Ktl-icon-tai-lieu

Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam 30 năm sau chiến tranh

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Tiếp
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam
30 năm sau chiến tranh
Đỗ Quý Toàn

Tóm tắt
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hơn 70 triệu lít chất diệt cỏ quân sự đã được rải xuống vùng
chiến sự. Nghiên cứu này sử dụng số liệu về tình trạng ung thư do người trả lời tự khai, hoặc do
người khác cung cấp, thu được từ cuộc điều tra y tế quốc gia ở Việt Nam (số mãu là 158.019
người), kết hợp với số liệu về tình trạng phơi nhiễm chất diệt cỏ quân sự được tính toán chi tiết từ
các thông tin về hoạt động quân sự của quân đội Mỹ và đồng minh trong thời gian diễn ra cuộc
chiến. Nếu chỉ so sánh một cách giản đơn, nghiên cứu không phát hiện thấy sự khác biệt đáng kể về
tỷ lệ ung thư giữa các xã bị nhiễm chất diệt cỏ quân sự với các xã không bị nhiễm. Nhưng khi tập
trung vào những xã có nhiễm độc và sử dụng một biến liên tục đo lường mức độ phơi nhiễm, nghiên
cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy có mối liên hệ giữa liều lượng và độ phản ứng; trong số các xã bị
phơi nhiễm, những xã càng có mức độ phơi nhiễm cao càng có tương quan với tỷ lệ ung thư được
báo cáo trong hai năm 2001-2002. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về mức độ ảnh
hưởng khác nhau giữa nhóm những người sinh ra trước và sau khi chiến dịch rải chất độc diễn ra.

Mã phân loại JEL: N42, N45
Từ khóa: Chất độc màu da cam/chất độc da cam/chất da cam, chất diệt cỏ, ung thư, dịch tễ
học, Việt Nam, chiến tranh.



Đinh Vũ Trang Ngân, Lê Đặng Trung và Hoàng Hoa đã giúp chuyển ngữ sang tiếng Việt, dịch từ bản gốc, “Agent Orange
and the Prevalence of Cancer in the Vietnamese Population 30 Years after the End of the Vietnam War”, World Bank Policy
Research Working Paper #5041, Washington DC: September 2009.
Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ vô giá của Jeanne và Steven Stellman trong việc tính toán các kết quả đo đạc quá trình phơi
nhiễm hóa chất diệt cỏ. Lê Đặng Trung và Phùng Đức Tùng đã trợ giúp chúng tôi xây dựng bộ số liệu cuối cùng. Những trao
đổi với William Clark, Jack Colford, Jishnu Das, Đỗ Quốc Anh, Jed Friedman, Lakshmi Iyer, Peter Lanjouw, Carl Mason, Axel
Pustan, Biju Rao, Jeanne Stellman, Steven Stellman, Carrie Turk, Adam Wagstaff và Damien de Walque cũng đã giúp ích rất
nhiều cho nghiên cứu này.
Những phát hiện, giải thích và kết luận thể hiện trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ngân hàng Thế
giới, các Giám đốc Điều hành cũng như các quốc gia mà họ đại diện.


Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển. Ngân hàng Thế giới. MSN MC3-306; 1818 H Street, NW. Washington DC 20433. Đ...
1
Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam
30 năm sau chiến tranh
Đỗ Quý Toàn
Tóm tắt
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hơn 70 triệu lít chất diệt cỏ quân sự đã được rải xuống vùng
chiến sự. Nghiên cứu này sử dụng số liệu về tình trạng ung thư do người trả lời tự khai, hoặc do
người khác cung cấp, thu được từ cuộc điều tra y tế quốc gia Việt Nam (số mãu 158.019
người), kết hợp với số liệu về tình trạng phơi nhiễm chất diệt cỏ quân sự được tính toán chi tiết từ
các thông tin về hoạt động quân sự của quân đội Mđồng minh trong thời gian diễn ra cuộc
chiến. Nếu chỉ so sánh một cách giản đơn, nghiên cứu không phát hiện thấy sự khác biệt đáng kể về
tỷ lệ ung thư giữa các bị nhiễm chất diệt cỏ quân sự với các không bị nhiễm. Nhưng khi tập
trung vào những xã nhiễm độc sử dụng một biến liên tục đo lường mức độ phơi nhiễm, nghiên
cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa liều lượng và độ phản ứng; trong số các xã bị
phơi nhiễm, những càng mức độ phơi nhiễm cao càng tương quan với tỷ lệ ung thư được
báo cáo trong hai năm 2001-2002. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng ràng về mức độ ảnh
hưởng khác nhau giữa nhóm những người sinh ra trước và sau khi chiến dịch rải chất độc diễn ra.
Mã phân loại JEL:
N42, N45
Từ khóa:
Chất độc màu da cam/chất độc da cam/chất da cam, chất diệt cỏ, ung thư, dịch tễ
học, Việt Nam, chiến tranh.
Đinh Trang Ngân, Đặng Trung Hoàng Hoa đã giúp chuyển ngữ sang tiếng Việt, dịch từ bản gốc, Agent Orange
and the Prevalence of Cancer in the Vietnamese Population 30 Years after the End of the Vietnam War”,
World Bank Policy
Research Working Paper
#5041, Washington DC: September 2009.
Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ giá của Jeanne và Steven Stellman trong việc tính toán các kết quả đo đạc quá trình phơi
nhiễm hóa chất diệt cỏ. Lê Đặng Trung và Phùng Đức Tùng đã trợ giúp chúng tôi xây dựng bộ số liệu cuối cùng. Những trao
đổi với William Clark, Jack Colford, Jishnu Das, Đỗ Quốc Anh, Jed Friedman, Lakshmi Iyer, Peter Lanjouw, Carl Mason, Axel
Pustan, Biju Rao, Jeanne Stellman, Steven Stellman, Carrie Turk, Adam Wagstaff Damien de Walque cũng đã giúp ích rất
nhiều cho nghiên cứu này.
Những phát hiện, giải thích và kết luận thể hiện trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ngân hàng Thế
giới, các Giám đốc Điều hành cũng như các quốc gia mà họ đại diện.
Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển. Ngân hàng Thế giới. MSN MC3-306; 1818 H Street, NW. Washington DC 20433. ĐT:
+1 202 473 9452; Fax: +1 202 522 1153; Email: qdo@worldbank.org; Web: http://econ.worldbank.org/staff/qdo
Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam 30 năm sau chiến tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam 30 năm sau chiến tranh - Người đăng: Nguyễn Hoàng Tiếp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chất độc da cam và tỷ lệ ung thư của người Việt Nam 30 năm sau chiến tranh 9 10 117