Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 1 Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não ThS.BS. Nguyễn Bá Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NCS: ThS BS Nguyễn Bá Thắng, Bộ môn Thần Kinh, ĐHYD TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ 1

TƯỚI MÁU NÃO
VÀ TƯƠNG QUAN VỚI
TỔN THƯƠNG THIẾU MÁU NÃO
CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
MÃ SỐ: 62 72 20 45

Người thực hiện: Nguyễn Bá Thắng
Cơ quan công tác: Bộ Môn Thần Kinh, Đại Học Y Dược TPHCM
Chức vụ đảm nhiệm: giảng viên

Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Chuyên đề 1: Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não

NCS: ThS BS Nguyễn Bá Thắng, Bộ môn Thần Kinh, ĐHYD TPHCM

MỤC LỤC
Trang
1

Mở đầu
Chương 1. Giải phẫu tưới máu não

2

Hệ động mạch cảnh

2

Hệ động mạch đốt sống – thân nền

9

Các vòng thông nối bàng hệ cho não

16

Các biến thể của đa giác Willis

23

Chương 2. Tưới máu não - sinh lý và sinh lý bệnh

26

Đặc tính giải phẫu mạch máu liên quan đến sinh lý tưới máu

26

Khái niện điều hòa động học, tự điều hòa, và phản ứng vận mạch

26

Phương pháp Kety – đo lưu lượng máu não

27

Vai trò của áp lực nội sọ trên lưu lượng máu não

28

Tác động của thay đổi áp lực nội sọ lên huyết áp hệ thống

28

Cơ chế tự điều hòa lưu lượng máu não

28

Lưu lượng máu não và áp lực khí trong máu

29

Lưu lượng máu não và chức năng não

30

Dự trữ tưới máu não

30

Lưu lượng máu não, tăng huyết áp, và đột quỵ

31

Cơ chế tế bào trong thiếu máu não cục bộ

32

Chương 3. Cơ chế bệnh sinh thiếu máu não cục bộ

33

Tổn thương não trong thiếu máu não cục bộ cấp

33

Cơ chế đột quỵ thiếu máu cục bộ

34

Cơ chế đột quỵ trong bệnh lý xơ vữa động mạch lớn

35

Chương 4. Đặc điểm tổn thương não do tắc một số động mạch chính

41

Các kiểu tổn thương trong tắc, hẹp động mạch cảnh trong

41

Các dạng nhồi máu não khi có tắc động mạch thuộc tuần hoàn trước

42

Các dạng nhồi máu khi có tắc động mạch thuộc tuần hoàn sau

50

Kết luận

57

Tài liệu tham khảo

58

Chuyên đề 1: Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não

NCS: ThS BS Nguyễn Bá Thắng, Bộ môn Thần Kinh, ĐHYD TPHCM

MỞ ĐẦU
Hệ thần kinh trung ương cần được cấp máu một cách đầy đủ và liên tục, sự sống còn của
các neuron phụ thuộc vào sự hiện diện tức thì và hằng định của cả oxygen và glucose.
Gián đoạn việc cung cấp các chất này sẽ gây ra mất chức năng thần kinh ngay tức thì. Đó
là tình trạng xảy ra khi một vùng não bị mất tưới máu, do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc vỡ,
dẫn đến hậu quả là chết neuron và sợi trục, gây khiếm khuyết chức năng thần kinh.
Chất xám là nơi tập trung các thân neuron thần kinh nên cần cấp máu nhiều hơn so với
chất trắng. Mất cung cấp oxygen và...
NCS: ThS BS Nguyn Bá Thng, B môn Thn Kinh, ĐHYD TPHCM
Chuyên đề 1: Tưới máu não và tương quan vi tn thương thiếu máu não
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B Y T
ĐẠI HC Y DƯỢC THÀNH PH H CHÍ MINH
CHUYÊN ĐỀ 1
TƯỚI MÁU NÃO
VÀ TƯƠNG QUAN VI
TN THƯƠNG THIU MÁU NÃO
CHUYÊN NGÀNH THN KINH
S: 62 72 20 45
Người thc hin: Nguyn Bá Thng
Cơ quan công tác: B Môn Thn Kinh, Đại Hc Y Dược TPHCM
Chc v đảm nhim: ging viên
Thành ph H Chí Minh, 2011
Chuyên đề 1 Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não ThS.BS. Nguyễn Bá Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 1 Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não ThS.BS. Nguyễn Bá Thắng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Chuyên đề 1 Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não ThS.BS. Nguyễn Bá Thắng 9 10 475