Ktl-icon-tai-lieu

Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu

Được đăng lên bởi diemnhe95
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC CHẾ PHẨM MÁU VÀ
CHỈ ĐỊNH TRUYỀN MÁU

QUAN ĐIỂM TRUYỀN MÁU TỪNG PHẦN

Nguyên tắc “ Cần phần nào truyền phần ấy,
không cần không truyền”

Các chất bảo quản máu




ACD (21 ngày): Acid-Citrat-Dextrose
CPD (21 ngày): Citrat-Phosphate-Dextrose
CPDA-1 (35 ngày): túi đơn, đôi




Citrat-Phosphate-Dextrose-Adenin

CPD-SAGM: (42 ngày): túi ba, bốn



Citrat-Phosphate-Dextrose
Salin-Adenin-Glucose-Mannitol

Yêu cầu: 75% hồng cầu còn sống trong 24h
sau truyền

CPDA-1









Natri citrat
Acid citric
Dextrose
Natri phosphat
Adenin
Nước

26,35 g
3,27 g
31,9 g
2,22 g
0,27 g
1000ml

35 ml CPDA-1 chống đông được 250ml máu

Một số phương tiện dụng cụ
cần thiết









Máy li tâm lạnh túi máu
Bàn ép
Túi máu đôi, ba, bốn
Máy hàn dây
Máy tách tế bào tự động
Tủ lạnh trữ máu, tủ lạnh sâu
Máy bảo quản tiểu cầu

Máy li tâm lạnh (li tâm túi
máu)

Máy hàn dây túi máu
2 loại: cố định và di động

Bàn ép túi máu


Dùng để ép tách các chế phẩm máu từ
túi máu này sang túi máu khác

Tủ lạnh lưu trữ máu TP, khối
hồng cầu

Tủ lạnh sâu lưu trữ chế phẩm
huyết tương

Tủ đông lưu trữ huyết tương (-300C)
Dụng cụ giải đông huyết tương (370C)
Tan đông trong vòng 16 phút.

Máy tách tế bào tự động
(Li tâm cách quãng)

Máy Haemonetics MCS

Máy tách tế bào tự động
(Li tâm liên tục)

Máy Baxter CS 3000

Nguyên lý điều chế các chế
phẩm máu
Tỷ trọng (g/ml)

Thể tích trung bình (fl)

Huyết tương

1,026

Tiểu cầu

1,058

9

Bạch cầu
- Monocyte
- Lymphocyte
- BC hạt trung tính

1,062
1,070
1,082

470
230
450

Hồng cầu

1,100

87

Các tế bào máu có tỷ trọng và kích thước khác nhau.
Dùng lực ly tâm có thể chiết tách được các thành
phần khác nhau.



Giai đoạn đầu trong khi ly tâm:





Giai đoạn sau trong khi ly tâm:







Tiểu cầu vẫn còn trong huyết tương
Hồng cầu và bạch cầu lắng xuống
Hồng cầu lắng ở đáy túi,
Tiểu cầu, bạch cầu ở trong lớp đệm (buffy coat)
Ở trên là huyết tương nghèo tiểu cầu

Lực và thời gian ly tâm khác nhau  sản
phẩm khác nhau.

Lực ly tâm

Chiết tách

Nhẹ

- Huyết tương
(giàu tiểu cầu)
- Hồng cầu

Nặng

- Huyết tương (nghèo TC)
- Lớp bạch cầu, tiểu cầu
- Hồng cầu

Lực ly tâm nhẹ: 2000g trong 3 phút
Lực ly tâm nặng: 5000g trong 5 phút

 Vòng quay/phút 
g = 28,38/2,54 x R x 

1000


(R: bán kính của trục ly tâm, đơn vị tính cm)

2

Các loại chế phẩm máu








Máu toàn phần
Các chế phẩm hồng cầu
Các chế phẩm bạch cầu
Các chế phẩm tiểu cầu
Các chế phẩm huyết tương
Một...
CÁC CHẾ PHẨM MÁU
CHỈ ĐỊNH TRUYỀN MÁU
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu - Người đăng: diemnhe95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu 9 10 251