Ktl-icon-tai-lieu

Các giai đoạn phát triển của trẻ

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cácgiaiđoạnpháttriểncủatrẻ

TS. BSVõThànhLiêm

Mụctiêubàigiảng


Nêu3hiệntượngcủaquátrìnhpháttriển



Nêu6thờikỳpháttriển



Nêuvắngtắtđặcđiểmtừngthờikỳ

Đại cương


Cáchiệntượngcủapháttriển

›
›
›

Hiệntượngthíchnghi
Hiệntượngtăngtrưởng
Hiệntượngtrưởngthành

Tăngtrưởng
Thíchnghi
Trưởngthành

Đại cương


Cáchiệntượngcủapháttriển

›

Hiệntượngthíchnghi:






Giaiđoạnngaysausinh
Môitrườngsống:tửcung->bênngoài
Cơquan:khônghoạtđộng->hoạtđộng
Tiếpnhậnthuđộng->chủđộng

Đại cương
Hiệntượng
tăng trưởng
 Các hiện
tượng của phát triển

Hiệntượng trưởng thành

Tăngvề kích thước/khối lượng do tăng chủ yếu Hoànthiện về chức năng/khả năng thể hiện
số lượng tế bào

bằng mức độ biệt hóa cao của tế bào, cơ quan

Tăngvề số lượng

Tăngvề chất lượng

Đođặt theo đơn vị số lượng, khối lượng, chiều

Đođạt thông qua kỹ năng, khả năng

dài

Đại cương


Các khía cạnh cần chú ý

›
›

›

Sự phát triển bình thường/thời điểm
Sự tương tác đa yếu tố:






Môi trường sống
Gia đình
Sinh học (bệnh, tai nạn…)
Cơ địa

Tính chuyên biệt của từng cá nhân




So sánh giữa các cá thể
So sánh cùng cá thể theo thời gian

Đại cương


Các yếu tố ảnh hưởng

Yếu
Yếu tố
tố di
di chuyền
chuyền

Giới
Giới tính
tính
Do phát triển của thai

Bất thường bẩm sinh

Trước sinh

Hormon

Chu sinh

Giới
Giới tính
tính

Sau sinh
Dinh
Dinh dưỡng
dưỡng

Do chuyển dạ sanh
Yếu
Yếu tố
tố hormon
hormon phôi
phôi thai
thai

Nhiễm
Nhiễm trùng
trùng

Yếu tố nhau thai

Tai nạn
Do chăm sóc

Yếu
Yếu tố
tố từ
từ mẹ
mẹ

Yếu
Yếu tố
tố kinh
kinh tế
tế -- xã
xã hội
hội

Các thời kỳ phát triển của trẻ


6 thời kỳ

›
›
›
›
›
›

Bào thai
Sơ sinh
Nhũ nhi
Răng sữa
Thiếu niên
Dậythì

Các thời kỳ phát triển của trẻ


Thời kỳ bào thai

›
›
›

Thụ thai -> sanh
270± 15ngày
Sống trong bao ối – tử cung

Các thời kỳ phát triển của trẻ



Thờikỳbàothai–sinhlý

›

›

›

3thángđầu:hìnhthànhthainhi.




TBmầm-> TBmầmcủacơquan.
Cáccơquan:rấtsơkhai,chưacóchứcnăng.

3thánggiữa:pháttriểncơquan





Pháttriểnkíchthước,hìnhdáng,
Hìnhthànhhìnhdángconngười.
Tim,ruộtnon,thậntiếtniệu:hoạtđộng

3thángcuối:kíchthước,giatăngthểtrọng




Cáchệcơquanhoạtđộng.
Giácquanpháttriển:vịgiác,khứugiác,xúcgiác,thínhgiác

Các thời kỳ phát triển của trẻ



Thờikỳbàothai–bệnhlý

›
›
›

Dobảnthânphôithai:




Khiếmkhuyếtditruyền
Khiếmkhuyếtdophânchianhiễmsắcthể(khiếmkhuyếthìnhthànhcáccơq
uan

Docơthểngườimẹ:





Tuổimẹ,sốlầnsinh,điềukiệnlaođộng
Bệnhvàviệcdùngthuốccủangườimẹ
Tửcungcóváchngăn,viêmteonộimạctửcung...

Dobánhnhau-dâyrốn:...
Cácgiaiđoạnpháttriểncủatrẻ
TS. BSVõThànhLiêm
Các giai đoạn phát triển của trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giai đoạn phát triển của trẻ - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Các giai đoạn phát triển của trẻ 9 10 138