Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH BẠCH CẦU CẤP

Được đăng lên bởi Danh Vô
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/13/2014

Mục tiêu học tập
1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm
sàng của bệnh bạch cầu cấp.

BỆNH BẠCH CẦU CẤP
(Acute Leukemia)

2. Trình bày được phương pháp điều trị bệnh bạch
cầu cấp.

Nguyễn Hương Giang

Định nghĩa

Đặc điểm của bệnh BCC

Bệnh bạch cầu cấp là một bệnh ác tính của

• Tế bào ngừng biệt hóa mà không ngừng

tế bào tiền thân tạo huyết, trong đó có tăng

sinh sản nên trong máu ngoại vi và trong

sinh loại tế bào non không biệt hóa hoặc biệt

tủy có nhiều tế bào non.

hóa rất ít. Những tế bào bạch cầu tăng sinh

• Do có nhiều tế bào non nên tủy bị ức chế

không kiểm soát được và thay thế hoàn toàn

và triệu chứng đầu tiên của bệnh là biểu

các phần tử bình thường của tủy xương.

hiện suy tủy.

Nguyên nhân

Phân loại

1. Đa số không rõ nguyên nhân.
2. Yếu tố di truyền:
- Gia đình: có người mắc bệnh ung thư, tỷ lệ
BCC cao gấp 4 lần.
- Da trắng, da vàng mắc cao hơn da đen.
3. Yếu tố môi trường:

• Bạch cầu cấp thể tủy (thể hạt):
có 7 thể bệnh (M1 → M7).
• Bạch cầu cấp thể lympho:
có 3 thể bệnh (L1 → L3)

- Phóng xạ.
- Hóa chất.
- Hóa chất trị liệu.

1

8/13/2014

Triệu chứng lâm sàng
Khởi phát với các dấu hiệu:
- Mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, chán ăn.
- Đau nhức các xương dài, xương ức,
xương sườn.
- Sưng đau các khớp lớn.

Triệu chứng lâm sàng
Thể điển hình: có 5 hội chứng
- Hội chứng thiếu máu.
- Hội chứng xuất huyết.
- Hội chứng nhiễm khuẩn.
- Hội chứng gan – lách - hạch to.
- Hội chứng loét và hoại tử miệng họng.
Thể không điển hình

Cận lâm sàng
Huyết đồ:
- RBC: giảm, thiếu máu đẳng sắc, kích
thước bình thường.

Tủy đồ :
- giàu tế bào và chủ yếu là bạch cầu non
- mẫu tiểu cầu và hồng cầu giảm.
XN đông máu-cầm máu

- PLT: giảm

- Lượng fibrinogen giảm

- WBC: tăng cao 5-30G/L. Chủ yếu là

- Thời gian máu chảy kéo dài

BC non, có khoảng trống BC.

Mục đích điều trị
Điều trị nhằm duy trì tình trạng lui bệnh hoàn toàn.
Tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn:

ĐIỀU TRỊ

- Số lượng BC trung tính > 1,5G/L
- Số lượng tiểu cầu > 100 G/L
- Tủy xương có mật độ TB gần bình thường.
- Tỷ lệ BC non trong tủy < 5%
- Các dòng TB trong tủy phát triển và trưởng
thành bình thường.

2

8/13/2014

Điều trị triệu chứng

Điều trị đặc hiệu

• Chống nhiễm khuẩn: dùng kháng sinh.

1. Hóa trị liệu.

• Chống thiếu máu:
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý.

2. Phóng xạ trị liệu.

- Truyền máu khi: RBC < 2 T/L

3. Miễn dịch trị liệu.

• Chống xuất huyết:

4. Ghép tủy

- Truyền khối hồng cầu và tiểu cầu.

2.Phóng xạ trị liệu

Hóa trị liệu

Chủ yếu dự phòng ở màng não.

Phác ...
8/13/2014
1
BỆNH BẠCH CẦU CẤP
(Acute Leukemia)
Nguyễn Hương Giang
Mục tiêu học tập
1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng cận lâm
sàng của bệnh bạch cầu cấp.
2. Trình bày được phương pháp điều trị bệnh bạch
cầu cấp.
Định nghĩa
Bệnh bạch cầu cấp một bệnh ác tính của
tế bào tiền thân tạo huyết, trong đó tăng
sinh loại tế bào non không biệt hóa hoặc biệt
hóa rất ít. Những tế bào bạch cầu tăng sinh
không kiểm soát được và thay thế hoàn toàn
các phần tử bình thường của tủy xương.
Đặc điểm của bệnh BCC
Tế bào ngừng biệt hóa không ngừng
sinh sản nên trong máu ngoại vi trong
tủynhiều tế bào non.
Do nhiều tế bào non nên tủy bị ức chế
triệu chứng đầu tiên của bệnh biểu
hiện suy tủy.
Nguyên nhân
1. Đa số không rõ nguyên nhân.
2. Yếu tố di truyền:
- Gia đình: người mắc bệnh ung thư, tỷ lệ
BCC cao gấp 4 lần.
- Da trắng, da vàng mắc cao hơn da đen.
3. Yếu tố môi trường:
- Phóng xạ.
- Hóa chất.
- Hóa chất tr liệu.
Phân loại
Bạch cầu cấp thể tủy (thể hạt):
7 thể bệnh (M1 → M7).
Bạch cầu cấp thể lympho:
3 thể bệnh (L1 → L3)
BỆNH BẠCH CẦU CẤP - Trang 2
BỆNH BẠCH CẦU CẤP - Người đăng: Danh Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BỆNH BẠCH CẦU CẤP 9 10 302