Ktl-icon-tai-lieu

dầu cá và insulin

Được đăng lên bởi Phan Minh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nuôi dưỡng con trở thành

Einsteins, không phải thành
Frankensteins!
Hay còn hơn thế nữa?

K

hi mọi người nghĩ về
chức năng của não,
điều đầu tiên nghĩ
đến sẽ là trí thông minh. Tuy
nhiên chức năng của não
còn nhiều hơn thế. Não điều
khiển quá trình suy nghĩ,
phán đoán và hành động của
chúng ta trong các lĩnh vực
của cuộc sống như: học tập,
ghi nhớ, khả năng sáng tạo,
sự tập trung, hành vi, kiềm
chế và bày tỏ cảm xúc, hòa
nhập xã hội và giao tiếp với
mọi người. Não cũng làm
việc cùng với những giác
quan của chúng ta: để nghe,
ngửi, tưởng tượng, nếm và
sờ, và phối hợp cùng với các
cơ của chúng ta để tạo nên
những kỹ năng phối hợp và
vận động.

Hiểu được tầm quan trọng
của sự phát triển của não

Vậy điều gì khiến chúng ta
có sự khác nhau đáng kể về
trí tuệ, tính sáng tạo, hành
vi, các kỹ năng giao tiếp
hoặc quan hệ xã hội của
mình? Khả năng hoạt động
của não trong tương lai chịu
ảnh hưởng mạnh bởi mức
độ phát triển của não trước
khi sinh và trong giai đoạn
đầu đời. Trước khi sinh, có
khoảng 100 tỉ tế bào não (nơ
ron) được tạo ra. Sau khi
sinh, không có nơ ron nào
mới được tạo ra nhưng lại
có sự tăng mạnh về số lượng
các liên kết giữa các nơron
(synapses); hơn 100 nghìn tỉ

liên kết! Trong một vài năm
đầu tiên của cuộc đời, não
trải qua một quá trình hình
thành, ở đó các liên kết được
tạo ra, bớt đi, và sắp đặt lại
tùy thuộc vào số lượng các
liên kết được vận dụng. Nếu
não được kích thích tốt, thì
có nhiều liên kết được tạo ra
trong khi đó lại có những liên
kết khác bị loại bỏ để làm
tăng hiệu quả hoạt động của
não. Nếu não ít được kích
thích trong quá trình phát
triển, thì số lượng các liên kết
được tạo ra sẽ ít hơn, và có
quá nhiều các liên kết bị loại
bỏ, dẫn tới chức năng của
não bị suy giảm. Tùy thuộc
vào vùng nào của não được
kích thích (hoặc không), sẽ
có tác động đặc hiệu lên một
đặc điểm riêng biệt như hành
vi, học tập, kỹ năng vận động
vv…
Khi lên 10 tuổi, quá trình
này gần như hoàn thiện,
vì vậy việc tiếp thu những
điều mới sẽ trở nên khó
hơn vì những liên kết mới
sẽ không được tạo ra nữa,
mà chỉ mất đi thôi. Điều
này tạo ra giới hạn cho khả
năng hoạt động của não. Tuy
nhiên, việc chúng ta sử dụng
và áp dụng bộ não của chúng
ta tới mức nào trong suốt thời
thiếu niên và trưởng thành
lại tuỳ thuộc vào từng người.
Ví dụ, đối với một người thì
họ có thể vất vả và mất nhiều
thời gian hơn để tiếp thu
một kỹ năng nhất định nào
đó, nhưng họ vẫn có thể làm

