Ktl-icon-tai-lieu

Công dụng của trái phật thủ

Được đăng lên bởi Hoan Hoan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
vĐể mọi người hiểu hơn về trái Phật thủ Shop xin giới thiệu wa cho mọi người biết thêm về Ý nghĩa và công dụng 
của trái Phật Thủ nha.
Đại lý cung cấp – bán buôn bán lẻ quả phật thủ khu vực tại Tp.HCM
1. Giới thiệu sơ lược về quả phật thủ
Trong tín ngưỡng của người Việt, Phật giáo có một vị trí quan trọng trong niềm tin của mọi người. Dường như 
những gì liên quan đến Đức Phật thường được mọi người tôn thờ và kính trọng. Có lẽ do vậy mà quả Phật thủ từ 
lâu đã trở thành loại quả quen thuộc dùng để thờ hoặc lễ trong những ngày trọng đại, mùng một, rằm hay trên mâm 
ngũ quả ngày Tết vì hình dáng của quả phật thủ rất giống bàn tay Phật. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết 
nguyên đán Quý Ngọ. Và để phục vụ cho mọi người có thể đón tết vui vẻ, Shop chúng tôi đã tìm hiểu và nắm bắt 
được nhu cầu của mọi người trong những ngày tết này và mang đến cho các bạn những quả Phật Thủ dáng đẹp, 
quả to và tươi nhất phục vụ tết 2014 này.
qua phat thu, quả phật thủ
2. Phật thủ của Shop
Phật thủ là một loại quả, gọi là phật thủ cam vốn thuộc họ cam bưởi, nhưng hình dáng kỳ lạ, là một loại biến thể của 
quả thanh yên. Hình dạng của quả rất độc đáo, trông giống như bàn tay phật, phần trước mở, phân tách ra, nhìn 
giống ngón tay thuôn dài, phần sau lại giống bàn tay, vì vậy được gọi là phật thủ (bàn tay phật).
Sản phẩm quả Phật thủ của Shop là những quả phật thủ được chọn lựa cẩn thận. Thế quả đẹp, to và cân đối. Khối 
lượng trung bình của quả khoảng từ 1kg­2.0kg. Quả Phật Thủ của chúng tôi có nhiều ngón tay dài, tạo vòng tròn cân 
xứng.
Nguồn gốc: Phật thủ của Shop có nguồn gốc từ các nhà vườn ở Hà Nội và 1 vài nhà vườn ở khu vực miền Bắc 
nước ta. Được chọn lọc và đóng gói cẩn thận trước khi xuất vào Tp. HCM

