Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản dược liệu

Được đăng lên bởi Pi Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 3 lần
3. Bảo quản:
Bảo quản dược liệu nhằm giữ hình thức và phẩm chất của dược liệu để
không bị giảm sút (nếu bảo quản không tốt thì dược liệu dễ bị nhiễm nấm
mốc, sâu mọt, biến đổi màu sắc mùi vị). Trong thời gian bảo quản, dược
liệu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Đặc biệt
ẩm ướt là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng dược liệu. Nếu dược
liệu dễ hút ẩm thì phải đựng trong bao bì bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng
sắt và dưới đáy có để chất hút ẩm.
Muốn bảo vệ dược liệu tốt thì phải xây dựng kho chứa đúng quy cách.
Kho thường được xây dựng bằng các nguyên liệu chống cháy. Kho phải
mát, thoáng gió, khô ráo. Giữa các giá phải có lối đi lại. Các dược liệu phải
được xếp đặt theo từng khu vực để dễ tìm, dễ kiểm soát. Các dược liệu
độc như cà độc dược, ô đầu, mã tiền… và các dược liệu có tinh dầu như
hồi, đinh hương, quế, bạc hà… phải để riêng. Định kỳ phải theo dõi nấm
mốc, sâu bọ.
Nấm mốc thường gặp thuộc các chi Arpergillus, Penicillium, Mucor,
Rhizopus.
Sâu bọ trên dược liệu hay gặp các loại: mọt gạo (Sitophyllus oryzae),
mọt thóc đỏ (Tribolium ferrugineum), mọt cà phê (Araecerus fasciculatus),
mọt thuốc (Siegobium paniceum)…
Khi dược liệu bị nấm mốc thì phải xử lý như rửa, lau nước hoặc lau cồn
rồi phơi sấy lại, nếu nhiễm nặng thì loại bỏ. Nếu dược liệu bọ sâu mọt
phương pháp đơn giản nhất là sấy ở 65 0C. Có thể sử dụng bức xạ γ
Co80 chiếu từ 0,25KGy đến 1KGy. Dược liệu với số liệu ít và rất dễ sâu mọt
thường được đựng trong những hộp hoặc thùng sắt kín và nhỏ xuống đáy
thùng một vài giọt chloroform.

Nguyên nhân: khí hậu, trang thiết bị, độ ẩm, cách sắp xếp,

...
3. Bảo quản:
Bảo quản dược liệu nhằm giữ hình thức phẩm chất của dược liệu để
không bị giảm sút (nếu bảo quản không tốt thì dược liệu dễ bị nhiễm nấm
mốc, sâu mọt, biến đổi màu sắc mùi vị). Trong thời gian bảo quản, dược
liệu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Đặc biệt
ẩm ướt nguyên nhân chính làm giảm chất lượng dược liệu. Nếu dược
liệu dễ hút ẩm t phải đựng trong bao bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng
sắt và dưới đáy có để chất hút ẩm.
Muốn bảo vệ dược liệu tốt thì phải xây dựng kho chứa đúng quy cách.
Kho thường được xây dựng bằng các nguyên liệu chống cháy. Kho phải
mát, thoáng gió, khô ráo. Giữa các giá phải lối đi lại. Các dược liệu phải
được xếp đặt theo từng khu vực để dễ tìm, dễ kiểm soát. Các dược liệu
độc như độc dược, ô đầu, tiền… các dược liệu tinh dầu như
hồi, đinh hương, quế, bạc hà… phải đ riêng. Định kỳ phải theo dõi nấm
mốc, sâu bọ.
Nấm mốc thường gặp thuộc các chi Arpergillus, Penicillium, Mucor,
Rhizopus.
Sâu bọ trên dược liệu hay gặp các loại: mọt gạo (Sitophyllus oryzae),
mọt thóc đỏ (Tribolium ferrugineum), mọt phê (Araecerus fasciculatus),
mọt thuốc (Siegobium paniceum)…
Khi dược liệu bị nấm mốc thì phải xử như rửa, lau nước hoặc lau cồn
rồi phơi sấy lại, nếu nhiễm nặng thì loại bỏ. Nếu dược liệu bọ sâu mọt
phương pháp đơn giản nhất sấy 65
0
C. thể sử dụng bức xạ γ
Co
80
chiếu từ 0,25KGy đến 1KGy. Dược liệu với số liệu ít và rất dễ sâu mọt
thường được đựng trong những hộp hoặc thùng sắt kín nhỏ xuống đáy
thùng một vài giọt chloroform.
Nguyên nhân: khí hậu, trang thiết bị, độ ẩm, cách sắp xếp,
Bảo quản dược liệu - Người đăng: Pi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảo quản dược liệu 9 10 219