“Khi lên
10 tuổi,
quá trình
này [tạo
ra các liên
kết] gần
như hoàn
thiện, vì vậy
việc tiếp
thu những...
Hay còn hơn thế nữa?
Nuôi dưỡng con trở thành
E
insteins
, không phải thành
Frankensteins
!
K
hi
mọi người nghĩ về
chức năng của não,
điều đầu tiên nghĩ
đến sẽ là trí thông minh. Tuy
nhiên chức năng của não
còn nhiều hơn thế. Não điều
khiển quá trình suy nghĩ,
phán đoán và hành động của
chúng ta trong các lĩnh vực
của cuộc sống như: học tập,
ghi nhớ, khả năng sáng tạo,
sự tập trung, hành vi, kiềm
chế và bày tỏ cảm xúc, hòa
nhập xã hội và giao tiếp với
mọi người. Não cũng làm
việc cùng với những giác
quan của chúng ta: để nghe,
ngửi, tưởng tượng, nếm và
sờ, và phối hợp cùng với các
cơ của chúng ta để tạo nên
những kỹ năng phối hợp và
vận động.
Hiểu được tầm quan trọng
của sự phát triển của não
Vậy điều gì khiến chúng ta
có sự khác nhau đáng kể về
trí tuệ, tính sáng tạo, hành
vi, các kỹ năng giao tiếp
hoặc quan hệ xã hội của
mình? Khả năng hoạt động
của não trong tương lai chịu
ảnh hưởng mạnh bởi mức
độ phát triển của não trước
khi sinh và trong giai đoạn
đầu đời. Trước khi sinh, có
khoảng 100 tỉ tế bào não (nơ
ron) được tạo ra. Sau khi
sinh, không có nơ ron nào
mới được tạo ra nhưng lại
có sự tăng mạnh về số lượng
các liên kết giữa các nơron
(synapses); hơn 100 nghìn tỉ
liên kết! Trong một vài năm
đầu tiên của cuộc đời, não
trải qua một quá trình hình
thành, ở đó các liên kết được
tạo ra, bớt đi, và sắp đặt lại
tùy thuộc vào số lượng các
liên kết được vận dụng. Nếu
não được kích thích tốt, thì
có nhiều liên kết được tạo ra
trong khi đó lại có những liên
kết khác bị loại bỏ để làm
tăng hiệu quả hoạt động của
não. Nếu não ít được kích
thích trong quá trình phát
triển, thì số lượng các liên kết
được tạo ra sẽ ít hơn, và có
quá nhiều các liên kết bị loại
bỏ, dẫn tới chức năng của
não bị suy giảm. Tùy thuộc
vào vùng nào của não được
kích thích (hoặc không), sẽ
có tác động đặc hiệu lên một
đặc điểm riêng biệt như hành
vi, học tập, kỹ năng vận động
vv…
Khi lên 10 tuổi, quá trình
này gần như hoàn thiện,
vì vậy việc tiếp thu những
điều mới sẽ trở nên khó
hơn vì những liên kết mới
sẽ không được tạo ra nữa,
mà chỉ mất đi thôi. Điều
này tạo ra giới hạn cho khả
năng hoạt động của não. Tuy
nhiên, việc chúng ta sử dụng
và áp dụng bộ não của chúng
ta tới mức nào trong suốt thời
thiếu niên và trưởng thành
lại tuỳ thuộc vào từng người.
Ví dụ, đối với một người thì
họ có thể vất vả và mất nhiều
thời gian hơn để tiếp thu
một kỹ năng nhất định nào
đó, nhưng họ vẫn có thể làm
Khi n
10 tuổi,
q tnh
này [tạo
ra các liên
kết] gn
n hn
thin, vì vy
việc tiếp
thu những
điều mới
str nên
k hơn
những liên
kết mi s
kng đưc
to ra na,
mà chmt
đi thôi.
được điều đó. Ưu điểm của
một bộ não được phát triển
tốt là có thể tiếp thu kỹ năng
nhanh hơn và dễ dàng hơn
(xem hình 1).
Vậy bạn có thể hỗ trợ sự phát
triển não của con bạn như thế
nào để chúng có thể phát huy
được hết năng lực của mình,
không chỉ về trí tuệ mà trong
tất cả các lĩnh vực của cuộc
sống?
Hai yếu tố cơ bản có thể ảnh
hưởng tới sự phát triển của
não là những kinh nghiệm
và chế độ ăn uống.
Trải nghiệm
Gần như mỗi giao tiếp với trẻ
sơ sinh hoặc hoạt động của
trẻ sẽ kích thích não và tạo
ra những thay đổi trong khả
năng sáng tạo. Những trải
nghiệm tích cực giúp hình
thành hệ thống nơ ron thần
kinh có cấu trúc tốt, trong khi
đó những hoạt động tiêu cực
có thể gây ra kết quả ngược
lại. Người ta thấy rằng khi
một đứa trẻ ít hoạt động, ít
trải nghiệm
dầu cá và insulin - Trang 2
dầu cá và insulin - Người đăng: Phan Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dầu cá và insulin 9 10 893