Chuẩn bị:
- Dụng cụ: bình cầu, bộ cách thủy, mặt kính
đồng hồ.
- Nguyên liệu: Iod, Tanin, Đường.
- Dung môi: Nước cất.

b. Điều chế dung dịch thuốc:
Đặt bình cầu trên bộ cách thủy (<600C)
Trong bình cầu: 0,2g iod + 0,4g Tanin + 10g đường
+ 40g ED, đặt lên bếp cách thủy, thỉnh thoảng lắc
bình cho đế...
SIRO THUỐC
bào chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bào chế - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bào chế 9 10 599