Ktl-icon-tai-lieu

Bát cương

Được đăng lên bởi Jacky In
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁT CƯƠNG
Th.S Lê Ngọc Thanh

Mục tiêu
1.
2.
3.
-

Trình bày nội dung của bát cương.
Trình bày những tiêu chuẩn cơ bản để chẩn đoán bát
cương
Mô tả được các triệu chứng lâm sàng của bát cương:
Biểu – Lý
Hàn – Nhiệt
Hư – Thực
Âm - Dương

I. ĐẠI CƯƠNG
• Nội dung của Bát cương, trong “ Nội kinh” đã sớm có bàn
luận.
• Trương Trọng Cảnh vận dụng cụ thể hơn trong chẩn đoán
và điều trị các bệnh Thương hàn và tạp bệnh.
• Trình Chung Linh, nhà Thanh, lại tiến hành bổ sung thêm,
nên từ đó Bát cương đã trở thành bộ phận cấu thành quan
trọng trong chẩn đoán học.

I. ĐẠI CƯƠNG
• Bát cương là 8 cương lĩnh gồm 8 hội chứng lớn nhằm mô
tả các mức độ, trạng thái các giai đoạn của một bệnh cảnh
lâm sàng.
• Bát cương là phương pháp biện chứng, phân tích tính chất
chung của bệnh tật, là tổng cương của các phép biện
chứng.
• Bát cương gồm 4 cặp sau: biểu – lý ( ngoài và trong ); hàn
– nhiệt; hư – thực; âm – dương. Trong đó âm dương là 2
cương lĩnh tổng quát nhất được gọi là tổng cương.
• Dựa trên bát cương mới phân tích, lập phương đúng cách
và việc sử dụng thuốc YHCT mới có hiệu quả.

II. BIỂU - LÝ
Biểu –lý là hai cương lĩnh để tìm vị trí nông sâu, tình trạng
nặng nhẹ của bệnh tật, đánh giá tiên lượng và đề ra các
phương pháp chữa bệnh thích hợp

Biểu
- Biểu chứng là bệnh còn ở bên ngoài , ở nông thường xuất
hiện tại gân, xương, cơ nhục, kinh lạc
- Biểu hiện lâm sàng: sốt, sợ gió, sợ lạnh, đau đầu, đau
mình, ngạt mũi, ho, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù…
- Thường gặp trong các bệnh ngoại cảm, truyền nhiễm giai
đoạn đầu.

II. BIỂU - LÝ
Lý
- Lý là bệnh ở bên trong, ở sâu thường là bệnh thuộc các
tạng phủ, bệnh truyền nhiễm ở các giai đoạn toàn phát và
có các biến chứng như mất nước, mất điện giải, chảy máu.
- Biểu hiện lâm sàng: sốt cao, khát, mê sảng, nôn mửa, đau
bụng, tiêu chảy hay táo bón, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng,
mạch trầm
- Thường gặp trong bệnh truyền nhiễm giai đoạn toàn phát,
biến chứng, các bệnh lý mạn tính.
- Tùy theo nguyên nhân mà dùng các thuốc bổ, thanh hay
ôn…

II. BIỂU - LÝ
-

Quan hệ biểu chứng – lý chứng
Biểu lý chuyển hóa: Biểu tà nhập lý, Lý tà xuất biểu
Biểu lý đồng bệnh
Phân biệt Biểu – Lý:
Sốt cao hay sốt kèm ớn lạnh
Chất lưỡi đỏ hay nhợt
Rêu lưỡi vàng hay trắng
Mạch phù hay trầm

III. HÀN – NHIỆT
- Hàn – nhiệt là hai cương lĩnh dùng để đánh giá tính chất
của bệnh giúp cho người thầy thuốc chẩn đoán các loại hình
của bệnh và đề ra phương pháp chữa bệnh hợp lý ( bệnh
hàn thì dùng thuốc nhiệt, bệnh nhiệt thì dùng thuốc hàn;
nhiệt thì châm, hàn thì ...
BÁT CƯƠNG
Th.S Lê Ngọc Thanh
Bát cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bát cương - Người đăng: Jacky In
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bát cương 9 10 34