Ktl-icon-tai-lieu

danh sách tên các cây thuốc nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Thái Trân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH TÊN CÁC LOẠI CÂY THUỐC NAM
ĐÃ TRỒNG

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TÊN CÂY THUỐC
Bạch hoa xà thiệt
thảo
Bồ bồ
Cà độc dược
Cam thảo đất
Cát lồi
Chó đẻ răng cưa
Dành dành
Cách
Cây trinh nữ
Trắc bá diệp
Cỏ mần trầu
Cỏ mực
Cỏ sữa lá nhỏ
Cỏ sữa lá to
Cỏ xước
Cối xay
Dâu tằm
Dây cứt quạ

19
20
21
22
23
24

Diếp cá
Đinh lăng
Đu đủ
Gừng
Hành nén
Hoàn Ngọc

25

Hương nhu trắng
Hương nhu đỏ
Ké đầu ngựa
Khế
Lá lốt
Lẻ bạn
Long nhãn
Dây lức
Lược vàng
Mã đề
Muồng trâu
Mướp

STT
1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TÊN KHOA HỌC
Hedyotis diffusa Willd.

THUỘC HỌ
Rubiaceae

Adenosma indianum (Lour.) Merr.
Datura metel L.
Scoparia dulcis L.
Costus speciosus (Koenig) Smith
Phyllanthus urinaria L.
Gardenia jasminoides Ellis
Premna corymbosa Rottl. ex Willd.
Mimosa pudica L.

Scrophulariaceae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Costaceae
Euphorbiaceae
Rubiaceae
Verbenaceae
Mimosaceae

Eleusine indica (L.) Gaertn.f.
Poaceae
Eclipta prostrata L.
Asteraceae
Euphorbia thymifolia L.
Euphorbiaceae
Euphorbia hirta L.
Euphorbiaceae
Achyranthes aspera
Amaranthaceae
Abutilon indicum (L.) Sweet
Malvaceae
Morus acidosa Griff.
Moraceae
Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Cucurbiatceae
Kurz
Houttuynia cordata Thunb.
Saururaceae
Tieghemopanax fruticosus Vig.
Araliaceae
Carica papaya L.
Papayaceae
Zingiber officinalis Roscoe
Zingiberaceae
Allium ascalonicum L.
Alliaceae
Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Acanthaceae
Radlk
Ocimum grarissimum L.
Lamiaceae
Ocimum sanctum L.
Xanthium strumarium L.
Asteraceae
Averrhoa carambola L.
Oxalidaceae
Piperlolot C.DC.
Piperaceae
Rhoea discolor (L’Her’) Hance
Commelinaceae
Euphoria longan (Lour) Steud
Sapindaceae
Lippia nodiflora (L) Michx
Verbenaceae
Kallifcia Fragranx
Commelinaceae
Plantago major L.
Plantaginaceae
Cassia alata L.
Caesalpiniaceae
Luffa cylindrica (L.) M.J.Roem
Cucurbitaceae

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vòi voi
Ngải cứu
Ngải đen
Ngải khách
Nghệ đen
Nghệ tàu
Nghệ vàng
Ngủ trảo
Nha đam (Lô hội)
Ô rô
Ổi
Ớt
Quỳ
Me đất
Chuối hoa sen
Cỏ bạc đầu
Cỏ gà
Cỏ tranh
Rau cần tây
Rau húng
Rau má
Húng quế
Rẻ quạt
Riềng
Sả
Sài đất
Sâm đất
Sọ khỉ
Sống đời (thuốc
bỏng)
Sứ
Thuốc giòi
Tía tô
Tỏi
Trinh nữ hoàng cung
Từ bi (cúc tần)
Xích đồng nam
Bạch đồng nữ

73
74
75
76

Cỏ cú
Dây chìa vôi
Dền gai
Nguyệt quý

Heliotropium indicum L.
Artemisia vulgaris L.

Boraginaceae
Asteraceae

Kaempferia elegans (Wall.)

Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe

Zingiberaceae

Curcuam do...
DANH CH TÊN CÁC LO IY THU C NAM
ĐÃ TR NG
STT TÊN CÂY THU C TÊN KHOA H C THU C H
1 B ch hoa thi t
th o
Hedyotis diffusa Willd. Rubiaceae
2 B b Adenosma indianum (Lour.) Merr. Scrophulariaceae
3 Cà đ c d c ượ Datura metel L. Solanaceae
4 Cam th o đ t Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae
5 Cát l i Costus speciosus (Koenig) Smith Costaceae
6 Chó đ răng c a ư Phyllanthus urinaria L. Euphorbiaceae
7 Dành dành Gardenia jasminoides Ellis Rubiaceae
8 Cách Premna corymbosa Rottl. ex Willd. Verbenaceae
9 Cây trinh n Mimosa pudica L. Mimosaceae
10 Tr c bá di p
11 C m n tr u Eleusine indica (L.) Gaertn.f. Poaceae
12 C m c Eclipta prostrata L. Asteraceae
13 C s a lá nh Euphorbia thymifolia L. Euphorbiaceae
14 C s a lá to Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae
15 C x c ướ Achyranthes aspera Amaranthaceae
16 C i xay Abutilon indicum (L.) Sweet Malvaceae
17 Dâu t m Morus acidosa Griff. Moraceae
18 Dây c t qu Gymnopetalum cochinchinense (Lour.)
Kurz
Cucurbiatceae
19 Di p cá ế Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae
20 Đinh lăng Tieghemopanax fruticosus Vig. Araliaceae
21 Đu đ Carica papaya L. Papayaceae
22 G ng Zingiber officinalis Roscoe Zingiberaceae
23 Hành nén Allium ascalonicum L. Alliaceae
24 Hoàn Ng c Pseuderanthemum palatiferum (Nees)
Radlk
Acanthaceae
25 H ng nhu tr ngươ
H ng nhu đươ
Ocimum grarissimum L.
Ocimum sanctum L.
Lamiaceae
26 Ké đ u ng a Xanthium strumarium L. Asteraceae
27 Khế Averrhoa carambola L. Oxalidaceae
28 Lá l t Piperlolot C.DC. Piperaceae
29 L b n Rhoea discolor (L’Her’) Hance Commelinaceae
30 Long nhãn Euphoria longan (Lour) Steud Sapindaceae
31 Dây l c Lippia nodiflora (L) Michx Verbenaceae
32 L c vàngượ Kallifcia Fragranx Commelinaceae
33 Mã đ Plantago major L. Plantaginaceae
34 Mu ng trâu Cassia alata L. Caesalpiniaceae
35 M pướ Luffa cylindrica (L.) M.J.Roem Cucurbitaceae
danh sách tên các cây thuốc nam - Trang 2
danh sách tên các cây thuốc nam - Người đăng: Nguyễn Thái Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
danh sách tên các cây thuốc nam 9 10 396