Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Viêm Tuyến Giáp

Được đăng lên bởi trongnghia180179-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIÊM TUYẾN GIÁP
1. Đại cương:
Viêm tuyến giáp là một nhóm bệnh gây tổn thương tuyến giáp có thể do nhiễm trùng
hoặc quá trình viêm xảy ra trên tuyến giáp bình thường. Bệnh cảnh lâm sàng cận lâm
sàng, diễn tiến khác nhau tuỳ theo nguyên nhân gây bệnh. Viêm tuyến giáp xơ hoá có
thể diễn tiến rất nặng, viêm tuyến giáp lympho thường dẫn đến suy giáp, viêm tuyến
giáp bán cấp luôn luôn lành hẳn.
2. Các loại viêm tuyến giáp:
2.1. Viêm tuyến giáp cấp:
Bệnh ít gặp, xảy ra do nhiễm trùng tuyến giáp, với vi khuẩn như: tụ cầu vàng, liên cầu,
E.Coli, vi khuẩn kỵ khí, samonella... có khi với cả BK, với nấm như actinomyces, cá biệt
với ký sinh trùng như Echinococcus.
+ Lâm sàng: Trường hợp do vi trùng thường, gây hội chứng nhiễm trùng, tại giáp có
biểu hiện như một abces với nóng, đỏ, sưng, đau, đau có thể lan lên tai, chẩm, hàm.
+ Cận lâm sàng:
Công thức máu có bạch cầu tăng cao, đa nhân chiếm ưu thế.
Siêu âm giáp thấy vùng giảm âm (hypoechogene).
Xạ hình giáp thấy vùng không bắt giữ iode.
Chọc dò thấy mủ.
T3, T4, TSH bình thường.
Không có kháng thể.
2.2. Viêm tuyến giáp bán cấp (De Quervain hoặc Crile):
Nguyên nhân do virus như virus quai bị, Coxsacki, E.C.H.O, adenovirus. Bệnh thường
xảy ra trên người có HLA BW 35.
+ Lâm sàng: Thường có triệu chứng cảm cúm trước đó.
Chẩn đoán dựa trên các triệu chứng đau từ giáp lan ra, tuyến giáp lớn, ban đầu một
bên sau đó lan ra toàn giáp, sờ thấy mật độ tuyến giáp chắc, đau, hạch không lớn.
Toàn thân có sốt nhẹ, đau cơ, suy nhược. Có 1/2 số trường hợp có biểu hiện nhiễm
độc giáp.
+ Cận lâm sàng:
Hội chứng viêm khi xét nghiệm, với VS tăng, bach cầu bình thường hoặc tăng nhẹ.
Xạ hình thấy giảm hoặc mất tập trung iode.
Hormon giáp bình thường hoặc tăng nhẹ (phóng thích do mô giáp bị huỷ hoại).
TSH bình thường hoặc thấp.
Không có kháng thể.
+ Tiến triển: Thường lui bệnh tự nhiên sau 6 tuần, có khi lâu lơn. Cũng có trường hợp
gặp suy giáp thoáng qua.
2.3. Viêm tuyến giáp không đau (viêm tuyến giáp im lặng):
Khá thường gặp, nhất là ở phụ nữ sau sinh (5-7% các trường hợp thai nghén).
+ Lâm sàng: Bướu giáp chắc, không đau. Dấu nhiễm độc giáp vừa, không có lồi mắt.
+ Cận lâm sàng:
VS bình thường hoặc tăng nhẹ.
Hiện diện kháng thể kháng giáp với chuẩn độ thấp.
Hormone giáp tăng, TSH giảm.
Xạ hình giáp không bắt giữ iode.
+ Tiến triển: Lành tự nhiên sau 2-4 tháng, ít khi chậm hơn. Suy giáp thoáng qua khá

thường gặp. Có thể tái phát một nhiễm độc giáp rất lâu sau đó. Bướu giáp có thể tồn tại
lâu dài.
