Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tâm lí độ tuổi tiểu học

Được đăng lên bởi Lê Quế Hương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học.
Tuy cùng chịu sự chi phối của những quy luật và yếu tố như ở các giai đoạn
phát triển khác, nhưng mỗi một giai đoạn lứa tuổi trong quá trình phát triển
tâm lí của cá thể nói chung và trẻ em nói riêng là 1 khoảng thời gian nhất
định với những đặc trưng riêng của một trình độ phát triển. Lứa tuổi học
sinh tiểu học là một giai đoạn phát triển với các đặc trưng sau:
Học sinh tiểu học thường là những trẻ có tuổi từ 6 – 11, 12 tuổi. Đây là lứa
tuổi đầu tiên đến trường- trở thành học sinh và có hoạt động chủ đạo. Trẻ em
lứa tuổi học sinh tiểu học thực hiện bước chuyển từ hoạt động vui chơi là
hoạt động chủ đạo sang học tập là hoạt động chủ đạo. Là hoạt động lần đầu
tiên xuất hiện với tư cách là chính nó, hoạt động học tập có vai trò và ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học.
Cùng với cuộc sống nhà trường, hoạt động học tập đem đén cho trẻ nhiều
điều mà trước đây trẻ chưa bao giờ có được hoặc không thể tiếp cận được.
Từ đó, cùng với sự phát triển về thể chất và dựa trên những thành tựu phát
triển tâm lí đã đạt được của giai đoạn trước, trẻ sẽ tạo lập nên những cái mới
trong đời sống tâm lí của mình, mà trước hết là tính chủ định, kĩ năng làm
việc trí óc, sự phản tỉnh- những cấu tạo tâm lí mới đặc trưng cho lứa tuổi
này. Ngoài ra, nhà trường và hoạt động học tập cũng đặt ra cho trẻ những
đòi hỏi mới của cuộc sống. Trẻ không chỉ phải tự lập lấy vị trí của mình
trong môi trường “ trung lập về tình cảm”, mà còn phải thích ứng với những
bó buộc không tránh khỏi và chấp nhận việc một người lớn ngoài gia đình
(thầy, cô giáo) sẽ đóng vai trò hàng đầu trong cuộc sống của trẻ. Trẻ chẳng
những phải ý thức và có thái độ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm
vụ của mình, đặc biệt là nhiệm vụ học tập và biết điều khiển hành vi của
mình một cách có chủ định, đồng thời phải có khả năng thiết lập, vận hành
cùng một lúc các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau và mang các tính
chất khác nhau. Trước những thách thức này, trẻ dù muốn hay không cũng
phải lĩnh hội các cách thức, phương thức phức tạp hơn của hành vi và hoạt
động để thỏa mãn những yêu cầu và đòi hỏi của cuộc sống nhà trường và
nhờ vậy “đẩy” được sự phát triển của mình lên một mức cao hơn.
Tuổi tiểu học là tuổi của sự phát triển hồn nhiên bằng phương
thức lĩnh hội. Cùng với việc lĩnh hội, tiếp thu một hệ thống tri thức về các
môn học, trẻ em học cách học, học kĩ năng sống trong môi trường trường
học và môi trường xã hội. Cùng với s...
Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học.
Tuy cùng chịu sự chi phối của những quy luật và yếu tố như ở các giai đoạn
phát triển khác, nhưng mỗi một giai đoạn lứa tuổi trong quá trình phát triển
tâm lí của cá thể nói chung và trẻ em nói riêng là 1 khoảng thời gian nhất
định với những đặc trưng riêng của một trình độ phát triển. Lứa tuổi học
sinh tiểu học là một giai đoạn phát triển với các đặc trưng sau:
Học sinh tiểu học thường những trẻ tuổi từ 6 11, 12 tuổi. Đây lứa
tuổi đầu tiên đến trường- trở thành học sinh và có hoạt động chủ đạo. Trẻ em
lứa tuổi học sinh tiểu học thực hiện bước chuyển từ hoạt động vui chơi
hoạt động chủ đạo sang học tập hoạt động chủ đạo. Là hoạt động lần đầu
tiên xuất hiện với cách chính nó, hoạt động học tập vai trò ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm của học sinh tiểu học.
Cùng với cuộc sống nhà trường, hoạt động học tập đem đén cho trẻ nhiều
điều trước đây trẻ chưa bao giờ được hoặc không thể tiếp cận được.
Từ đó, cùng với sự phát triển về thể chất dựa trên những thành tựu phát
triển tâm đã đạt được của giai đoạn trước, trẻ sẽ tạo lập nên những cái mới
trong đời sống tâm của mình, trước hết tính chủ định, năng làm
việc trí óc, sự phản tỉnh- những cấu tạo tâm mới đặc trưng cho lứa tuổi
này. Ngoài ra, nhà trường hoạt động học tập cũng đặt ra cho trẻ những
đòi hỏi mới của cuộc sống. Trẻ không chỉ phải tự lập lấy vị trí của mình
trong môi trường trung lập về tình cảm”, còn phải thích ứng với những
buộc không tránh khỏi chấp nhận việc một người lớn ngoài gia đình
(thầy, giáo) sẽ đóng vai trò hàng đầu trong cuộc sống của trẻ. Trẻ chẳng
những phải ý thức thái độ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm
vụ của nh, đặc biệt nhiệm vụ học tập biết điều khiển hành vi của
mình một cách chủ định, đồng thời phải khả năng thiết lập, vận hành
cùng một lúc các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau và mang các tính
chất khác nhau. Trước những thách thức này, trẻ muốn hay không cũng
phải lĩnh hội các ch thức, phương thức phức tạp hơn của hành vi hoạt
động để thỏa mãn những yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống nhà trường
nhờ vậy “đẩy” được sự phát triển của mình lên một mức cao hơn.
Tuổi tiểu học tuổi của sự phát triển hồn nhiên bằng phương
thức lĩnh hội. Cùng với việc lĩnh hội, tiếp thu một hệ thống tri thức về c
môn học, trẻ em học cách học, học năng sống trong môi trường trường
học môi trường hội. Cùng với sự ảnh hưởng khá lớn của i trường
giáo dục gia đình quan hệ bạn cùng tuổi, cùng lớp trường học, học
sinh tiểu học lĩnh hội các chuẩn mực quy tắc đạo đức của hành vi. S lĩnh
Đặc điểm tâm lí độ tuổi tiểu học - Trang 2
Đặc điểm tâm lí độ tuổi tiểu học - Người đăng: Lê Quế Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đặc điểm tâm lí độ tuổi tiểu học 9 10 498