Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chi dưới

Được đăng lên bởi Xuân Đức
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ

 CHI DƯỚI
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU

CƠ CHI DƯỚI
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG
THEO NHÓM VÀ THEO LỚP
2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI
THEO NHÓM VÀ THEO LỚP
3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC
THEO LỚP
4- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU
THEO LỚP
5- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG GAN CHÂN THEO LỚP
6- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MU CHÂN THEO LỚP

CƠ CHI DƯỚI
CƠ VÙNG
VÙNG MÔNG
MÔNG
CƠ

NHÓM Ụ
Ụ NGỐINGỐINHÓM
XƯƠNG MUMUXƯƠNG
MẤU CHUYỂN
CHUYỂN
MẤU

1- Cơ
Cơ bịt
bịt trong
trong
12- Cơ
Cơ bịt
bịt ngoài
ngoài
2-

3- Cơ
Cơ sinh
sinh đôi
đôi trên
trên
34- Cơ
Cơ sinh
sinh đôi
đôi dưới
dưới
45- Cơ
Cơ vuông
vuông đùi
đùi
5-

NHÓM CHẬUCHẬUNHÓM
MẤU CHUYỂN
CHUYỂN
MẤU

1- Cơ
Cơ mông
mông lớn
lớn
12- Cơ
Cơ mông
mông nhỡ
nhỡ
23- Cơ
Cơ mông
mông bé
bé
3-

4- Cơ
Cơ hình
hình lê
lê
45- Cơ
Cơ căng
căng mạc
mạc
5đùi
đùi

1- VÙNG MÔNG:
1.1- LỚP NÔNG:

CƠ CHI DƯỚI

ĐỘNG TÁC
DUỖI, XOAY
NGOÀI ĐÙI
MÔNG
MÔNGLỚN
LỚN

BÁM TÂN:
1/3 TRÊN
DẢI CHẬU CHÀY

ÙI

BÁM TÂN:
DẢI CHẬU CHÀY
ĐƯỜNG RÁP

MÔNG
LỚN

NGUYÊN ỦY:
MÀO CHẬU
CĂNG MẠ
CĐ

NGUYÊN ỦY:
MÔNG
DIỆN MÔNG
LỚN
MÀO CHẬU
ĐƯỜNG MÔNG SAU
MẶT SAU X. CÙNG
DÂY CHẰNG CÙNGỤ NGỒI

ĐỘNG TÁC
GẤP, DẠNG
XOAY NGOÀI
XOAU TRONG ĐÙI
CĂNG
CĂNGMẠC
MẠCĐÙI
ĐÙI

CƠ CHI DƯỚI
1- VÙNG MÔNG:
1.2- LỚP GIỮA:
NGUYÊN ỦY:
MẶT TRONG S2, S3, S4
KHUYẾT NGỒI TO
DÂY CHẰNG CÙNGGAI NGỒI
BÁM TÂN:
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
DẠNG, XOAY
NGOÀI ĐÙI
CƠ
CƠHÌNH
HÌNHLÊ
LÊ

NGUYÊN ỦY:
¾ TRƯỚC MÀO
CHẬU
DIỆN MÔNG
ĐƯỜNG MÔNG
TRƯỚC, SAU
BÁM TÂN:
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
- DẠNG, GẤP
XOAY, NGOÀI ĐÙI
- DUỖI, XOAY
NGOÀI ĐÙI
CƠ
CƠMÔNG
MÔNGNHỠ
NHỠ

CƠ CHI DƯỚI
1- VÙNG MÔNG:
1.3- LỚP SÂU:
NGUYÊN ỦY:
- DIỆN MÔNG
- ĐƯỜNG MÔNG
TRƯỚC, DƯỚI

BÁM TÂN:
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
-DẠNG
-XOAY TRONG
ĐÙI
CƠ
CƠMÔNG
MÔNGBÉ
BÉ

NGUYÊN ỦY:
Ụ NGỒI

BÁM TÂN:
MÀO GIAN MẤU

ĐỘNG TÁC
- XOAY NGOÀI
- KHÉP ĐÙI

CƠ
CƠVUÔNG
VUÔNGĐÙI
ĐÙI

CƠ CHI DƯỚI
1- VÙNG MÔNG:
1.3- LỚP SÂU:
NGUYÊN ỦY:
- LỖ BỊT, MÀNG BỊT
- MẶT CHẬU

BÁM TÂN:
MẶT TRONG
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
-DUỖI
-XOAYNGOÀI
ĐÙI
CƠ
CƠBỊT
BỊTTRONG
TRONG

NGUYÊN ỦY:
-GAI NGỒI
- KHUYẾT NGỒI BÉ
- Ụ NGỒI

BÁM TÂN:
MẶT TRONG
MẤU CHUYỂN LỚN
ĐỘNG TÁC
- XOAY NGOÀI
- DUỖI ĐÙI

CƠ
CƠSINH
SINHĐÔI
ĐÔI
TRÊNTRÊN-DƯỚI
DƯỚI

CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:
2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC:

DUỖI ĐÙI

TỨ
TỨĐẦU
ĐẦUĐÙI
ĐÙI
NGUYÊN ỦY:
GAI CHẬU TRƯỚC
TRÊN

CƠ THẲNG ĐÙI

CƠ RỘNG TRONG
BÁM TÂN:
MẶT TRONG ĐẦU
TRÊN X. CHÀY
CƠ RỘNG NGOÀI
ĐỘNG TÁC
-GẤP
-XOAY TRONG
CẲNG CHÂN
CƠ
CƠMAY
MAY

CƠ RỘNG GIỮA

CƠ CHI DƯỚI...
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
CƠ
CƠ
CHI D IƯỚ
CHI D IƯỚ
Cơ chi dưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chi dưới - Người đăng: Xuân Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cơ chi dưới 9 10 805