Ktl-icon-tai-lieu

Bát Đoạn Cẩm

Được đăng lên bởi jiro1991
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4063 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC – LỤC
Lời Tựa
Chương Thứ Nhất
1.

Bát Đoạn Cẩm là gì ?

2.

Sự khác giữa Bát Đoạn Cẩm và Nội Công ?

3.

Sự thành công của Bát Đoạn Cẩm
Chương Thứ Nhì

Tám đoạn của Bát Đoạn Cẩm
1.

Đệ nhất đoạn cẩm: Lưỡng Thủ Kình Thiên Lý Tam Tiêu

2.

Đệ nhị đoạn cẩm: Tả Hữu Khai Cung Tự Xạ Điêu

3.

Đệ tam đoạn cẩm: Điều Lý Tỳ Vị Đơn Cử Thủ

4.

Đệ tứ đoạn cẩm: Ngũ Lao Thất Thương Vọng Hậu Tiền

5.

Đệ ngũ đoạn cẩm: Dao Đầu Bài Vĩ Khứ Tâm Hỏa

6.

Đệ lục đoạn cẩm: Bối Hậu Thất Điên Bách Bệnh Tiêu

7.

Đệ thất đoạn cẩm: Toàn Quyền Nộ Mục Tăng Khí Lực

8.

Đệ bát đoạn cẩm: Lưỡng Thủ Phan Túc Cố Thận Eo
Chương Thứ Ba

PHẦN PHỤ THUỘC 12 đoạn:
Đệ nhất đoạn: Hai tay đưa lên xuống (căn bản từ Đạo Gia của Lão Tử)
Đệ nhị đoạn: Đứng lên ngồi xuống (căn bản môn thể dục Hy Lạp)
Đệ tam đoạn: Đưa hai tay ngang bằng ra sau (từ Ngũ Cầm Đồ của danh y Hoa Đà)
Đệ tứ đoạn: Chân co chân duỗi hai tay ấn gối (căn bản thể dục Hy Lạp)
Đệ ngũ đoạn: Đưa tay nghịch chiều trên đầu sau hông (từ vũ điệu Á Châu)
Đệ lục đoạn: Xoay tay thành vòng trước mặt (từ thể dục Hy Lạp)
Đệ thất đoạn: Xoay tay thành vòng hai bên (từ thể dục Hy Lạp)
Đệ bát đoạn: Xoay cổ (căn bản từ Đạo Gia Lão Tử)
Đệ cửu đoạn: Cúi người bó gối (căn bản từ Yoga Ấn Độ)
Đệ thập đoạn: Tư thế con rồng (căn bản từ Ấn Độ)
Đệ thập nhất đoạn: Khấu Xỉ (căn bản từ Đạo Gia)
Đệ thập nhị đoạn: Phúc hô hấp tức thở bằng bụng (căn bản từ đạo gia Lão Tử).
LỜI TỰA
Ngày càng văn minh, nhờ Khoa Học đối chứng mà người ta khám phá ra Nội Công là môn
tuyệt diệu để tu luyện cho đặng tăng tiến sức khỏe vạn năng và sống lâu trăm tuổi. Do đó số
người nghiên cứu và luyện tập lại càng tăng thêm, không riêng gì Thiền Sư, Cư Sĩ, Tu Sĩ, Võ
Gia,….mà văn nhân, lãng tử, người trí tự đều tìm cách trau dồi môn học.
Nhưng tại quê nhà, học giả vấp phải trở lực lớn là thiếu tài liệu chân thực. Các sách xưa rất đỗi
đơn sơ, mà kiến văn người dịch thuật bây giờ lại càng nông cạn hơn cách hành văn mộc mạc
của cổ nhân, thì sách xưa hóa ra là kỳ quan để ngắm chơi chớ không làm sao hiểu được.
Còn những sách treo bán ngoài chợ ai cũng công nhận có mua cũng chỉ đọc chơi cho vui mà
thôi không thể học hành gì được, vì người viết kiến thức đôi khi chẳng hơn gì người đọc…lại
ngôn ngữ bất đồng.
Đứng nhìn học giả ngẩn ngơ trước hố trủng của ngành học thuật, soạn giả đành bấm bụng
mang kinh nghiệm nửa đời tu luyện và dạy học trò ra biên thành sách Nội Công nầy để chư học
giả tiện bề nghiên cứu.

Bộ môn Nội Công cao tuyệt, hay tuyệt nhưng không ngoài ba cuốn:
1.Tự Luyện Nội Công Thiế...
MC – LC
Li Ta
Chương Th Nht
1. Bát Đon Cm là gì ?
2. S khác gia Bát Đon Cm và Ni Công ?
3. S thành công ca Bát Đon Cm
Chương Th Nhì
Tám đon ca Bát Đon Cm
1. Đệ nht đon cm: Lưỡng Th Kình Thiên Lý Tam Tiêu
2. Đệ nh đon cm: T Hu Khai Cung T X Điêu
3. Đệ tam đon cm: Điu Lý T V Đơn C Th
4. Đệ t đon cm: Ngũ Lao Tht Thương Vng Hu Tin
5. Đệ ngũ đon cm: Dao Đầu Bài Vĩ Kh Tâm Ha
6. Đệ lc đon cm: Bi Hu Tht Điên Bách Bnh Tiêu
7. Đệ tht đon cm: Toàn Quyn N Mc Tăng Khí Lc
8. Đệ bát đon cm: Lưỡng Th Phan Túc C Thn Eo
Chương Th Ba
Bát Đoạn Cẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bát Đoạn Cẩm - Người đăng: jiro1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bát Đoạn Cẩm 9 10 866