Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

Được đăng lên bởi nhutfancon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠICƯƠNGHOÁPHÂNTÍCH

I. ĐẠI CƯƠNG:

Hoá học phân tíchlàkhoa học về các phương pháp phân tích vật chất.
Nghiên cứu về lý thuyết và các kỹ thuật, đơn chất và hỗn hợp, chất và lượng.

Bao gồm: Định tính và dịnh lượng.

II. HOÁ PHÂN TÍCH VỚI NGÀNH DƯỢC:

Hình thành mạng lưới kiểm nghiệm chất lượng thuốc từ TW đến địa phương, các công ty bào
chế, sản xuất thuốc.
Các phòng thí nghiệm hoá dược, dược liệu, sinh hoá, độc chất…cũng đòi hỏi dược sĩ cần có
nhiều kiến thức về hoá phân tích.

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH:

Các bước tiến hành chung:

+Tách hỗn hợp phức tạp thành các thành phần đơn giảng hơn.
+Loại các chất trở ngại cho quá trình phân tích.
+Làm đậm đặc khi các thành phần có hàm lượng quá nhỏ.
+Xác định các thành phần có trong đối tượng phân tích.

CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH:

Các phương pháp thường dùng:

+Hoá học: tạo tủa, xuất hiện hay thay đổi màu, tạo chất bay hơi, có mùi dể nhận biết…dể
thực hiện, rẻ tiền.
+Vật lý và hoá lý: soi tinh thể, màu ngọn lửa, sắc ký, quang phổ…Đắc tiền, khó thực hiện,
đòi hỏi KTV có tay nghề cao.

CÁC KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH:

Kỹthuật

Chấtrắn

Phântích thô đại

0.1g đến1g

Bánvi phân tích

0.01g đến1g

Vi phântích

0.001g đến0.1g

Siêuvi phân tích

<1mg chấtthử (Soi
dưới kính hiển vi)

Dung dịch

1ml đến100ml

0.1ml đến1ml

0.01ml đến0.1ml

CÁC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THƯỜNG DÙNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH:

Phản ứng oxy hoá – khử
Phản ứng tạo chất kết tủa
Phản ứng tạo phức
Phản ứng tạo chất bay hơi
ĐIỀU KIỆN CỦA MỘT PHẢN ỨNG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH:

Tính đặc sắc.
Độ nhạy.
Độ đặc hiệu.

PHÂN TÍCH ION TRONG DUNG DỊCH:

Nguyên tắc phân tính:
Để khảo sát một ion trước hết phải xác định nó thuộc nhóm nào, sau đó làm các
phản ứng xác định cụ thể nó là ion gì.
Phân tích riêng biệt và phân tích hệ thống:
Phân tích riêng biệt: xác định trực tiếp ion có trong hỗn hợp bằng phản ứng đặc
hiệu.
Phân tích hệ thống: Xác định ion theo thứ tự nhất định.

Phân nhóm ion:(Cation và Anion)
+Cation:
+ +
+
Nhóm I: NH4 , K , Na
+
2+
2+
Nhóm II: Ag , Pb , Hg
Nhóm III: Ba
Nhóm IV: Al
Nhóm V: Fe

2+ 2+ 2+
, Sr ,Ca

3+
2+
2+ 4+ 3+
, Zn , Sn ,Sn ,Cr

2+ 3+
2+ 2+
, Fe ,Mn , Bi

Nhóm VI: Cu

2+
2+
2+ 2+
2+
, Mg , Co , Ni , Cd

+Anion:
- - 243Nhóm I: Cl , Br , I , CN , SCN , S2 , S2O3 , [Fe(CN)6] , [Fe(CN)6]
333222Nhóm II: AsO3 , AsO4 , PO4 , SO3 , SO4 , HCO3 , CO3 , BO2
Nhóm III: NO2 , NO3 , ClO3

CẢM ƠN CÁC BẠN CHÚ Ý THEO DÕI

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH - Người đăng: nhutfancon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 9 10 180