Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển pháp luân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 6289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển Pháp Luân

Lý Hồng Chí

Bản tiếng Việt, dịch tại Việt Nam
Dịch và hiệu chỉnh lần đầu tháng Ba, 2003
Hiệu chỉnh lần cuối tháng Mười một, 2004
ISBN: 1-58613-051-X
MỤC LỤC

Luận ngữ

Bài giảng thứ nhất

1

2

Chân chính đưa con người lên cao tầng............ 2
Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau ... 4
Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để
nhận định người tốt xấu .................................... 7
Khí công là văn hoá tiền sử .............................. 8
Khí công chính là tu luyện.............................. 11
Luyện công vì sao không tăng công ............... 12
Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp ................ 17
Bài giảng thứ hai

22

Vấn đề liên quan đến thiên mục ..................... 22
Công năng dao thị........................................... 29
Công năng túc mệnh thông............................. 30
Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới....... 33
Vấn đề hữu sở cầu .......................................... 36
Bài giảng thứ ba

42

Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử ..... 42
Công pháp Phật gia và Phật giáo .................... 42
Tu luyện phải chuyên nhất.............................. 45
Công năng và công lực ................................... 47
Phản tu và tá công........................................... 47
Phụ thể ............................................................ 51
Ngôn ngữ vũ trụ.............................................. 55
Sư phụ cấp gì cho học viên............................. 56
Trường năng lượng ......................................... 60
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền
công như thế nào............................................. 61
Bài giảng thứ tư

63

Mất và được.................................................... 63
Chuyển hoá nghiệp lực ................................... 64
Đề cao tâm tính............................................... 70
Quán đỉnh ....................................................... 73
Huyền quan thiết vị......................................... 75

Bài giảng thứ năm

80

Đồ hình Pháp Luân .........................................80
Kỳ Môn công pháp..........................................81
Luyện tà pháp..................................................82
Nam nữ song tu ...............................................84
Tính mệnh song tu...........................................85
Pháp thân.........................................................86
Khai quang ..................................
C
C
h
h
u
u
y
y
n
n
P
P
h
h
á
á
p
p
L
L
u
u
â
â
n
n
L
L
ý
ý
H
H
n
n
g
g
C
C
h
h
í
í
Chuyển pháp luân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển pháp luân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Chuyển pháp luân 9 10 802