+ Ghi chú: Viêm tuyến giáp không đau rất...
VIÊM TUYẾN GIÁP
1. Đại cương:
Viêm tuyến giáp là một nhóm bệnh gây tổn thương tuyến giáp có thể do nhiễm trùng
hoặc quá trình viêm xảy ra trên tuyến giáp bình thường. Bệnh cảnh lâm sàng cận lâm
sàng, diễn tiến khác nhau tuỳ theo nguyên nhân gây bệnh. Vm tuyến giáp xơ hoá có
thể diễn tiến rất nặng, viêm tuyến giáp lympho thường dẫn đến suy giáp, viêm tuyến
giáp bán cấp luôn luôn lành hẳn.
2. Các loại viêm tuyến giáp:
2.1. Viêm tuyến giáp cấp:
Bệnh ít gặp, xảy ra do nhiễm trùng tuyến giáp, với vi khuẩn như: tụ cầu vàng, liên cầu,
E.Coli, vi khuẩn kỵ khí, samonella... có khi với cả BK, với nấm như actinomyces, cá biệt
với ký sinh trùng như Echinococcus.
+ Lâm sàng: Tờng hợp do vi trùng thường, gây hội chứng nhiễm trùng, tại giáp có
biểu hiện như một abces với nóng, đỏ, sưng, đau, đau có thể lan lên tai, chẩm, hàm.
+ Cận lâm sàng:
Công thức máu có bạch cầu tăng cao, đa nhân chiếm ưu thế.
Siêu âm giáp thấy vùng giảm âm (hypoechogene).
Xạ hình giáp thấy vùng không bắt giữ iode.
Chọc dò thấy mủ.
T3, T4, TSH bình thường.
Không có kháng thể.
2.2. Viêm tuyến giáp bán cấp (De Quervain hoặc Crile):
Nguyên nhân do virus như virus quai bị, Coxsacki, E.C.H.O, adenovirus. Bệnh thường
xảy ra trên người có HLA BW 35.
+ Lâm sàng: Thường có triệu chứng cảm cúm trước đó.
Chẩn đoán dựa trên các triệu chứng đau từ giáp lan ra, tuyến giáp lớn, ban đầu một
bên sau đó lan ra toàn giáp, sờ thấy mật độ tuyến giáp chắc, đau, hạch không lớn.
Toàn thân có sốt nhẹ, đau cơ, suy nhược. Có 1/2 số trường hợp có biểu hiện nhiễm
độc giáp.
+ Cận lâm sàng:
Hội chứng viêm khi xét nghiệm, với VS tăng, bach cầu bình thường hoặc tăng nhẹ.
Xạ hình thấy giảm hoặc mất tập trung iode.
Hormon giáp bình thường hoặc tăng nhẹ (phóng thích do mô giáp bị huỷ hoại).
TSH bình thường hoặc thấp.
Không có kháng thể.
+ Tiến triển: Thường lui bệnh tự nhiên sau 6 tuần, có khi lâu lơn. Cũng có trường hợp
gặp suy giáp thoáng qua.
2.3. Viêm tuyến giáp không đau (viêm tuyến giáp im lặng):
Khá thường gặp, nhất là ở phụ nữ sau sinh (5-7% các trường hợp thai nghén).
+ Lâm sàng: Bướu giáp chắc, không đau. Dấu nhiễm độc giáp vừa, không có lồi mắt.
+ Cận lâm sàng:
VS bình thường hoặc tăng nhẹ.
Hiện diện kháng thể kháng giáp với chuẩn độ thấp.
Hormone giáp tăng, TSH giảm.
Xạ hình giáp không bắt giữ iode.
+ Tiến triển: Lành tự nhiên sau 2-4 tháng, ít khi chậm hơn. Suy giáp thoáng qua khá
Bệnh Viêm Tuyến Giáp - Trang 2
Bệnh Viêm Tuyến Giáp - Người đăng: trongnghia180179-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bệnh Viêm Tuyến Giáp 9 10 954