3. Đặc điểm và tác dụng của quả phật thủ
Màu sắc, mùi hương của quả phật thủ rất tuyệt vời và có nhiều giá trị sử dụng khác nhau. Nếu như trong phong thủy,
chiếc lư hương đồng hình quả phật thủ có tác dụng may mắn, xua đuổi khí xấu, thì quả phật thủ cũng có cùng ý nghĩa
như vậy. Do tên gọi và xuất xứ từ Ấn Độ mà trong quan niệm chung, phật thủ có liên hệ tới Phật Tổ, và mang lại may 
mắn, thuận lợi, như ý. Phật thủ có hình dạng đặc biệt, đẹp mắt lại mang vẻ thần bí, đặc biệt có liên quan đến tín 
ngưỡng và thẩm mỹ của mọi người, do đó quả Phật thủ trở thành sản phẩm không thể thiếu trong những dịp cúng lễ 
và mâm ngũ quả ngày Tết. Ngoài ý nghĩa về mặt phong thủy, quả và hoa phật thủ đều được Đông y dùng làm thuốc. 
Dùng với lượng hợp lí sẽ làm cho cơ thể giảm bớt...
vĐ m i ng i hi u h n v trái Ph t th Shop xin gi i thi u wa cho m i ng i bi t thêm v Ý nghĩa và công d ng ườ ơ ườ ế
c a trái Ph t Th nha.
Đ i lý cung c p – bán buôn bán l qu ph t th khu v c t i Tp.HCM
1. Gi i thi u s l c v qu ph t th ơ ượ
Trong tín ng ng c a ng i Vi t, Ph t giáo có m t v trí quan tr ng trong ni m tin c a m i ng i. D ng nh ưỡ ườ ườ ư ư
nh ng gì liên quan đ n Đ c Ph t th ng đ c m i ng i tôn th và kính tr ng. Có l do v y mà qu Ph t th t ế ư ượ ườ
lâu đã tr thành lo i qu quen thu c dùng đ th ho c l trong nh ng ngày tr ng đ i, mùng m t, r m hay trên mâm
ngũ qu ngày T t vì hình dáng c a qu ph t th r t gi ng bàn tay Ph t. Ch còn ch a đ y m t tháng n a là đ n T t ế ư ế ế
nguyên đán Quý Ng . Và đ ph c v cho m i ng i có th đón t t vui v , Shop chúng tôi đã tìm hi u và n m b t ườ ế
đ c nhu c u c a m i ng i trong nh ng ngày t t này và mang đ n cho các b n nh ng qu Ph t Th dáng đ p, ượ ườ ế ế
qu to và t i nh t ph c v t t 2014 này. ươ ế
qua phat thu, qu ph t th
2. Ph t th c a Shop
Ph t th là m t lo i qu , g i là ph t th cam v n thu c h cam b i, nh ng hình dáng k l , là m t lo i bi n th c a ưở ư ế
qu thanh yên. Hình d ng c a qu r t đ c đáo, trông gi ng nh bàn tay ph t, ph n tr c m , phân tách ra, nhìn ư ư
gi ng ngón tay thuôn dài, ph n sau l i gi ng bàn tay, vì v y đ c g i là ph t th (bàn tay ph t). ượ
S n ph m qu Ph t th c a Shop là nh ng qu ph t th đ c ch n l a c n th n. Th qu đ p, to và cân đ i. Kh i ượ ế
l ng trung bình c a qu kho ng t 1kg-2.0kg. Qu Ph t Th c a chúng tôi có nhi u ngón tay dài, t o vòng tròn cân ượ
x ng.
Ngu n g c: Ph t th c a Shop có ngu n g c t các nhà v n Hà N i và 1 vài nhà v n khu v c mi n B c ườ ườ
n c ta. Đ c ch n l c và đóng gói c n th n tr c khi xu t vào Tp. HCMướ ư ướ
3. Đ c đi m và tác d ng c a qu ph t th
Màu s c, mùi h ng c a qu ph t th r t tuy t v i và có nhi u giá tr s d ng khác nhau. N u nh trong phong th y, ươ ế ư
chi c l h ng đ ng hình qu ph t th có tác d ng may m n, xua đu i khí x u, thì qu ph t th cũng có cùng ý nghĩaế ư ươ
nh v y. Do tên g i và xu t x t n Đ mà trong quan ni m chung, ph t th có liên h t i Ph t T , và mang l i may ư
m n, thu n l i, nh ý. Ph t th có hình d ng đ c bi t, đ p m t l i mang v th n bí, đ c bi t có liên quan đ n tín ư ế
ng ng và th m m c a m i ng i, do đó qu Ph t th tr thành s n ph m không th thi u trong nh ng d p cúng l ưỡ ườ ế
và mâm ngũ qu ngày T t. Ngoài ý nghĩa v m t phong th y, qu và hoa ph t th đ u đ c Đông y dùng làm thu c. ế ượ
Dùng v i l ng h p lí s làm cho c th gi m b t m t m i, ch ng hao nh c c th . ượ ơ ượ ơ
phat thu, cay phat thu, qua phat thu
4. M t s ph ng thu c ch a b nh b ng qu ph t th ươ
- Đ ch a ho nhi u đ m, hãy nhai cùi (li n c v ) ph t th t i, nu t d n n c. Đ m s tan d n và khí đ xông ươ ướ
ng c lên, nh v y mà h t ho. Cũng có th l y ph t th t i 30 g (khô 10 g), đ ng phèn 15 g, h p cách th y ượ ế ươ ườ
kho ng n a gi r i chia 2-3 l n ăn trong ngày.
Theo Đông y, ph t th v cay, đ ng, chua, tính m, có tác d ng ch th ng, hóa đàm, dùng ch a các ch ng ăn không
tiêu, đ y b ng, đau d dày, đau gan, c h ng ngh n t c, ng c t c đ y, m ng s n tr ng đau… Các nghiên c u ườ ướ
d c lý hi n đ i cho th y, ph t th có tác d ng gi i tr s co th t c tr n, h huy t áp, c t c n hen và tăng c ng ượ ơ ơ ế ơ ườ
ch c năng tiêu hóa.
Công dụng của trái phật thủ - Trang 2
Công dụng của trái phật thủ - Người đăng: Hoan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công dụng của trái phật thủ 9 10 392