Ktl-icon-tai-lieu

các thuốc tác dụng lên đường hô hấp

Được đăng lên bởi hanhhocyk
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC THUỐC TÁC DỤNG
LÊN
ĐƯỜNG HÔ HẤP

GVHD:PHAN THỊ HUYỀN
NHÓM: 2

Cấutạocủacơ quan hôhấp

 Phổilàcơ quanthựchiệnchứcnăng
traođổikhí.Bêncạnhviệccungcấpôxycầnthiếtchomọitếbàocủacơthể,phổicòngiúpthảik
hícacbonic. Tuy nhiên khôngkhíđivàocơthểcũngđồngthờicóthểmang
theonhiềumầmbệnhnhư vikhuẩn,virus,khói,bụivàcácchấtđộchạikhác…gây
racácbệnhtrênđườnghôhấp.

 Cácbệnhhôhấpthườnggặp: viêmphếquảncấp, viêmphổi,
henphếquản,bệnhphổitắcnghẽnmãntính, ung thưphổi,tràngdịchmàngphổi, laophổi…

Cáctriệuchứngthườnggặp

Hầuhếtcácbệnhlíhôhấpđềucóbiểuhiệnho,khạcđờm, đaungực,khóthở…
Bêncạnhđónhiềubệnhnhâncóbệnhlýhôhấplạicóbiểuhiệntoànthân
nhưsốt,gầygút,biểuhiệncủacáccơ
quanbộphậnkhácsauđómớipháthiệnrabệnhđườnghôhấp

Cácthuốctácdụnglênđườnghôhấp:


•
•

•
•

Thuốcchữaho
Thuốcgiảmho
Thuốccótácdụnglongđờm
Thuốcchữahenphếquản
Thuốcgiãncơphếquảnchốngcothắt
ThuốcchốngviêmthuộcloạiGlucocorticoid

Thuốcgiảmho

•

Honhiềulàmchobệnhnhânmệtmỏi,mấtngủ,cóthểtổnthương
maoquảngâychảymáu,ngất, satrựctràng,trĩ... Nhưngkhôngphảicứholàgiảmho
ngaymàdùngthuốcgiảmho
khicầnthiếtvìholàmộtphảnxạtựvệcủacơthểgiúptốngcácchấtnhầy,đờm,dịvậtởđườngh
ôhấprangoài. 
Nếuhocónhiềuđờmnêndùngthuốclongđờmvàhướngdẫnbệnhnhân
hođểkhạcđờmrangoài. 
Cácthuốcgiảmho trung ương doứcchếtrựctiếptrung tâm
ho,đồngthờicòncótácdụnganthần.Mộtsốthuốcgâyứcchếhôhấpvàgâynghiện

CODEIN

-Tácdụng:giảmho doứcchếchọnlọctrung
tâm ho.Ngoàira,còngiảmđau, gâyngủ.
-Tácdụngkhông mongmuốn: 
+ứcchếhôhấp
+ Gâynghiện
+Buồnnôn,táobón.
.

•
•

Chỉđịnh:Cácchứngho khan hay ho dophảnxạ.

•

Liềudùng:ngườilớnuống0,01g/lần,uống0,03 - 0,06g/ngày.

Chốngchỉđịnh: 
+Trẻem < 1tuổi 
+Cóthai 
+ Suythận
+ Henphếquản.
+ Suy hôhấpnặng

Dextromethorphan

-Nguồngốc:tổnghợp(làdẫnxuấtcủamorphin) 
-Tácdụng:giảmho doứcchếtrung tâm ho
nhưngkémcodein, không gâyngủvàkhông
gâynghiện.

•

Tácdụngkhông mongmuốn:

+Buồnnôn,táobón
+Chóngmặt,buồnngủ
+Dịứng
+Cothắtphếquản

•
•

Chỉđịnh:dùnggiảmho.
Chốngchỉđịnh:
+ Suy hôhấp
+ Hen.
+Trẻem < 2tuổi.
-Liềudùng:Ngườilớnuống10 - 30mg /lầnx 3 - 4lần/ngày.

Noscapin(narcotin)

Nguồngốc:Làalcaloidcủathuốcphiện.
 
-Dạngthuốc: 
+ viênnén: 20mg
+ Viên nang: 10mg

-Tácdụng:Giảmhokémcodein, khôngứcchếhôhấpvàkhông
gâynghiện.Ngoàira,cònlàmlongđờm,giãnkhíquản.
-Chỉđịnh:Cácchứngho docácnguyên nhânkhácnhau
-Chốngchỉđịnh: 
+ Suy hôhấp.    
+ Henphếquản
-Liềudùng:Ngườilớnuống: 15 - 30mg/lầnx3- 4lần/ngày

 Alimemazin(theralen)

-Dạngthuốc: 
+ viên 5mg
+Siro:lọ125ml- 150ml;có2,5mg/ 5ml.
-Tácdụng:Giảmhonhấtlànhữngcơn
hocónguồngốcdịứng.Ngoàira,cò...
C THU C TÁC D NG
LÊN
Đ NG HÔ H PƯỜ
GVHD:PHAN THỊ HUYỀN
NHÓM: 2
các thuốc tác dụng lên đường hô hấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các thuốc tác dụng lên đường hô hấp - Người đăng: hanhhocyk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
các thuốc tác dụng lên đường hô hấp 9 10 606