Ktl-icon-tai-lieu

Các thuốc tim mạch thường dùng

Được đăng lên bởi Quan Le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC THUỐC TIM MẠCH THƯỜNG DÙNG
ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Nêu lên được ý nghĩa các thông số huyết động
Mô tả được vị trí và tác dụng của các thụ thể giao cảm
Phân loại được các thuốc catecholamine, thuốc hạ huyết áp
Sử dụng đúng các thuốc tim mạch trong Cấp Cứu Hồi Sức
Phối hợp được các thuốc tim mạch, cách cai thuốc trong điều trị giảm cung lượng tim
Các thuốc tim mạch được dùng để điều trị các rối loạn huyết động như tụt huyết áp, tăng
huyết áp, giảm cung lượng tim, ngưng tim. Chọn lựa thuốc tùy theo cơ chế tác dụng của
thuốc cũng như các tác dụng phụ của thuốc.

1.
2.
3.
4.
5.

I.

NHẮC LẠI SINH LÝ
A. Cung lượng tim
1. Huyết áp động mạch được xem là phản ánh của sự tưới máu mô do việc đo huyết
áp dễ hơn việc đo lưu lượng máu của mô. Tuy nhiên, cơ quan cần lưu lượng máu đủ cho nhu
cầu chuyển hóa hơn là một huyết áp tối thiểu thỏa đáng.
Huyết áp = lưu lượng tim x sức cản ngoại vi
Lưu lượng máu của cơ quan = (huyết áp trung bình - áp lực tĩnh mạch của cơ quan) / sức
cản mạch máu của cơ quan.
2. Cung lượng tim là lượng máu mà tim bơm ra để thỏa mãn nhu cầu chuyển hóa
của toàn cơ thể.
Cung lượng tim = thể tích nhát bóp x tần số tim.
Thể tích nhát bóp là thể tích máu mà tim bơm ra động mạch chủ trong một nhát bóp.
Cung lượng tim bị ảnh hưởng bởi tần số tim, tiền tải, hậu tải, độ đàn hồi cơ tim, sức co
bóp cơ tim. Các yếu tố này được điều hòa bởi hệ thần kinh thực vật và thể dịch.
3. Tự điều hòa
Tự điều hòa là khả năng cơ quan duy trì lưu lượng máu đủ dù huyết áp thay đổi. Nhu cầu
chuyển hóa là cơ chế điều hòa kiểm soát 70% lượng máu đến cơ quan. Cơ quan sẽ tăng hay
giảm sức cản mạch máu tùy theo nhu cầu chuyển hóa cơ quan và lưu lượng máu đến cơ quan.
Cơ chế tự điều hòa bị ức chế bởi thuốc mê, làm lưu lượng máu đến cơ quan bị lệ thuộc huyết
áp.
B. Các thụ thể giao cảm
Tác dụng của các thuốc tim mạch tùy thuộc vào tác dụng của chúng trên các thụ thể
giao cảm  và  .
1. Thụ thể alpha 1 nằm ở sau synapse của cơ trơn mạch máu, mạch vành, tử cung,
da, niêm mạc ruột, đồng tử và hệ thống tạng. Khi kích thích thụ thể 1 gây tăng sức cản
mạch máu ngoại vi và sức cản mạch máu phổi (co mạch). Kích thích thụ thể 1 trên tim gây
tăng co bóp cơ tim và giảm nhịp tim.
2. Thụ thể alpha 2 có 2 loại
- Thụ thể alpha 2 trước synapse nằm trong hệ thần kinh trung ương. Khi kích thích thụ thể
2 gây ức chế phóng thích noradrenaline, acetylcholine, serotonin, dopamine và chất P. Kích
thích thụ thể 2 của não gây hạ huyết áp, chậm nhịp tim, an thần, giảm đau.
- Thụ thể...
CÁC THUỐC TIM MẠCH THƯỜNG DÙNG
ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh
MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Nêu lên được ý nghĩa các thông số huyết động
