Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng của bộ phận sinh dục

Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chức năng của bộ máy sinh dục đực: dịch hoàn: -ngoại tiết: sản sinh ra tb sinh
dục đực hay sinh tinh.tinh trùng là tb sinh dục đực nó đc sản sinh ra l.tục k kể
n.đêm k kể ngày vụ.Qua nhiều gđ ptrien tinh trùng thành thục dần,qtr này có tác
động trực tipd của men Hyaluronidaza , chính nhờ men này tinh trùng đc giải póng
để di chuyển từ ống sinh tinh wa mạng lưới và đến tinh hoàn phụ - Nội tiết:sản
sinh ra hocmon sih dục đực(androgen).Ad có td thúc đẩy wa trình hình thành tinh
trùng và kéo dài time sống của tinh trùng trong dịch hoàn,tăng cường trđc nhất là
wtr đồng hóa protit và sử dụng đường glucoza.Ngoài ra hcmon nay còn có td duy
trì cơ năng tính đực và giúp cho các tuyến sih dục phụ ptr bthuong,điều hòa sự ptr
các dấu hiệu sinh dục thứ cấp phụ dịch hoàn: cq này gắn ở bờ trên và bờ sau của
dịch hoàn.Tinh trùng đc sản sih ở ống sinh tih của dịch hoàn rồi đc đưa về phụ
dịch hoàn.Ở dịch hoàn pụ,Tinh trung pải di chuyển 1 quảng đường dài – phụ dịch
hoàn là kho để chứa tinh trùng và giúp tih trùng sống lâu trong ct.Trong pụ dịch
hoàn thường có khoảng 200 tỉ tinh trug và 70% nằm ở đuôi pụ hoàn . – Phụ dịch
hoàn là nơi mà tih trùng thành thục trc khi xuất tinh, đặc biệt là trong wtr v.c trong
pụ dịch hoàn tinh trùng hoàn thiện màng bám thấm lipoproteid. ống dẫn tinh: pần
kéo dài của đuôi phụ dịch hoàn wa ống bẹn vào xoang bụng tới bầu tinh.Ông dẫn
tinh có chức năng pa loãng các chất tiết đường sinh dục vs tih trung trc khi dc
póng tinh ra ngoài từ bâu tinh. Dương vật: dương vật loài có vú chủ yếu gồm thể
hang , các thỏi xốp có cấu tạo từ mô liên kết vững chắc,có lấn các sợi đàn hồi và
các tb cơ trơn.Tác dụng của dương vật là bài tiết nc tiểu,phương tiện giao phối và
phóng tinh ra ngòi.các tuyến sinh dục phụ: gồm tuyến tiền liệt,tuyến cầu niệu đạo
và tinh nang.- t.cầu niệu đạo:còn gọi là tuyến củ hành, nằm cuối niệu đạo,trong
x.chậu,trên vòng cung ngồi. Chức năng:pH trung tính,có tác dụng sát trùng, làm
trơn niệu đạo sinh dục và có mùi đặc biệt gây hưng phấn sinh dục – t.tiền liệt: nằm
ở cuối ống dẫn tinh và phần đầu của niệu đạo .Sự phát triển của nó liên quan đến
hoạt tính sinh dục:lúc chưa thành thục thì rất nhỏ và khi thành thục thì tuyến này
phát triển nhanh chóng.C/năng: tuyến này tiết ra dịch có tính chất hơi kiềm nhằm
trung hòa độ axit trong lòng niệu đạo và axit cacbonic đc sản sinh do h.động của
tinh trùng.Trong dịch tiết này còn có Prostaglandin F2anhpa có tác dụng làm co
bóp cơ trơn để thực hiện phóng tinh – T.tinh Nang: còn gọi là túi tinh gồm 1 đôi...
