Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán hình ảnh siêu âm

Được đăng lên bởi tài liệu thú y
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 15 lần
SIÊU ÂM
Nhóm trình bày: Nhóm 2

Logo

I. Phương pháp siêu âm

Trường

1.1. Cơ sở vật lý của siêu âm

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

1.1. Cơ sở vật lý của siêu âm

Cơ chế phát sóng âm


Sóng âm được tạo ra do chuyển đổi năng lượng từ điện thành các sóng xung
tương tự như phát xạ tia X, phát ra từ các đầu dò, có cấu trúc cơ bản là gồm áp
điện.



Sóng âm thanh chỉ truyền được trong môi trường vật chất không truyền qua
chân không



Đơn vị đo tần số là: Hertz

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

Bản chất của siêu âm





Đó là những dao động sóng hình Sin có tần số từ 20Hz – 20.000Hz
Nếu tần số thấp <20Hz gọi là Hạ âm
Nếu tần số cao >20.000Hz gọi là Siêu âm
Trong Y tế dùng sóng âm với tần số từ 2 MHz đến 20 MHz

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

Tính chất
Sựcủa
khúc
phản
siêu
xạ,
xạ hay
âm
nhiễu
phản
âm hồi

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

Đầu dò



Nhiệm vụ vừa thu, vừa phát sóng phản hồi
Gồm:

•
•
•
•

Miếng áp điện khi bị dòng điện kích thích phát ra xung siêu âm
Miếng điện áp rung lên khi sóng SÂ dội về sẽ tạo ra 1 sung đột
Sóng SÂ lan truyền trong cơ thể gặp mặt phẳng sẽ dội trở về
Âm dội thu nhận được bởi đầu dò sẽ tạo thành tín hiệu điện -> tín hiệu màn hình -> ảnh
siêu âm

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

Đầu dòĐầu
Đầu dò Số
Bánh
Gồm:
quét
lượng
điện
cơ
xe
Tấm
Các
học
hoặc
tử
tinh
tinh
gương
thể
dao
thểphụ
phản
động
gồmthuốc
áp
âm
kế điện
vàođược
chiềuxếp
rộng
theo
củachiều
chùmngang
sóng âm

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

1.2. Tạo ảnh siêu âm
Nguyên tắc vật lý

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

1.3. Các hình ảnh cơ bản của siêu âm

slide.tailieu.vn

Logo
Trường



Một số vùng giảm âm do có cấu trúc
nửa lỏng nửa đặc.

•



VD: ổ áp xe hay 1 u hoại tử

Hơi trong các tổ chức có tác dụng
khuyếch tán, phản hồi, hấp thụ và khúc
xạ ngay tại bề mặt. Điều này gây khó
khăn trong việc đánh giá các cấu trúc
sau bề mặt này

Soi niệu đạo
slide.tailieu.vn

Logo
Trường

1.4. Nghiên cứu ảnh của siêu âm

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

Quy ước
Cắt
những
ngang:
dọc:
Đầu
lớp
Khi
bệnh
cắt
người
nhân
quan
ở bên
sát đứng
trái người
ở phía
quan
chân
sát,
nhìn
chân
lênbên phải

slide.tailieu.vn

Logo
Trường

1.5. Máy siêu âm

 Máysiêuâmmàuchothúy
DRAMINSKI 4Vet



MáysiêuâmDraminski4Vet làmộtthiếtb
ịnhỏgọnđượctrangbịmộtmànhìnhcảmứ
ng,cólớpvỏbềnvàchắcvànguồnđiệnkép.

slide.tailieu.vn

Logo
Trường



Chức năng











Mànhình10.4 inchcóthểsửdụngđượcngaycảk...
SIÊU ÂM
Nhóm trình bày: Nhóm 2
Chẩn đoán hình ảnh siêu âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán hình ảnh siêu âm - Người đăng: tài liệu thú y
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chẩn đoán hình ảnh siêu âm 9 10 327