2. Mô tả được vị trí và tác dụng của các thụ thể giao cảm
3. Phân loại được các thuốc catecholamine, thuốc hạ huyết áp
4. Sử dụng đúng các thuốc tim mạch trong Cấp Cứu Hồi Sức
5. Phối hợp được các thuốc tim mạch, cách cai thuốc trong điều trị giảm cung lượng tim
Các thuốc tim mạch được dùng để điều trị các rối loạn huyết động như tụt huyết áp, tăng
huyết áp, giảm cung lượng tim, ngưng tim. Chọn lựa thuốc tùy theo chế tác dụng của
thuốc cũng như các tác dụng phụ của thuốc.
I. NHẮC LẠI SINH LÝ
A. Cung lượng tim
1. Huyết áp động mạch được xem là phản ánh của sự tưới máu mô do việc đo huyết
áp dễ hơn việc đo lưu lượng máu của mô. Tuy nhiên, cơ quan cần lưu lượng máu đủ cho nhu
cầu chuyển hóa hơn là một huyết áp tối thiểu thỏa đáng.
Huyết áp = lưu lượng tim x sức cản ngoại vi
Lưu lượng máu của quan = (huyết áp trung bình - áp lực tĩnh mạch củaquan) / sức
cản mạch máu của cơ quan.
2. Cung lượng tim lượng máu tim bơm ra để thỏa mãn nhu cầu chuyển hóa
của toàn cơ thể.
Cung lượng tim = thể tích nhát bóp x tần số tim.
Thể tích nhát bóp là thể tích máu mà tim bơm ra động mạch chủ trong một nhát bóp.
Cung lượng tim bị ảnh hưởng bởi tần số tim, tiền tải, hậu tải, độ đàn hồi tim, sức co
bóp cơ tim. Các yếu tố này được điều hòa bởi hệ thần kinh thực vật và thể dịch.
3. Tự điều hòa
Tự điều hòa là khả năng cơ quan duy trì lưu lượng máu đủ dù huyết áp thay đổi. Nhu cầu
chuyển hóa chế điều hòa kiểm soát 70% lượng máu đến quan. quan sẽ tăng hay
giảm sức cản mạch máu tùy theo nhu cầu chuyển hóa cơ quan và lưu lượng máu đến cơ quan.
Cơ chế tự điều hòa bị ức chế bởi thuốc mê, làm lưu lượng máu đến cơ quan bị lệ thuộc huyết
áp.
B. Các thụ thể giao cảm
Tác dụng của các thuốc tim mạch tùy thuộc vào tác dụng của chúng trên các thụ thể
giao cảm .
1. Thụ thể alpha 1 nằm sau synapse của trơn mạch máu, mạch vành, tử cung,
da, niêm mạc ruột, đồng tử hệ thống tạng. Khi kích thích thụ thể 1 gây tăng sức cản
mạch máu ngoại vi và sức cản mạch máu phổi (co mạch). Kích thích th thể 1 trên tim gây
tăng co bóp cơ tim và giảm nhịp tim.
2. Thụ thể alpha 2 có 2 loại
- Thụ thể alpha 2 trước synapse nằm trong hệ thần kinh trung ương. Khi kích thích thụ thể
2 gây ức chế phóng thích noradrenaline, acetylcholine, serotonin, dopamine và chất P. Kích
thích thụ thể 2 của não gây hạ huyết áp, chậm nhịp tim, an thần, giảm đau.
- Thụ thể 2 sau synapse nằm ngoại vi trên trơn mạch máu, đường tiêu hóa, tế bào
tụy, hệ thần kinh trung ương. Khi kích thích thụ thể 2 ngoại vi gây co mạch máu, tăng
huyết áp, giảm tiết nước bọt, giảm tiết insuline. Kích thích thụ thể 2 trung ương gây giảm
đau.
1
Các thuốc tim mạch thường dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thuốc tim mạch thường dùng - Người đăng: Quan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các thuốc tim mạch thường dùng 9 10 875