Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh dạ dày

Được đăng lên bởi tranquochan98
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHỤ LỤC
I.

LÝ DO CHON DỀ TÀI…………………………………………TRANG 2

II.

MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG……………………TRANG 2

III. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU………………………TRANG 3
IV. GIẢI PHÁP TÌNH HUỐNG……………………………………TRANG 3
V.

THUYẾT MINH TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT………………TRANG 3
1. THỰC TRẠNG ĐAU DẠ DÀY CỦA NƯỚC TA HIỆN
NAY…..TRANG 3
2. NGUYÊN NHÂN ĐAU DẠ DÀY …………………………………
TRANG 4
3. TÁC HẠI CỦA ĐAU DẠ
DÀY……………………………………..TRANG 6
4. CÁCH PHÒNG TRÁNH…………………………………………TRANG
7
5. CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐƠN
GIẢN……………………….TRANG 9

VI. Ý NGHĨA…………………………………………………………..TRANG 9

1

Tịnh Bắc, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Cuộc thi
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH
HUỐNG THỰC TIỂN TRONG CUỘC SỐNG
Tên tình huống:

BỆNH ĐAU DẠ DÀY HIỆN NAY

I.Lý do chọn đề tài:
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, căn bệnh đau dạ dày là một căn bệnh khá phổ biến trong công
đồng xã hội. Với tác hại của nó đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống,công việc cũng như sức khỏe.
Trong gia đình chúng em có người thân mắc căn bệnh nên chúng em thấu hiểu được nỗi đau do căn
bệnh này gây ra. Với lý do này, chúng em dựa trên kiến thức các môn học ở trường để giải quyết tình
huống tìm hiểu rõ sâu sắc hơn về bệnh đau dạ dày cũng như cách phòng tránh nó nhằm nâng cao giá trị
cuộc sống.

II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
2

-

Tìm hiểu về thực trạng bệnh đau dạ dày ở nước ta hiện nay

-

Tìm hiểu nguyên nhân gây ra căn bệnh dạ dày

-

Tác hại của nó đối với cuộc sống con người

-

Tìm hiểu cách phòng tránh căn bệnh này

-

Giới thiệu vài số cách điều trị hiệu quả

-

Ý nghĩa thực tiền của việc giải quyết tình huống.

III.Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến đề tài giải quyết tình huống:
Tìm hiểu vể bệnh đau dạ dày của nước ta hiện nay
IV.Giải pháp để giải quyết tình huống:
Vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết tình huống :
+ Môn toán học: nêu số liêu thống kê, xử lý dữ liệu về tình trạng bênh đau dạ dày nước ta hiện nay, số
người chết vì bệnh đau dạ dày
+ Môn địa lý : vẽ biểu đồ thống kê số ca tử vong của một số loại bệnh, tỉ lệ phần trăm về nguyên nhân
gây ra bệnh dạ dày
+ sinh học : sinh lý dạ dày và tác hại của căn bệnh dạ dày
+ GDCD: tuyên truyền mọi người các biện pháp phòng tránh đau dạ dày
+ Ngữ văn:sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt cho phù hợp với bài thi
V. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống:
1. Thực trạng đau dạ dày của nước ta hiện nay:
+ Theo thống kê của ngành y tế, Việt Nam có số người mắc các bệnh về đường tiêu hóa trong top cao
nhất thế giới chiếm 60% dân số, trong đó cứ 100 người t...
PHỤ LỤC
I. LÝ DO CHON DỀ TÀI…………………………………………TRANG 2
II. MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG……………………TRANG 2
III. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU………………………TRANG 3
IV. GIẢI PHÁP TÌNH HUỐNG……………………………………TRANG 3
V. THUYẾT MINH TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT………………TRANG 3
1. THỰC TRẠNG ĐAU DẠ DÀY CỦA NƯỚC TA HIỆN
NAY…..TRANG 3
2. NGUYÊN NHÂN ĐAU DẠ DÀY …………………………………
TRANG 4
3. TÁC HẠI CỦA ĐAU DẠ
DÀY……………………………………..TRANG 6
4. CÁCH PHÒNG TRÁNH…………………………………………TRANG
7
5. CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐƠN
GIẢN……………………….TRANG 9
VI. Ý NGHĨA…………………………………………………………..TRANG 9
1
Bệnh dạ dày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh dạ dày - Người đăng: tranquochan98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bệnh dạ dày 9 10 543