Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

Mycobacterium tuberculosis
 Lao phổi (đàm, dịch màng
phổi, nước súc rửa dạ dày…)
 Lao màng não và hệ thần kinh
trung ương (CSF)
 Lao hạch (sinh thiết hạch)
 Lao xương khớp (sinh thiết
xương, dịch khớp)
 lao dạ dày-ruột (dịch màng
bụng)
 Lao niệu-sinh dục (nước tiểu)

Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

2

Chẩn Đoán Lao
PCR
Nuôi cấy lao

6-8 w (T nhân đôi 15-22h)
Nhuộm kháng acid
BK (Bacilli Koch) = AFS (Acid-Fast Stain)
Nhuộm huỳnh quang
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

3

Cách Lấy Bệnh Phẩm Đàm
 Súc sạch miệng
 Nghiệm pháp hít thở 3 thì:
hít sâu-thở chậm; hít sâuthở mạnh; hít sâu-ho
 Giúp long đàm bằng cách vỗ
lưng bệnh nhân
 Lấy 10 mL đàm/ cốc miệng
rộng (50 mL)
 Lấy 3-6 mẫu trong các buổi
sáng sớm liên tiếp
 Bệnh nhi, người không ho
được phải hút đàm
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

4

Mẫu Đàm Đạt
Thang điểm Barllet

Thang điểm Murray &
Washington

Số BC/quang trường 100X

Điểm

< 10

0

10 – 25

+1

25

10

> 25

+2

25

10 - 25

Có nhầy

+1

25

25

10 – 25

25

< 10

25

Số TB vảy Số BC đa nhân trung tính

Số TB vẩy/QT 100X

10 – 25

-1

> 25

-2

Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

5

Bệnh Phẩm
 Nhuộm soi trực tiếp từ bệnh phẩm
 Nhuộm bệnh phẩm đã qua bước xử lý
– Pha cùng một thể tích đàm + NaOH 4%, N-acetylL-cystein hoặc Zephiran
– Lắc trong 30 phút
– Để yên 15 – 20 phút
– Thêm nước cất hoặc dd đệm PBS
– Ly tâm 2000 rpm/ 15 phút
– Chỉnh pH bằng HCl 2N
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

6

Acid-Fast Stain
Nguyên tắc

Cố định

– Mycobacteria bao bọc
bởi một lớp sáp (Mycolic
acid) kỵ nước, không tan
trong dung môi như
alcohol, ether…
– Với carbolfuschin
nhuộm lâu (10 phút)
hoặc đun nóng thì không
thể tẩy bằng hỗn hợp
acid-alcohol

Carbolfuschin

Acid-alcohol

Methylene blue
VK kháng acid

Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

VK thường

7

Mycolic acid

Sáp D là 1 peptidoglycolipid chứa arabinose,
galactose, glucosamine, muramic acid,
mycolic acid và amino acids
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

8

Nhuộm Nóng (Ziehl-Neelsen)
65-75C/2h

Phủ
Carbolfuschin

Rửa nước

Tẩy màu bằng
acid-alcohol

Rửa nước

Phủ xanh
methylene

Rửa nước

Thấm khô

Đọc kết quả
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

9

Nhuộm Lạnh (Kinyoun)
 Phết tiêu bản (1x2 cm)

 Cố định
 Phủ Carbolfuschin + tergitol
 Để yên 10 phút
 Rửa nước

 Tẩy màu bằng acid-alcohol
 Rửa nước
 Nhuộm lại bằng xanh Methylene
 Rửa nước, thấm khô, đem soi
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y

10

Đánh Giá Kết Quả
Số lượng AFB trên quang trường 100X

Kết quả

0 AFB/ 300 vi trường

Âm tính

1 – 9 AFB/ 100 vi trường

Ghi số lượng cụ thể

10 – 100 ...
Bộ Môn Vi Sinh Khoa Y
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bộ Môn Vi Sinh – Khoa Y 9 10 330