Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán hình ảnh

Được đăng lên bởi zerozorozozo
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRIỆU CHỨNG HỌC CƠ
QUAN VẬN ĐỘNG
NGUYỄN DUY HÙNG

MỤC TIÊU
1.  Trình bày được tác dụng, chỉ định của các phương
pháp CĐHA đối với cơ quan vận động
2.  Mô tả được triệu chứng học tổn thương cơ bản của
cơ quan vận động trên phim chụp X quang thường
quy

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
1. X QUANG
•  Đơn giản, đẩy đủ để chẩn đoán và điều trị trong đa số các
trường hợp
•  Phân biệt mật độ 4 nhóm cấu trúc:
+ Xương +++
+ Phần mềm
+ Mỡ
+ Không khí

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
1. X QUANG
•  Đánh giá:
-  Hình dạng, cấu trúc
-  Tổng quan tổn thương
•  Nhược điểm:
-  Tổn thương nhỏ
-  Nằm sâu
-  Che lấp bởi cấu trúc khác
Gãy Monteggia

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM

Hoại tử xương nguyệt (Kienbock’s disease)

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
2. Siêu âm
-  Phần mềm, cơ, gân +++
-  Khớp +++
-  Xương ( - )
-  Kỹ thuật thăm khám +++

Tụ dịch dưới gân cơ Delta

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
3. Cắt lớp vi tính
-  Tổn thương nhỏ
-  Nằm sâu
-  Lan rộng phần mềm
-  Đánh giá tỷ trọng +
-  Tiêm thuốc cản quang: tính chất ngấm thuốc của tổn
thương
! Sinh thiết

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
4. Cộng hưởng từ
•  Bộc lộ được nhiều thành phần giải phẫu khác nhau
( tuỷ xương +++)
•  Chụp được nhiều mặt phẳng
•  Nhiều kiểu tín hiệu khác nhau
•  Tiêm thuốc đối quang từ: đánh giá mức độ, tính chất
bắt thuốc của tổn thương

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
5. Chụp xạ hình xương
-  Đồng vị phóng xạ
-  Bệnh lý:
+ Tăng ngấm thuốc: viêm, u, chấn thương
+ Ít ngấm thuốc: nang xương, nhồi máu
-  Độ nhạy cao
-  Độ đặc hiệu thấp

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
6. Chụp khớp cản quang
-  Bơm thuốc cản quang, thuốc đối quang từ vào ổ khớp
-  Chỉ định:
+ Sụn khớp
+ Sụn chêm
+ Dây chằng
+ Bao khớp
+ Dị vật trong khớp…

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
! Chỉ định của các phương pháp CĐHA
1.  X quang
-  Chỉ định thường quy trong tất cả các bệnh lý xương
khớp
2. Siêu âm
-  Đánh giá phần mềm, khớp (khu trú)
3. CLVT
-  Tổn thương xương nhỏ, nằm sâu hoặc tổn thương lan
rộng

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM
4. CHT
-  Cấu trúc phần mềm
-  Tuỷ xương
5. Xạ hình xương
-  Bệnh lý tính chất khu trú tại xương
6. Chụp khớp cản quang
-  Tổn thương khớp, sụn, dây chằng
-  + phối hợp BS CĐHA
! Phối hợp các phương pháp

Gãy mỏi xương đùi phải

GIẢI PHẪU X QUANG

GIẢI PHẪU X QUANG
Thân xương

Cổ xương

Xương
vừng

Chỏm xương

Sụn tăng trưởng

Chỏm xương
Cổ xương

Thân xương

Mỏm xương

GIẢI PHẪU X QUANG

TRIỆU CHỨNG X QUANG
1.  Tổn thương xương
1....
NGUYN DUY HÙNG
TRIU CHNG HC CƠ
QUAN VN ĐNG
Chẩn đoán hình ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán hình ảnh - Người đăng: zerozorozozo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Chẩn đoán hình ảnh 9 10 841