Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình phòng chống HIV AIDS quốc gia Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TIỂU LUẬN MÔN HỌC:
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA – GIÁO DỤC – Y TẾ

Đề tài:
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
QUỐC GIA. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

“Đừng quay lưng lại với AIDS”
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

HÀ HOA LÝ

NHÓM THỰC HIỆN:

Hà Nội - Tháng 10 năm 2007

CHƯƠNG I:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẠI DỊCH HIV/AIDS
VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG QUỐC GIA HIV/AIDS.
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẠI DỊCH HIV/AIDS.
1. Khái quát về HIV/AIDS.
A. HIV/AIDS là gì?
- HIV là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Immuno-deficiency Virus
(Virusgây suy giảm miễn dịch ở người). HIV có 2 týp là HIV-1 và HIV-2.
- AIDS là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency
Syndrom (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải).
Trước đây, bệnh được gọi là SIDA (viết tắt từ tiếng Pháp: Syndrome d'Immuno
Deficience Acquise), nhưng do trùng với tên của Tổ chức phát triển quốc tế Thụy
Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canađa) cũng gọi là "Si đa" nên thống nhất
gọi là AIDS để tránh nhầm lẫn và phù hợp với tên quốc tế.
- AIDS là một bệnh mạn tính do HIV gây ra. HIV phá huỷ các tế bào của hệ
miễn dịch, khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các virus, vi khuẩn và nấm
gây bệnh. Do đó, bệnh nhân dễ bị một số loại ung thư và nhiễm trùng cơ hội mà
bình thường có thể đề kháng được.
Bản thân virus và nhiễm trùng được gọi là HIV. Thuật ngữ AIDS được dùng để
chỉ giai đoạn muộn hơn của bệnh. Như vậy, thuật ngữ nhiễm HIV/AIDS được
dùng để chỉ những giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh.
B. HIV/AIDS có ảnh hưởng như thế nào đến cá nhân và xã hội?
Ảnh hưởng cá nhân và xã hội của người nhiễm HIV/AIDS là cực kì to lớn và
không thể lường trước được.
* Ảnh hưởng về kinh tế: Số người nhiễm HIV chủ yếu ở lứa tuổi lao động. Khi
nhiều người bị nhiễm HIV và bị chết vì AIDS sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh
tế của từng gia đình, cộng đồng và của đất nước. Chi phí cho công tác phòng chống
AIDS là rất tốn kém.
* Ảnh hưởng về tâm lý xã hội: Mọi người sợ hãi dễ dẫn đến tình trạng phân biệt
đối xử. Cuộc sống của gia đình người nhiễm HIV/AIDS trở nên căng thẳng, xuất
hiện nhiều mâu thuẫn và dần tiến tới sự mất ổn định trong cuộc sống.
* Ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống Y tế: Hệ thống y tế bị quá tải, phát sinh các
nguy cơ lây nhiễm HIV trong môi trường y tế. Thuốc đặc trị không có nhưng vẫn
phải tiến hành việc điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS dẫn đến chi phí
điều trị lớn nhưng không đạt hiệu quả, bệnh nhân vẫn tử vong.

* HIV làm giảm tuổi thọ trung bình. Tăng tỉ lệ chết sơ sinh, tỉ ...
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TIU LUN MÔN HC:
QUN LÝ NHÀ NƯỚC V VĂN HÓA – GIÁO DC – Y T
Đề tài:
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHNG HIV/AIDS
QUC GIA. THC TRNG VÀ GII PHÁP.
“Đừng quay lưng li vi AIDS
GING VIÊN HƯỚNG DN: HOA
NHÓM THC HIN:
Hà Ni - Tháng 10 năm 2007
Chương trình phòng chống HIV AIDS quốc gia Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình phòng chống HIV AIDS quốc gia Thực trạng và giải pháp - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chương trình phòng chống HIV AIDS quốc gia Thực trạng và giải pháp 9 10 638