Ktl-icon-tai-lieu

chẩn đoán điều trị bệnh

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhắc lại về giải phẫu

Nhắc lại về giải phẫu

Nhắc lại về giải phẫu

Nhắc lại về giải phẫu-sinh lý

Các thuật ngữ
• Viêm màng não
• Viêm màng não mủ
• Viêm màng não nước trong
• Viêm màng não lao

• Viêm não
• Viêm não chất trắng

• Viêm tuỷ
• Viêm tuỷ cắt ngang
• Viêm tuỷ lan lên

• Viêm não-màng não
• Viêm màng não-tuỷ
• Viêm não-tuỷ

Các căn nguyên thường gặp
• Virus
– Virus viêm não Nhật Bản B
– Các Enterovirus
– Các virus Herpes
– Adenovirus
– Virus quai bị
– Virus bại liệt
– Virus dại

...
Nhắc lại về giải phẫu
chẩn đoán điều trị bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chẩn đoán điều trị bệnh - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chẩn đoán điều trị bệnh 9 10 826