Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết giải rượu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Dĩ nhiên bạn không nên uống rượu nhưng nếu ở hoàn cảnh bắt
buộc thì cũng đừng uống quá dồn dập. Cần để cơ thể có đủ thời
gian đốt cháy chất cồn. Trung bình, bạn cần khoảng 1 tiếng đồng hồ
để "tiêu huỷ" hết 30 ml thức uống có cồn.
Nhức đầu, khó chịu trong người, đầy bụng, buồn nôn hay nôn mửa là những triệu chứng
thường thấy khi "quá chén". Nhức đầu có thể là do một vài độc tố được phóng thích khi
chất cồn thẩm thấu vào máu, hoặc do một số chất phụ gia trong thức ăn bị biến chất khi
gặp cồn. Rượu không tinh chất sau khi chưng cất cũng có thể gây đau đầu.
Nôn mửa và quặn thắt vùng bụng là do niêm mạc dạ dày bị co thắt mạnh.
Cơ thể trở nên "nóng bức" là do chất cồn trong bia, rượu có tính khử nước mạnh.
Cơ thể bị rơi vào trạng thái "nửa mê nửa tỉnh" hay "lim dim" như vừa... uống thuốc ngủ là
do chất cồn cũng có tác dụng như một chất an thần.
Phản xạ của cơ thể không còn linh hoạt là do hệ thần kinh trung ương bị ức chế khi chất
cồn hấp thu vào máu, khiến hàm lượng axit tăng lên và làm "nhiễu loạn" các chất điện
giải trong cơ thể.
Làm sao trở về trạng thái bình thường?
Trên thực tế, không có một phương pháp y học hay kinh nghiệm dân gian thần diệu nào
có thể giúp cơ thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng trực tiếp sau khi dùng bia, rượu. Song,
một vài "bí quyết" dưới đây có thể giúp giảm nhẹ các tác hại.
Trước khi uống, lưu ý: Đừng uống khi bụng đói, vì lúc không có thức ăn trong dạ dày, cơ
thể sẽ hấp thu chất cồn nhanh hơn.
Đừng uống quá sức. Thí dụ, hai người cân nặng bằng nhau, cùng uống một số lượng bia,
rượu như nhau, nhưng có thể sẽ có một người bị say nhiều hơn.
Sau khi uống và trước khi đi ngủ, nên: Uống 1 ly nước đầy.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, hãy: Uống nước trái cây ép (đừng dùng nước chanh hay cam
là loại quả có chứa nhiều axít) hoặc mật ong. Chất đường sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất
cồn dễ dàng hơn.
Có thể dùng aspirine nếu bạn bị đau đầu, nhưng đừng lạm dụng thường xuyên.
Dùng một chén súp nóng hay nước thịt hầm, giúp cơ thể bù lại lượng muối và kali đã bị
mất.
Uống nhiều nước để cơ thể được giải nhiệt, hết "bứt rứt".

Dùng 1 tách cà phê sẽ giúp mạch máu bớt giãn nở, khi đó hiện tượng hấp thụ chất cồn
cũng sẽ giảm theo.

...
Dĩ nhiên bn không nên ung rượu nhưng nếu hoàn cnh bt
buc thì cũng đừng ung quá dn dp. Cn để cơ thđủ thi
gian đốt cháy cht cn. Trung bình, bn cn khong 1 tiếng đồng h
để "tiêu hu" hết 30 ml thc ung có cn.
Nhc đầu, khó chu trong người, đầy bng, bun nôn hay nôn ma là nhng triu chng
thường thy khi "quá chén". Nhc đầu có th là do mt vài độc t được phóng thích khi
cht cn thm thu vào máu, hoc do mt s cht ph gia trong thc ăn b biến cht khi
gp cn. Rượu không tinh cht sau khi chưng ct cũng có th gây đau đầu.
Nôn ma và qun tht vùng bng là do niêm mc d dày b co tht mnh.
Cơ th tr nên "nóng bc" là do cht cn trong bia, rượu có tính kh nước mnh.
Cơ th b rơi vào trng thái "na mê na tnh" hay "lim dim" như va... ung thuc ng
do cht cn cũng có tác dng như mt cht an thn.
Phn x ca cơ th không còn linh hot là do h thn kinh trung ương b c chế khi cht
cn hp thu vào máu, khiến hàm lượng axit tăng lên và làm "nhiu lon" các cht đin
gii trong cơ th.
Làm sao tr v trng thái bình thường?
Trên thc tế, không có mt phương pháp y hc hay kinh nghim dân gian thn diu nào
có th giúp cơ th hoàn toàn không b nh hưởng trc tiếp sau khi dùng bia, rượu. Song,
mt vài "bí quyết" dưới đây có th giúp gim nh các tác hi.
Trước khi ung, lưu ý: Đừng ung khi bng đói, vì lúc không có thc ăn trong d dày, cơ
th s hp thu cht cn nhanh hơn.
Đừng ung quá sc. Thí d, hai người cân nng bng nhau, cùng ung mt s lượng bia,
rượu như nhau, nhưng có th s có mt người b say nhiu hơn.
Sau khi ung và trước khi đi ng, nên: Ung 1 ly nước đầy.
Ngày hôm sau, khi thc dy, hãy: Ung nước trái cây ép (đừng dùng nước chanh hay cam
là loi qu có cha nhiu axít) hoc mt ong. Cht đường s giúp cơ th đốt cháy cht
cn d dàng hơn.
Có th dùng aspirine nếu bn b đau đầu, nhưng đừng lm dng thường xuyên.
Dùng mt chén súp nóng hay nước tht hm, giúp cơ th bù li lượng mui và kali đã b
mt.
Ung nhiu nước để cơ th được gii nhit, hết "bt rt".
Bí quyết giải rượu - Trang 2
Bí quyết giải rượu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bí quyết giải rượu 9 10 529