Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Thalassemia

Được đăng lên bởi mr_tien1972
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2922 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỆNH THALASSEMIA
1.

3.
4.

Đối tượng: SĐH Nhi.
2. Thời gian:4 tiết.
Địa điểm: giảng đường.
Hình thức : thuyết trình

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nêu được đặc điểm dịch tễ bệnh Thalassemia .
Biết được cấu trúc và chức năng hemoglobin .
Hiểu được cơ chế di truyền bệnh Thalassemia.
Liệt kê được các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Thalassemia
Trình bày các thể bệnh alpha –Thalassemia và beta Thal
Nhận biết đặc điểm bệnh beta Thalassemia thể nặng
Trình bày nội dung điều trị bệnh beta thalassemia thể nặng
Nhận biết đặc điểm bệnh beta Thalassemia/HbE
Nêu các biện pháp phòng bệnh Thalassemia.

ĐẶC ĐIỄM DỊCH TỄ THALASSEMIA
1.
2.

3.

4.

Bệnh thiếu máu huyết tán di truyền
Tần suất mắc bệnh cao trên thế giới: khu vực sốt
rét (Phi châu, Địa Trung Hải , Đông Nam Á ..)
hiện nay khắp nơi ( Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu)
Tại Việt nam: 0,5- 1% dân tộc kinh, tăng cao 1025 % dân tộc vùng núi .
Các thể bệnh Thalassemia phổ biến tại Việt nam
là: B Thalassemia /HbE,B Thalassemia,A
Thalassemia, Constant Spring, HbE .

Bản đồ phân phối bệnhThalassemia &
Hemoglobin trên thế giới ( sách Hoffbrand)

CẤU TRÚC HEMOGLOBIN
1.

HEME +GLOBIN
1.

Heme = Fe++ 4 vòng porphyrin .
1.

2.

Sắt có 6 kết nối : 4 với porphyrin ,1 với nitrogen của histidine và 1 với oxy.

Globin = α,β,δ,γ ,ε
1.

Cấu trúc globin chính
1.

2.
3.
4.

3.

.Cấu trúc sơ cấp:
1.
Chuỗi giống α:141aa,
2.
Chuỗi giống β (δ,γ ,ε):146aa

Cấu trúc thứ cấp: hình xoắn ốc
Cấu trúc bậc 3: các chuỗi polypeptid cuộn lại thành hình cầu nên giảm diện tích
và giảm tiếp xúc bên ngoài.
Cấu trúc bậc 4: 4 chuỗi globin cặp đôi tạo nên hình cầu kín :a1β2 và a2β1 .

Kết nối Heme và Globin:
1.
2.

Heme và globin kết nối qua vị trí sắt trong heme .
Khi Fe gắn với oxy và histidine tạo cấu hình Hb T(tense) khi Fe không gắn oxy
Hb chuyển sang cấu hình R (relaxed) .

Cấu trúc chuỗi globin

Cấu trúc Heme & Hemoglobin

CÁC LOẠI HEMOGLOBIN
Tiến trình hình thành Hb:

1.
1.
2.
3.
4.

2.

Thành phần Hb ở người trưởng thành
1.
2.
3.

3.

GĐ phôi: Hb Portland,GowerI,Gower II
GĐ thai: Hb F, HbA 1,
GĐ sơ sinh: Hb A1(80%),HbF(<20%),Hb A 2(<1%)
GĐ trưởng thành:Hb A1(96%),HbA2(2,5%),Hb F(<1%).
Hb A 1=α2β2 ( 96%)
Hb A 2= α2δ2(2,5-3,5%)
HbF = α2γ 2 (2%)

Nhiệm vụ Hb & Sự biến đổi cấu trúc Hb
1.
2.

GĐ phôi và thai :Hb Portland, Gower, Hb F có ái lực ái lực oxy
mạnh hơn Hb A của mẹ nên giữ oxy từ máu mẹ cho thai.
GĐ sau sanh :Hb A ưu thế vì Hb A dễ nhả oxy cho mô hơn HbF
.

Qúa trình hình thành Hb người

ĐỊNH NGHĨA BỆNH THALASSEMIA
1.

2.

BỆNH THAL...
BỆNH THALASSEMIA
BỆNH THALASSEMIA
1.
1.
Đối tượng: SĐH Nhi.
Đối tượng: SĐH Nhi.
2.
2.
Thời gian:4 tiết.
Thời gian:4 tiết.
3.
3.
Địa điểm: giảng đường.
Địa điểm: giảng đường.
4.
4.
Hình thức : thuyết trình
Hình thức : thuyết trình
Bệnh Thalassemia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh Thalassemia - Người đăng: mr_tien1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bệnh Thalassemia 9 10 631