Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn đoán hình ảnh X quang xương khớp

Được đăng lên bởi Văn Trần
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
X QUANG XƯƠNG KHỚP

BS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH

1

MỤC TIÊU
1. Nắm được vai trò của các kỹ thuật hình ảnh
2.
3.
4.

5.

chẩn đoán bệnh xương khớp
Giải phẫu X quang xương bình thường
Nắm được các dấu hiệu tổn thương cơ bản
của X quang xương
Mô tả và phân biệt được hình ảnh X quang u
xương lành, ác
Mô tả được X quang gãy xương

2

CÁC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH
TRONG CHẨN ĐOÁN
BỆNH XƢƠNG KHỚP

3

CÁC PHƢƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN
1) X quang thường quy
2) X quang cắt lớp điện toán (CT scan)
3) Siêu âm
4) Cộng hưởng từ (MRI)
5) Xạ hình xương (SPECT)

4

1. X QUANG THƢỜNG QUY
 Đơn giản, cơ bản, phổ biến nhất

 Phân biệt được 4 đậm độ cơ bản: khí, mỡ, nước,

xương  đánh giá tốt gãy - di lệch xương, u
xương, viêm khớp  quan trọng để ∆ & θ.
 Nhược điểm:
+ Cho hình chiếu trên 2 mặt thẳng, nghiêng
+ Không đánh giá rõ mô mềm, các tổn thương
nhỏ, nằm sâu

5

2. CT SCAN
 Phân biệt gần 4000 đậm độ xám (Hounsfield)

 mô tả chi tiết hơn về hình thái, đo được tỉ
trọng xương
 Khảo sát nhiều mặt cắt, tái tạo ảnh 3 chiều
 Đánh giá gãy xương phức tạp & u xương (sự
xâm lấn của xương, màng xương và tình
trạng mô mềm) tốt hơn X quang

6

XQ:không rõ tổn thƣơng

CT Scan: Gãy xƣơng cùng

CT mâm chày lún, cấp kênh mặt
khớp nhiều

XQ mặt khớp ít cấp kênh

CT

7

3. SIÊU ÂM
 Chỉ định đầu tiên trong khảo sát mô mềm,

màng xương, các tổn thương bề mặt như
rách gân, tụ máu, tràn dịch khớp, …
 Đánh giá phân bố mạch máu, tưới máu mô
 Nhược điểm: không xem được mô xương

Nang hoạt dịch cổ tay

8

Rách gân chóp xoay

Rách bán phần gân gót

9

4. CỘNG HƢỞNG TỪ - MRI
Đánh giá rất tốt các tổn thƣơng:
 Rách gân cơ, dây chằng, sụn chêm, sụn khớp,
mô mềm của các khớp
 Giai đoạn u xương, chẩn đoán sớm khối u qua
thay đổi tín hiệu của tủy xương
 TVĐĐ cột sống (chèn ép thần kinh, tủy sống…)
 Khảo sát mức độ và sự lan rộng viêm nhiễm

10

Rách bán phần gân cơ chóp xoay

Rách dây chằng thuyền – nguyệt

11

DCCT bình thƣờng

U xƣơng tạo xƣơng

Viêm cơ - xƣơng

Đứt DCCT

Thoát vị đĩa đệm

12

5. XẠ HÌNH XƢƠNG
 Tiêm ĐVPX vào tĩnh

mạch. Máy sẽ ghi mức
độ tập trung ĐVPX trên
xương của toàn cơ thể
 Độ nhạy cao trong phát
hiện tổn thương nhưng
độ đặc hiệu thấp
 Vùng tăng ngấm thuốc
có thể do u, viêm, gãy
xương. Vùng ít ngấm
thuốc do nang xương,
nhồi máu xương.

Bƣớu dạng xƣơng

13

GIẢI PHẪU
X QUANG XƢƠNG

14

CẤU TRÚC GIẢI PHẪU XƢƠNG
Mô xƣơng gồm:
 Chất căn bản Mucopolysaccharit
 Tế bào: tạo cốt bào và hủy cốt bào
 Sợi keo collagen
 Chất khoáng: Ca, P, Mg,…
Canxi là thàn...
1
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
X QUANG XƯƠNG KHỚP
BS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Chuẩn đoán hình ảnh X quang xương khớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn đoán hình ảnh X quang xương khớp - Người đăng: Văn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Chuẩn đoán hình ảnh X quang xương khớp 9 10 722