Ktl-icon-tai-lieu

Chi phối thần kinh chi trên.

Được đăng lên bởi tung-teng-teng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2552 lần   |   Lượt tải: 9 lần
[CHI PHỐI THẦN KINH CHI TRÊN]
I. Chi phối vận động :
* HẦU HẾT các cơ chi trên đều được chi phối bởi đám rối CT, TRỪ một cơ duy nhất : cơ THANG (do thần kinh phụ (XI) và
đám rối cổ vận động)
* Các nhánh bên phần trên đòn của ĐRCT (4 nhánh)
♥ TK lưng vai (TK vai sau) : cơ nâng vai, cơ trám lớn, cơ trám bé.
♥ TK ngực dài : cơ răng trước.
♥ TK trên vai : cơ trên gai, cơ dưới gai.
♥ TK dưới đòn : cơ dưới đòn.
* Các nhánh bên phần dưới đòn của ĐRCT (5 nhánh)
♥ TK ngực ngoài : cơ ngực lớn.
♥ TK ngực trong : cơ ngực bé (Sách thầy Minh có nói thêm cơ ngực lớn)
♥ TK dưới vai trên : cơ dưới vai (nửa trên)
♥ TK ngực lưng : cơ lưng rộng
♥ TK dưới vai dưới : cơ dưới vai (nửa dưới), cơ tròn lớn.
* Các nhánh tận của ĐRCT (7 nhánh)
♥ TK cơ - bì : cơ quạ - cánh tay, cơ nhị đầu cánh tay, cơ cánh tay.
♥ TK giữa : 6,5 cơ vùng cẳng tay trước + 4,5 cơ vùng bàn tay
- Cơ vùng cẳng tay trước (6,5 cơ) : cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài, cơ gấp các ngón nông, cơ gấp ngón cái
dài, cơ gấp các ngón sâu (bó ngoài), cơ sấp vuông.
- Cơ vùng bàn tay (4,5 cơ) : cơ dạng ngón I ngắn, cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông), cơ đối chiếu ngón I, cơ giun I, II.
♥ TK trụ : 1,5 cơ vùng cẳng tay trước + 14,5 (15,5) cơ vùng bàn tay
- Cơ vùng cẳng tay trước (1,5 cơ) : cơ gấp cổ tay trụ, cơ gấp các ngón sâu (bó trong).
- Cơ vùng bàn tay (14,5 cơ/15,5 cơ)
----+ Ô mô út : 3/4 cơ. (nếu tính cả cơ gan tay ngắn)
----+ Ô mô cái : 1,5 cơ.
----+ Cơ giun : 2 cơ (III, IV)
----+ Các cơ gian cốt : 8 cơ
♥ TK quay : cơ cánh tay, cơ tam đầu cánh tay, 12 cơ vùng cẳng tay sau.
♥ TK nách : cơ delta, cơ tròn bé, cơ dưới vai.
II. Chi phối cảm giác :
* Toàn bộ cảm giác chi trên đều do các nhánh của đám rối cánh tay chi phối.
* Sơ đồ cảm giác :
♥ TK cơ bì ----> TK bì cẳng tay ngoài : Chi phối cảm giác vùng da nửa ngoài cẳng tay (mặt trước - ngoài cẳng tay)
♥ TK nách ----> TK bì cánh tay trên - ngoài : Chi phối cảm giác vùng da nửa trên - ngoài cánh tay (phần da phủ cơ delta)
♥ TK quay : chi phối cảm giác mặt mu tay của 2,5 ngón tính từ ngón I (trừ phần cảm giác của TK giữa)
---> Tách ra 3 nhánh bì :
+ Tk bì cánh tay sau : chi phối cảm giác da giữa mặt sau cánh tay.
+ TK bì cánh tay dưới - ngoài : chi phối cảm giác da nửa dưới mặt ngoài cánh tay
+ TK bì cẳng tay sau. chi phối cảm giác da giữa mặt sau cẳng tay.
♥ TK bì cánh tay trong : Chi phối cảm giác cho nửa trong cánh tay
♥ TK bì cẳng tay trong : Chi phối cảm giác cho một phần cánh tay trước và toàn bộ nửa trong của cẳng tay.
♥ TK giữa : Chi phối cảm giác cho vùn...
