Ktl-icon-tai-lieu

chức năng dẫn khí và bảo vệ của phế quản

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Dũng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Y-Dược Thái Nguyên
NHÓM THẢO LUẬN 08
LỚP 13
1.Nguyễn Văn Dũng
2.Dương Đặng Thu Hà
3.Đỗ Thái Anh
4.Vương Thu Giang
5.Nguyễn Thành Tùng
6.Vũ Thị Dung
7.Nguyễn Ngọc Hoàng
8.Hoàng Hải Đường
9.Khuất Văn Phúc
10.Vũ Thị Mỹ Duyên

Bài thảo luận I: Câu số 04
Các loại tế bào của mô liên kết chính thức có đặc điểm cấu tạo và chức năng gì ?

Phần 1: Mở đầu
Phần 2: Nội dung

Phần 1: Mở đầu


Mô liên kết chính thức gồm nhiều loại khác nhau, mô liên kết thường là loại
phổ biến nhất có chất gian bào phong phú và nhiều mạch máu nên được xem
như là nơi thường xuyên diễn ra sự trao đổi chất.



Cấu tạo: - chất căn bản
- sợi liên kết
- tế bào liên kết

Phần 2: Nội Dung
Tế bào liên kết nằm vùi trong chất căn bản gồm nhiều loại
1.Nguyên

bào sợi và tế bào sợi

Là loại tế bào có nhiều nhất trong mô liên kết chính thức gồm:

1.1 nguyên bào sợi: là tế bào sợi khi đang hoạt động tổng hợp chất tích cực, tế bào hình
sao, có nhiều nhanh tiếp xúc với nhánh của những tế bào lân cận, nhân tế bào lớn hình
trứng, sáng màu, bào tương nhiều lưới nội bào có hạt, bộ gôlgi

1.2 tế bào sợi: kích thước nhỏ hơn nguyên bào sợi, có hình thoi, có nhánh bào tương ngắn và ít
hơn, nhân dài và sẫm màu, lưới nội bào có hạt và bộ golgi kém phát triển.

*Nguyên bào sợi, tế bào sợi: - có nguồn gốc từ tế bào trung mô
- có khả năng tạo ra chất căn bản, tơ tạo keo nguyên phát, các
sợi liên kết và tham gia tạo sẹo làm lành vết thương
 Nguyên bào sợi nuôi cấy in vitro

2. Tế bào trung mô

Tế bào gốc trung mô nuôi trong môi trường DMEM

2.1 Đặc điểm: có hình thoi hoặc hình sao, nhân tế bào chứa những khối chất nhiễm sắc thô, bào tương
nghèo nàn, ít ti thể, lưới nội chất

2.2 Chức năng: giàu tiềm năng sinh sản và biệt hóa thành các tế bào liên kết khác khi cơ thể có nhu cầu

3. Tế bào mỡ

3.1 Đặc điểm: hình cầu lớn, đường kinh 40-150 micrômét, nhân tế bào dẹt, mỡ trong bào tương đẩy nhân lệch
sát vào màng tế bào. Tế bào mỡ tập trung thành từng khối gọi là các tiểu thùy mỡ

3.2 Chức năng: dự trữ mỡ

4. Tế Bào Võng

4.1 Đặc điểm: tế bào lớn, hình sao, có cách nhánh bào tương nối với nhau và nối với các nhanh bào tương của
tế bào lân cận. Bào tương nhạt màu, nhân tế bào lớn, hình trứng, ít chất nhiễm sắc, chứa 1-4 hạt nhân, có khả
năng phân chia mạnh, có khả năng thực bào

4.2 Chức năng: - tạo sợi võng
- tham gia đáp ứng miễn dịch của cơ thể
-ở người trưởng thanh tế bào võng có ở các cơ quan tạo máu

5. Mô bào và đại thực bào
5.1 Đặc điểm: Hình ...
Trường Đại Học Y-Dược Thái Nguyên
NHÓM THẢO LUẬN 08
LỚP 13
1.Nguyễn Văn Dũng
2.Dương Đặng Thu
3.Đỗ Thái Anh
4.Vương Thu Giang
5.Nguyễn Thành Tùng
6.Vũ Thị Dung
7.Nguyễn Ngọc Hoàng
8.Hoàng Hải Đường
9.Khuất Văn Phúc
10.Vũ Thị Mỹ Duyên
chức năng dẫn khí và bảo vệ của phế quản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chức năng dẫn khí và bảo vệ của phế quản - Người đăng: Nguyễn Văn Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
chức năng dẫn khí và bảo vệ của phế quản 9 10 377