Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh học nội

Được đăng lên bởi pkgg-bvqdydt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐiỀU TRỊ SUY THẬN CẤP
Đối tượng: Y6 YHCT
ThS BS Hùynh Ngọc Phương Thảo
Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y Dược

MỤC TIÊU
1. Trình bày các biện pháp Đt suy thận cấp trước
thận.
2. Trình bày các biện pháp bồi hòan nước điện
giải trong suy thận cấp giai đọan thiểu niệu và đa
niệu.
3. Nêu cách xử trí các biến chứng suy thận cấp,
đặc biệt là tăng Kali máu.
4. Kể các chỉ định thận nhân tạo cấp cứu.
5. Nêu các biện pháp phòng ngừa suy thận cấp.

ĐỊNH NGHĨA
SUY THẬN CẤP (ACUTE RENAL FAILURE)
- Sự giảm chức năng thận một cách đột ngột và thường hồi phục diễn ra
trong vòng vài giờ, đến vài ngày
- Thuật ngữ lịch sử, không phản ánh được những thay đổi của những giai
đọan khác nhau trong quá trình tổn thương thận cấp.
- Vẫn còn dùng trên lâm sàng.
- Suy thận cấp có thể diễn ra trên thận trước đó bình thường hoặc trên thận

ậ
n

c
ấ
p

Tiêu chuẩn R.I.F.L.E. trong tổn thương thận cấp
(ADQI 2004)

MỤC TIÊU ĐiỀU TRỊ
1. Giảm tối đa tổn thương ống thận bằng cách
can thiệp sớm ngay giai đọan khởi đầu.
2. ĐT và phòng ngừa biến chứng do HC ure huyết
cao trong giai đọan thiểu và vô niệu.
3. Điều chỉnh kịp thời thay đổi diễn tiến bệnh
trong giai đọan đa niệu cho đến khi hòan tòan
khỏi bệnh.

TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TRƯỚC THẬN
(Tăng azote máu trước thận)
(Suy thận cấp trước thận)

Trieäu chöùng maát nöôùc

BỒI HÒAN THỂ TÍCH TRONG TRƯỜNG HỢP MẤ
NƯỚC
 Lượng dịch truyền và tốc độ tùy từng TH
 NaCl 0.9%
 1000mL trong 1 giờ hoặc 250mL trong một giờ
 Theo dõi lượng NT, TM cổ, ran phổi, huyết áp
 Nếu cần, CVP, áp lực ĐM phổi bít (catheter
Swan-Ganz)

ĐT SUY THẬN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP SUY
TIM
 Thuốc lợi tiểu, thuốc giảm tiền tải, hậu tải, tăng

co bóp (Dobutamine), thuốc chống lọan nhịp, hổ
trợ cơ học (Đặt bóng nội ĐM chủ).
 Kháng trị, có thể siêu lọc

ĐT SUY THẬN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP XƠ
GAN
Phân biệt Thiếu nước và hội chứng gan thận

 Thuốc lợi tiểu
 Chọc tháo dịch báng + Bồi hòan Albumin
 Thông nối cửa chủ (TIPS)
 Vasopressin analogs

ĐT SUY THẬN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP HỘI
CHỨNG THẬN HƯ

 Thuốc lợi tiểu
 Bồi hòan Albumin nếu tụt HA
 Đt bệnh nguyên (Corticoid, Độc tế bào)

TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI THẬN

(Suy thận cấp tại thận)

TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI THẬN

1. MẠCH MÁU
2. CẦU THậN
3. MÔ KẼ
4. ỐNG THẬN

ĐT SUY THẬN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP VIÊM
THẬN KẼ
 Lọai bỏ tác nhân (thuốc kháng sinh?)

 ĐT Kháng sinh nếu do nhiễm trùng
 Xem xét Corticoid?

ĐT SUY THẬN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP HỌAI

 Dùng lợi tiểu quai cẩn thận, khi đã bù đủ nước
TỬ ỐNG THẬN CẤP
và ở thể thiểu niệu (80-5...
Đối tượng: Y6 YHCT
ThS BS Hùynh Ngọc Phương Thảo
ThS BS Hùynh Ngọc Phương Thảo
Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y Dược
Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y Dược
ĐiỀU TRỊ
SUY THẬN CẤP
Bệnh học nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh học nội - Người đăng: pkgg-bvqdydt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bệnh học nội 9 10 734