Ktl-icon-tai-lieu

Cấy ghép đầu có thể giúp "Cải lão hoàn đồng"

Được đăng lên bởi Trần Quốc Vũ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấy ghép đầu có thể giúp 'cải lão hoàn đồng'
Bác sĩ người Trung Quốc tuyên bố người có cơ thể lão hóa có thể thay thế bằng thân hình
mới, trẻ và khỏe hơn, giúp não bộ trẻ lại và sống thọ hơn.


Bệnh nhân chờ ghép đầu muốn thuyết phục thế giới / Cấy ghép đầu - cuộc chinh phục của các nhà
giải phẫu tiên phong
Tiến sĩ Ren trong phòng thí nghiệm ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh chụp màn hình: WSJ

Cấy ghép đầu thành công sẽ đem tới nhiều thay đổi đáng kể cho nhân loại và có thể cứu chữa
nhiều bệnh nhân có cơ thể trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ Ren Xiaoping hôm qua tuyên bố
với ECNS.
"Nếu một người sống với cơ thể lão hóa có thể thay mới bằng một thân thể khác, trẻ hơn và khỏe
mạnh, não bộ bị thoái hóa của người đó cũng sẽ trẻ hơn nhờ thân thể mới, đồng nghĩa với việc
người đó sẽ sống lâu hơn", Ren nói, khẳng định ca cấy ghép chắc chắn diễn ra.
Bác sĩ Ren và đồng nghiệp người Italy Sergio Canavaro sẽ thực hiện ca cấy ghép dự kiến diễn ra ở
đại học Y Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Chi phí cấy ghép khoảng 11
triệu USD, kéo dài trong 36 giờ, dự kiến diễn ra cuối năm 2017.
Trước sự chỉ trích của nhiều nhà đạo đức y khoa, Ren phản bác và trích lời một giáo sư đại học
Havard rằng không có lý do nào để ngăn cản những sáng kiến táo bạo trong lĩnh vực y tế, nếu nó
được chính phủ và các tổ chức pháp lý thông qua.
Ngoài Valery Spiridonov, kỹ sư máy tính người Nga mắc bệnh teo cơ tủy sống, còn có ba người
Trung Quốc nữa sẵn sàng làm bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép, Ren cho biết.
Nhiều bệnh nhân, những người bị ung thư giai đoạn cuối hoặc bị bệnh bẩm sinh, có cái đầu hoàn
toàn khỏe mạnh nhưng lại mang một cơ thể đang chết dần. Nhiều người trong số họ qua đời vì vô
phương cứu chữa, mà khoa học hiện đại không có cách nào cải thiện tình trạng của họ, Ren nói.
"Trách nhiệm và nghĩa vụ của một bác sĩ là gì? Anh cứu mạng người bệnh hay là không? Ở Mỹ,
một nhóm các nhà khoa học đạo đức quan ngại về ca cấy ghép. Tuy nhiên, Spiridonov đã hỏi
ngược lại rằng, liệu ông ta có phản đối không nếu như người bị bệnh teo cơ bẩm sinh là ông ta, chứ
không phải Spiridonov", Ren nói.
Trả lời phỏng vấn đài tiếng nói Trung Quốc hôm 14/9, bác sĩ Ren cho biết các nhà khoa học nổi
tiếng và có chuyên môn cao từ 10 trường đại học Trung Quốc và nước ngoài sẵn sàng hợp tác, bao
gồm các nhà phẫu thuật của đại học Quân Y II, đại học Phúc Đán Thượng Hải, giáo sư đầu ngành
về kỹ thuật cơ khí ở đại học Sư phạm Bắc Kinh, cùng nhiều đồng nghiệp Bắc Mỹ và châu Âu.
"Một ca phẫu thu...

Bác sĩ người Trung Quốc tuyên bố người có cơ thể lão hóa có thể thay thế bằng thân hình
mới, trẻ và khỏe hơn, giúp não bộ trẻ lại và sống thọ hơn.
Bệnh nhân chờ ghép đầu muốn thuyết phục thế giớiCấy ghép đầu - cuộc chinh phục của các nhà
giải phẫu tiên phong
 !"#$%&'()*+,%-.WSJ
/0 %1234'5)67893
2:$);!-!65<=:' >3/%?3@:A
71ECNS*
B(%CDEA71;33%1:F%C)5'=!G;75H 
%6=:C:<'3I3DEJ0!G;E)%1=3717$
DE0A);B= =5K<3LLMN!3*
O' 7$DEP3Q !3373!0R$3MR5MN!3&
6ST'()=UVLWX3=/:L!YA*#5ZZ
!$[Q\=5M!]^E=MR5MN!3A_%`aZb*
!D1RU!#I326853= :'7!#E%C'D6S
V373!M!F5/cM_9'5':6!7R=
Dd#I7'48'c/?3*
(e3 !Q!M7=5fD%'#DE(3%L:$ ;IA=":3DE
!YA93g%:$)@Dd= :*
(2:$)=9DE:<D36Ah:<:$:i%='
5H %6D6%3%C;3M*(2DE!AS?3E7-7/
D;893=%53S$65/'$-!6I3S= *
B!'$%737,I3%C:'-jk8%6DE:$35/jlmf=
%C%'53S68?36723*@=Q!M7H
Dd6!F=$/3A5/DDE:<:$ ;:i%/3=8
5/Q!M7B= *
!EH7!YA/%Zno=:' :'53S4
7@%/3pZa!DE6S!YA7D1gd'=:3
%'qrI36SY)TPP=6Sst'DdV='D
725fr;5#&6SQD6%OLu=v2$OLmf7)w*
BmC3qr1D7r5//U%CDE*($%7,I3/
5&CrAMR'54=%!$D3%DdB= *
B(D/x)MR29DE5r=i378M,)%
=6$!G7)3#I3?A3y!YAz!@!DE?AB*
ufDDE(3Q!M7-$R$Cqr*
+.East2west News
Cấy ghép đầu có thể giúp "Cải lão hoàn đồng" - Người đăng: Trần Quốc Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấy ghép đầu có thể giúp "Cải lão hoàn đồng" 9 10 438