Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh truyền nhiễm - bệnh xã hội

Được đăng lên bởi drhuathihanh-1504-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI
MÔN: BỆNH TRUYỀN NHIỄM - BỆNH XÃ HỘI
1. Bệnh Basedow là bệnh
A. Bình giáp, do rối loạn chuyển hóa giữa vùng dưới đồi và tuyến giáp
B. Cường giáp, do rối loạn chuyển hóa giữa tuyến yên và tuyến giáp
C. Nhược giáp, do rối loạn chuyển hóa ở vùng đồi thị
D. Bình giáp, do rối loạn chuyển hóa vùng thượng đồi
2. Bệnh Basedow thường gặp
A. < 10 tuổi hoặc < 60 tuổi
B. 10 – 20 tuổi
C. 20 – 40 tuổi
D. 40 – 60 tuổi
3. Dấu hiệu quan trọng nhất của nhiễm độc tuyến giáp trong bệnh cường giáp
A. Bướu giáp trạng to ra
B. Gầy sút nhanh, đánh trống ngực, hồi hộp
C. Nhịp tim nhanh
D. Chuyển hóa cơ bản tăng cao > 40%
4. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Run tay nhiều, biên độ và tần số lớn
B. Run tay nhiều, biên độ và tần số nhỏ
C. Lồi mắt 2 bên, mắt còn sáng
D. Lồi mắt 1 bên, mắt mờ
5. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Lồi mắt 1 bên, mắt cận thị
B. Lồi mắt 2 bên, mắt viễn thị
C. Lồi mắt 2 bên, mắt cận thị
D. Lồi mắt 1 bên, mắt viễn thị
6. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Run tay ít, biên độ lớn, tần số nhỏ
B. Run tay nhiều, biên độ nhỏ, tần số lớn
C. Run tay ít, biên độ nhỏ, tần số lớn
D. Run tay nhiều, biên độ lớn, tần số nhỏ
7. Triệu chứng rối loạn kinh nguyệt trong bệnh cường giáp
A. Thống kinh
B. Vô kinh
C. Cường kinh
D. Mất kinh
8. Bệnh cường giáp có chuyển hóa cơ bản
A. Tăng > 20%
B. Tăng > 30%
C. Giảm < 20%
D. Giảm < 30 %
9. Bệnh cường giáp có chuyển hóa cơ bản
A. Tăng > 10%
B. Tăng > 20%
C. Tăng > 30%
D. Tăng > 40 %
10. Các biến chứng của bệnh cường giáp

Suy gan
Suy thận
Suy tủy
Suy mòn cơ thể
11. Biến chứng thường gặp nhiều nhất của bệnh cường giáp
A. Suy tim
B. Suy mòn cơ thể
C. Nhiễm khuẩn, lao phổi
D. Suy thận
12. Điều trị cường giáp giai đoạn tấn công kéo dài
A. 1 – 2 tuần
B. 2 – 4 tuần
C. 4 – 6 tuần
D. 6 – 8 tuần
13. Điều trị cường giáp giai đoạn tấn công bằng Propranolon với liều và hàm lượng
A. Propranolon 10 mg, ½ - 1 viên/ngày
B. Propranolon 10 mg, 1 – 2 viên/ngày
C. Propranolon 20 mg, 1 – 2 viên/ngày
D. Propranolon 20 mg, 2 – 4 viên/ngày
14. Điều trị cường giáp giai đoạn tấn công bằng dung dịch Lugol với liều lượng
A. Lugol V giọt/phút
B. Lugol X giọt/phút
C. Lugol XX giọt/phút
D. Lugol XXX giọt/phút
15. Điều trị cường giáp giai đoạn tấn công bằng thuốc kháng giáp
A. MTU 25 mg, 1 - 4 viên/ngày
B. MTU 25 mg, 2 – 5 viên/ngày
C. MTU 25 mg, 3 – 6 viên/ngày
D. MTU 25 mg, 4 – 7 viên/ngày
16. Điều trị cường giáp giai đoạn duy trì bằng thuốc kháng giáp
A. MTU 2...
ĐỀ THI
MÔN: BỆNH TRUYỀN NHIỄM - BỆNH XÃ HỘI
1. Bệnh Basedow là bệnh
A. Bình giáp, do rối loạn chuyển hóa giữa vùng dưới đồi và tuyến giáp
B. Cường giáp, do rối loạn chuyển hóa giữa tuyến yên và tuyến giáp
C. Nhược giáp, do rối loạn chuyển hóa ở vùng đồi thị
D. Bình giáp, do rối loạn chuyển hóa vùng thượng đồi
2. Bệnh Basedow thường gặp
A. < 10 tuổi hoặc < 60 tuổi
B. 10 – 20 tuổi
C. 20 – 40 tuổi
D. 40 – 60 tuổi
3. Dấu hiệu quan trọng nhất của nhiễm độc tuyến giáp trong bệnh cường giáp
A. Bướu giáp trạng to ra
B. Gầy sút nhanh, đánh trống ngực, hồi hộp
C. Nhịp tim nhanh
D. Chuyển hóa cơ bản tăng cao > 40%
4. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Run tay nhiều, biên độ và tần số lớn
B. Run tay nhiều, biên độ và tần số nhỏ
C. Lồi mắt 2 bên, mắt còn sáng
D. Lồi mắt 1 bên, mắt mờ
5. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Lồi mắt 1 bên, mắt cận thị
B. Lồi mắt 2 bên, mắt viễn thị
C. Lồi mắt 2 bên, mắt cận thị
D. Lồi mắt 1 bên, mắt viễn thị
6. Triệu chứng biểu hiện rối loạn tuyến yên trong bệnh cường giáp
A. Run tay ít, biên độ lớn, tần số nhỏ
B. Run tay nhiều, biên độ nhỏ, tần số lớn
C. Run tay ít, biên độ nhỏ, tần số lớn
D. Run tay nhiều, biên độ lớn, tần số nhỏ
7. Triệu chứng rối loạn kinh nguyệt trong bệnh cường giáp
A. Thống kinh
B. Vô kinh
C. Cường kinh
D. Mất kinh
8. Bệnh cường giáp có chuyển hóa cơ bản
A. Tăng > 20%
B. Tăng > 30%
C. Giảm < 20%
D. Giảm < 30 %
9. Bệnh cường giáp có chuyển hóa cơ bản
A. Tăng > 10%
B. Tăng > 20%
C. Tăng > 30%
D. Tăng > 40 %
10. Các biến chứng của bệnh cường giáp
Bệnh truyền nhiễm - bệnh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh truyền nhiễm - bệnh xã hội - Người đăng: drhuathihanh-1504-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bệnh truyền nhiễm - bệnh xã hội 9 10 808