Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc xương

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NCKH
CỦA KHOA NÔNG LÂM THỦY SẢN
Tiêu bản bộ xương heo cùng với nội dung “ Nghiên cứu cấu trúc chi tiết
và phục dựng bộ xương heo” là đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011 của tác
giả Nguyễn Văn Bon, giảng viên khoa Nông – Lâm – Thủy sản, trường Cao
đẳng Bến tre, nhằm góp phần nhỏ vào hoạt động đổi mới phương pháp giảng
dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Bộ xương heo (Pig Skeleton); Với 221 chi tiết xương được phân loại, mô
tả và chụp hình; Với sự tỉ mỉ và một chút sáng tạo, các bạn có thể dựng nên một
bộ xương heo, hoặc bất kỳ bộ xương nào để nghiên cứu, giảng dạy và học tập vô
cùng hiệu quả các kiến thức Giải phẩu sinh lý động vật.
Do trong nội dung nghiên cứu có nhiều điểm không có và nhiều điểm
khác với một vài giáo trình đang sử dụng. Tác giả xin được chia sẽ kiến thức và
trao đổi thông tin với các đồng nghiệp, với những ai cùng quan tâm và với người
biên soạn giáo trình.
Làm một bộ xương để dạy học cho tốt hơn, một công việc rất nhỏ của
giáo viên. Song, bạn có quyền mơ mộng: Xin hãy vào Google với PIG
SKELETON. Các bạn sẽ thấy cái giá của công việc này không hề rẻ.

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CHI TIẾT
VÀ PHỤC DỰNG BỘ XƯƠNG HEO

Giảng viên: NGUYỄN VĂN BON
KHOA: NÔNG LÂM THỦY SẢN

Năm: 2011

2

BỘ XƯƠNG HEO
PIG SKELETON

3

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Nghiên cứu cấu trúc chi tiết và phục dựng Bộ xương heo là đề tài được
chọn do bởi kết quả nghiên cứu vừa là tài liệu bổ sung kiến thức, vừa là một
thiết bị để dạy và học rất hiệu quả môn Cơ thể sinh lí vật nuôi.
Bên cạnh đó; do bởi đề tài đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu mới, tạo ra thêm
được sản phẩm NCKH mới; cho nên đề tài được chọn để rút kinh nghiệm trong
những hoạt động NCKN của giảng viên thời gian tới.
2. Tình hình nghiên cứu:
Với các nhiệm vụ đặt ra; vấn đề nghiên cứu có thể được xem là tương
đối mới ở Trường Cao đẳng Bến Tre. Mặc dù đã có rất nhiều nguồn tài liệu về
cấu trúc bộ xương động vật; song với yêu cầu của đề tài về những kiến thức ở
mức độ chi tiết của cấu trúc bộ xương heo; mà đến nay vẫn chưa được tìm thấy
đầy đủ ở các sách giải phẫu học cũng như trong các giáo trình đang
sử dụng.
Bên cạnh đó, tiêu bản Bộ xương heo vốn rất cần để dạy và học những
kiến thức này; cũng chưa có trong các danh mục trang thiết bị trường học.
Vì vậy, vấn đề nghiên cứu vẫn có thể được xem là mới.
3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu nhằm đồng thời hai mục tiêu:
- Có được một tài liệu có hình minh họa để bổ sun...
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NCKH
CỦA KHOA NÔNG LÂM THỦY SẢN
Tiêu bản bộ xương heo cùng với nội dung Nghiên cứu cấu trúc chi tiết
phục dựng bộ xương heo” đề i nghiên cứu khoa học năm 2011 của tác
giả Nguyễn Văn Bon, giảng viên khoa Nông m Thủy sản, trường Cao
đẳng Bến tre, nhằm góp phần nhỏ vào hoạt động đổi mới phương pháp giảng
dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Bộ xương heo (Pig Skeleton); Với 221 chi tiết xương được phân loại, mô
tả và chụp hình; Với sự tỉ mỉ và một chút sáng tạo, các bạn có thể dựng nên một
bộ xương heo, hoặc bất kỳ bộ xương nào để nghiên cứu, giảng dạy và học tập vô
cùng hiệu quả các kiến thức Giải phẩu sinh lý động vật.
Do trong nội dung nghiên cứu nhiều điểm không có nhiều điểm
khác với một vài giáo trình đang sử dụng. Tác giả xin được chia sẽ kiến thức
trao đổi thông tin với các đồng nghiệp, với những ai cùng quan tâm và với người
biên soạn giáo trình.
Làm một bộ xương đ dạy học cho tốt hơn, một công việc rất nhỏ của
giáo viên. Song, bạn quyền mộng: Xin hãy vào Google với PIG
SKELETON. Các bạn sẽ thấy cái giá của công việc này không hề rẻ.
1
Cấu trúc xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc xương - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu trúc xương 9 10 137