Ktl-icon-tai-lieu

bệnh đái tháo đường

Được đăng lên bởi kien-kitty-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Phânloại
-Đáitháođườngtype 1.
-Đáitháođườngtype 2.

Nguyênnhân

 Đáitháođườngtype 1 (tựmiễnvàvôcăn)
Đái tháo đường type 1 đặc trưng bởi sự hủy hoại tế bào bêta của đảo
Langherhans tụy (tự miễn hoặc vô căn) và thiếu hụt gần như tuyệt đốiinsuline.



Đáitháođườngtype 2

Bệnhsinhđáitháođường

Trongbệnhđáitháođường,cácloạichuyểnhoáđềuphátsinhrốiloạn,đặcbiệtlàchuyểnh
oáglucidvàlipit,tạoramộtbảnglâmsàngkháphongphú.
Rốiloạnchuyểnhóaglucidđượcbiểuhiện:Khithiếuinsulin,tốcđộvậnchuyểnglucose
máuvàotếbàogiảm.

Bệnhđáitháođườngvànhữngconsốbiếtnói

•


.htm

•...
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Nguyênnhân
Đáitháođườngtype 1 (tựmiễnvàvôcăn)
Đái tháo đường type 1 đặc trưng bởi sự hủy hoại tế o bêta của đảo
Langherhans tụy (tự miễn hoặc vô căn) và thiếu hụt gần như tuyệt đốiinsuline.
Phânloại
-Đáitháođườngtype 1.
-Đáitháođườngtype 2.
bệnh đái tháo đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh đái tháo đường - Người đăng: kien-kitty-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bệnh đái tháo đường 9 10 122