[CHI PHỐI THẦN KINH CHI TRÊN]
I. Chi phối vận động :
* HẦU HẾT các cơ chi trên đều được chi phối bởi đám rối CT, TRỪ một cơ duy nhất : cơ THANG (do thần kinh phụ (XI) và
đám rối cổ vận động)
* Các nhánh bên phần trên đòn của ĐRCT (4 nhánh)
TK lưng vai (TK vai sau) : cơ nâng vai, cơ trám lớn, cơ trám bé.
TK ngực dài : cơ răng trước.
TK trên vai : cơ trên gai, cơ dưới gai.
TK dưới đòn : cơ dưới đòn.
* Các nhánh bên phần dưới đòn của ĐRCT (5 nhánh)
TK ngực ngoài : cơ ngực lớn.
TK ngực trong : cơ ngực bé (Sách thầy Minh có nói thêm cơ ngực lớn)
TK dưới vai trên : cơ dưới vai (nửa trên)
TK ngực lưng : cơ lưng rộng
TK dưới vai dưới : cơ dưới vai (nửa dưới), cơ tròn lớn.
* Các nhánh tận của ĐRCT (7 nhánh)
TK cơ - bì : cơ quạ - cánh tay, cơ nhị đầu cánh tay, cơ cánh tay.
TK giữa : 6,5 cơ vùng cẳng tay trước + 4,5 cơ vùng bàn tay
- Cơ vùng cẳng tay trước (6,5 cơ) : cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài, cơ gấp các ngón nông, cơ gấp ngón cái
dài, cơ gấp các ngón sâu (bó ngoài), cơ sấp vuông.
- Cơ vùng bàn tay (4,5 cơ) : cơ dạng ngón I ngắn, cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông), cơ đối chiếu ngón I, cơ giun I, II.
TK trụ : 1,5 cơ vùng cẳng tay trước + 14,5 (15,5) cơ vùng bàn tay
- Cơ vùng cẳng tay trước (1,5 cơ) : cơ gấp cổ tay trụ, cơ gấp các ngón sâu (bó trong).
- Cơ vùng bàn tay (14,5 cơ/15,5 cơ)
----+ Ô mô út : 3/4 cơ. (nếu tính cả cơ gan tay ngắn)
----+ Ô mô cái : 1,5 cơ.
----+ Cơ giun : 2 cơ (III, IV)
----+ Các cơ gian cốt : 8 cơ
TK quay : cơ cánh tay, cơ tam đầu cánh tay, 12 cơ vùng cẳng tay sau.
TK nách : cơ delta, cơ tròn bé, cơ dưới vai.
II. Chi phối cảm giác :
* Toàn bộ cảm giác chi trên đều do các nhánh của đám rối cánh tay chi phối.
* Sơ đồ cảm giác :
TK cơ bì ----> TK bì cẳng tay ngoài : Chi phối cảm giác vùng da nửa ngoài cẳng tay (mặt trước - ngoài cẳng tay)
TK nách ----> TK bì cánh tay trên - ngoài : Chi phối cảm giác vùng da nửa trên - ngoài cánh tay (phần da phủ cơ delta)
TK quay : chi phối cảm giác mặt mu tay của 2,5 ngón tính từ ngón I (trừ phần cảm giác của TK giữa)
---> Tách ra 3 nhánh bì :
+ Tk bì cánh tay sau : chi phối cảm giác da giữa mặt sau cánh tay.
+ TK bì cánh tay dưới - ngoài : chi phối cảm giác da nửa dưới mặt ngoài cánh tay
+ TK bì cẳng tay sau. chi phối cảm giác da giữa mặt sau cẳng tay.
TK bì cánh tay trong : Chi phối cảm giác cho nửa trong cánh tay
TK bì cẳng tay trong : Chi phối cảm giác cho một phần cánh tay trước và toàn bộ nửa trong của cẳng tay.
TK giữa : Chi phối cảm giác cho vùng da ô mô cái và vùng gan tay giữa, cảm giác mặt gan tay cho 3,5 ngón tính từ ngón
I, cảm giác mặt mu tay cho đốt giữa và đốt xa của 3,5 ngón tính từ ngón I.
TK trụ : chi phối cảm giác cho da vùng ô mô út, cảm giác mặt gan tay cho 1,5 ngón tính từ ngón V, cảm giác mặt mu tay
cho 2,5 ngón tính từ ngón V (trừ phần cảm giác của TK giữa)
Chi phối thần kinh chi trên. - Người đăng: tung-teng-teng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chi phối thần kinh chi trên. 9 10 902