Chức năng của bộ máy sinh dục đực: dịch hoàn: -ngoại tiết: sản sinh ra tb sinh
dục đực hay sinh tinh.tinh trùng là tb sinh dục đực nó đc sản sinh ra l.tục k kể
n.đêm k kể ngày vụ.Qua nhiều gđ ptrien tinh trùng thành thục dần,qtr này có tác
động trực tipd của men Hyaluronidaza , chính nhờ men này tinh trùng đc giải póng
để di chuyển từ ống sinh tinh wa mạng lưới và đến tinh hoàn phụ - Nội tiết:sản
sinh ra hocmon sih dục đực(androgen).Ad có td thúc đẩy wa trình hình thành tinh
trùng và kéo dài time sống của tinh trùng trong dịch hoàn,tăng cường trđc nhất là
wtr đồng hóa protit và sử dụng đường glucoza.Ngoài ra hcmon nay còn có td duy
trì cơ năng tính đực và giúp cho các tuyến sih dục phụ ptr bthuong,điều hòa sự ptr
các dấu hiệu sinh dục thứ cấp phụ dịch hoàn: cq này gắn ở bờ trên và b sau của
dịch hoàn.Tinh trùng đc sản sih ở ống sinh tih của dịch hoàn rồi đc đưa về phụ
dịch hoàn.Ở dịch hoàn pụ,Tinh trung pải di chuyển 1 quảng đường dài – phụ dịch
hoàn là kho để chứa tinh trùng và giúp tih trùng sống lâu trong ct.Trong pụ dịch
hoàn thường có khoảng 200 tỉ tinh trug và 70% nằm ở đuôi pụ hoàn . – Phụ dịch
hoàn là nơi mà tih trùng thành thục trc khi xuất tinh, đặc biệt là trong wtr v.c trong
pụ dịch hoàn tinh trùng hoàn thiện màng bám thấm lipoproteid. ống dẫn tinh: pần
kéo dài của đuôi phụ dịch hoàn wa ống bẹn vào xoang bụng tới bầu tinh.Ông dẫn
tinh có chức năng pa loãng các chất tiết đường sinh dục vs tih trung trc khi dc
póng tinh ra ngoài từ bâu tinh. Dương vật: dương vật loài có vú chủ yếu gồm thể
hang , các thỏi xốp có cấu tạo từ mô liên kết vững chắc,có lấn các sợi đàn hồi và
các tb cơ trơn.Tác dụng của dương vật là bài tiết nc tiểu,phương tiện giao phối và
phóng tinh ra ngòi.các tuyến sinh dục phụ: gồm tuyến tiền liệt,tuyến cầu niệu đạo
và tinh nang.- t.cầu niệu đạo:còn gọi là tuyến củ hành, nằm cuối niệu đạo,trong
x.chậu,trên vòng cung ngồi. Chức năng:pH trung tính,có tác dụng sát trùng, làm
trơn niệu đạo sinh dục và có mùi đặc biệt gây hưng phấn sinh dục – t.tiền liệt: nằm
ở cuối ống dẫn tinh và phần đầu của niệu đạo .Sự phát triển của nó liên quan đến
hoạt tính sinh dục:lúc chưa thành thục thì rất nhỏ và khi thành thục thì tuyến này
phát triển nhanh chóng.C/năng: tuyến này tiết ra dịch có tính chất hơi kiềm nhằm
trung hòa độ axit trong lòng niệu đạo và axit cacbonic đc sản sinh do h.động của
tinh trùng.Trong dịch tiết này còn có Prostaglandin F2anhpa có tác dụng làm co
bóp cơ trơn để thực hiện phóng tinh – T.tinh Nang: còn gọi là túi tinh gồm 1 đôi
nằm ở phần cuối ống dẫn tinh.C/Năng: dịch tiết của tuyến tinh nang có dạng keo
phèn màu trắng,hơi vàng khi gặp chất tiết của tuyến tiền lieetjthif ngưng kết lại
thành 1 cục để nút ở cổ tử cung k cho tinh dịch chảy ngc ra ngoài.Chất tiết này còn
có y globulin có td chống vikhuan xâm nhập và còn có các t.pần khác như
frutoza,lipit ...cung cấp năng lượng cho tinh trùng h.động
Chức năng của bộ phận sinh dục - Trang 2
Chức năng của bộ phận sinh dục - Người đăng: Cảmxúcđãcạn Hay Hạnhphúcđã HếthạntừLâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chức năng của bộ phận sinh dục 9 10 963