Ktl-icon-tai-lieu

bệnh sán dây

Được đăng lên bởi Học Để Thay Đổi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁN DÂY-KST NHÓM 3-ĐHĐN
giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Văn

I.Tổng quan
Bệnh sán dây bao gồm 2 loại là sán dây lợn và sán dây bò, thuộc nhóm C trong Luật Phòng,
chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sán dây có thể ký sinh ở người dưới hình thức sán trưởng thành và ấu trùng.
1.Sán dây bò (danh pháp hai phần: Taenia saginata) là một loài ký sinh trùng. Sán dây hiện diện
ở những nơi gia súc được nuôi bởi những người bệnh duy trì vệ sinh kém, phân con người được
xử lý không phù hợp, chương trình kiểm dịch thịt tồi, thịt được ăn khi nấu chưa chín kỹ. Là bệnh
tương đối phổ biến ở châu Phi, một số phần của Đông Âu, Đông Nam Á, và Châu Mỹ La tinh[1].
Loài này dài từ 4 – 12 m, thân có trên 1.000 đốt, đốt trưởng thành dài khoảng 20 – 30 mm. Cùng
với sán dây lợn (Taenia solium) nó là một trong những loài ký sinh ở gia súc và lây qua con
người khi ăn phải thịt trâu, bò hoặc thịt lợn có nang ấu trùng sán mà không được đun nấu chín
kỹ. Sán dây bò trưởng thành ký sinh ở ruột non. Trứng sán dây theo đốt già rụng ra khỏi cơ thể
sán rồi ra ngoài theo phân. Khi trứng sán dây bò được trâu, bò ăn phải vào trong cơ thể, trứng
sán phát triển thành nang ấu trùng sán. Để thực hiện được chu kỳ phát triển của ký sinh trùng,
sán dây bò cần phải có vật chủ trung gian là trâu, bò, lợn. Con người gần như là vật chủ chính
duy nhất của ký sinh trùng và cũng là nguồn lây nhiễm duy nhất. Ba tháng sau kể từ khi người ăn
phải thịt trâu, bò, lợn có nang ấu trùng, ký sinh trùng sán dây trưởng thành về sinh dục và bắt đầu
đứt các đốt già. Sán dây có thể sống trong cơ thể con người từ 50 - 70 năm. Bệnh nhân có các
triệu chứng như bị đầy bụng, đau vùng rốn, dần dần thấy yếu mệt, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu,
hạ huyết áp và thiếu máu...[2]
2. Chu kỳ phát triển của sán dây lợn

Sán dây lợn dài trung bình 2-3 m, thân có nhiều đốt. Sán trưởng thành sống trong ruột người. Đốt
sán già theo phân ra ngoại cảnh, trứng được giải phóng và phát triển thành trứng có ấu trùng.
Nếu người ăn phải trứng có ấu trùng vào đường tiêu hóa, ấu trùng phá vỡ vỏ trứng, xuyên qua
niêm mạc ruột theo mạch máu tới tổ chức để phát triển thành kén sán.
Nếu người ăn phải kén sán ở thịt lợn chưa nấu chín, vào đường tiêu hóa kén sán sẽ phát triển
thành sán trưởng thành.
3 Chu kỳ của sán dây bò
Sán dây bò ký sinh trong ruột người, đốt già theo phân ra ngoài, trứng được giải phóng. Nếu bò
ăn phải trứng sán có ấu trùng, bò sẽ mắc bệnh ấu trùng. Nếu người ăn thịt bò có ấu trùng chưa
nấu chín sẽ mắc bệnh sán trưởng thành. Người không mắc bệnh ...
SÁN DÂY-KST NHÓM 3-ĐHĐN
giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Văn
I.Tổng quan
Bệnh sán dây bao gồm 2 loại là sán dây lợn và sán dây bò, thuộc nhóm C trong Luật Phòng,
chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sán dây có thể ký sinh ở người dưới hình thức sán trưởng thành và ấu trùng.
1.Sán dây bò (danh pháp hai phần: Taenia saginata) là một loài ký sinh trùng. Sán dây hiện diện
ở những nơi gia súc được nuôi bởi những người bệnh duy trì vệ sinh kém, phân con người được
xử lý không phù hợp, chương trình kiểm dịch thịt tồi, thịt được ăn khi nấu chưa chín kỹ. Là bệnh
tương đối phổ biến ở châu Phi, một số phần của Đông Âu, Đông Nam Á, và Châu Mỹ La tinh
[1]
.
Loài này dài từ 4 – 12 m, thân có trên 1.000 đốt, đốt trưởng thành dài khoảng 20 – 30 mm. Cùng
với sán dây lợn (Taenia solium) nó là một trong những loài ký sinh ở gia súc và lây qua con
người khi ăn phải thịt trâu, bò hoặc thịt lợn có nang ấu trùng sán mà không được đun nấu chín
kỹ. Sán dây bò trưởng thành ký sinh ở ruột non. Trứng sán dây theo đốt già rụng ra khỏi cơ thể
sán rồi ra ngoài theo phân. Khi trứng sán dây bò được trâu, bò ăn phải vào trong cơ thể, trứng
sán phát triển thành nang ấu trùng sán. Để thực hiện được chu kỳ phát triển của ký sinh trùng,
sán dây bò cần phải có vật chủ trung gian là trâu, bò, lợn. Con người gần như là vật chủ chính
duy nhất của ký sinh trùng và cũng là nguồn lây nhiễm duy nhất. Ba tháng sau kể từ khi người ăn
phải thịt trâu, bò, lợn có nang ấu trùng, ký sinh trùng sán dây trưởng thành về sinh dục và bắt đầu
đứt các đốt già. Sán dây có thể sống trong cơ thể con người từ 50 - 70 năm. Bệnh nhân có các
triệu chứng như bị đầy bụng, đau vùng rốn, dần dần thấy yếu mệt, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu,
hạ huyết áp và thiếu máu...
[2]
2. Chu kỳ phát triển của sán dây lợn
bệnh sán dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh sán dây - Người đăng: Học Để Thay Đổi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bệnh sán dây 9 10 185