Ktl-icon-tai-lieu

Dây thần kinh sọ não

Được đăng lên bởi Liên Lắm Tiền
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các dây thần kinh sọ não III, IV, V, VI,
VII, VII’, VIII, IX, X, XI và XII

Các DTK sọ não


Có mười hai đôi DTK được đánh số từ trên xuống dưới.



Tất cả các DTK đều chi phối cho đầu và cổ, ngoại trừ dây
X còn chi phối cho các tạng trong lồng ngực và ổ bụng.


Cảm giác:
•



Vận động:
•



1st, 2nd và 8Th.
3rd, 4th, 6th, 11th và 12th.

Hỗn hợp:
•

5th, 7th, 9th và 10th.

I

Các dây TK sọ não

Khứu giác
 II Thị giác
 III Vận nhãn chung
 IV Ròng rọc
 V Tam thoa
 VI Vận nhãn ngoài
 VII mặt
 VIII tiền đình ốc tai
 XI thiệt hầu
X
lang thang
 XI phụ
 XII hạ thiệt

Tổng quan

TK vận nhãn chung: (vận động)

Số III

Vận động cho 4/6 cơ vận nhãn và cơ nâng mi trên
Nguyên ủy thật: các nhân TK vận nhãn (chính và
phụ ), trước chất xám trung tâm, ngang mức các
củ não sinh tư trên.
Nguyên uỷ hư: tách ở mặt trước trung não, trong
khoang thủng sau, dọc 2 bó trong cuống đại não

TK vận nhãn chung: (vận động)

Số III

► Đường đi và liên quan: dây đi ra trước ngoài và lên trên rồi chạy vào tầng
giữa nền sọ, chạy dọc theo thành ngoài xoang tĩnh mạch hang để tới khe bướm

TK vận nhãn chung: (vận động)

Số III

 Phân nhánh: ở
khe bướm dây chia 2
nhánh (chui qua vòng
zinn) để vào ổ mắt
 Nhánh trên

 Nhánh dưới

 Nhánh dưới còn mang sợi thực vật (phó giao cảm) đi tới hạch mi, chạy vào
cơ mi làm hẹp đồng tử

TK vận nhãn chung: (vận động)

Số III

• Hấu hiệu tổn thương
• Lác ngoài.
• Giãn đồng tử.
• Sụp mi

TK ròng rọc: (vận động)
Dây IV



Nguyên ủy thật: nhân nằm ở trung não
(gần nhân vận động của dây V).

Nguyên uỷ hư: dây duy nhất tách ở mặt
sau não, thoát dọc 2 bờ hãm màn tuỷ trên,
các sợi bên phải thoát ra ở bờ trái của hãm
và ngược lại.



Số IV

TK ròng rọc: (vận động)

•Dấu hiệu tổn thương:
•Không nhìn xuống dưới vào trong.
•Khó đi xuống cầu thang

Số IV

Tk ròng rọc

► Đường đi và liên quan: từ màn tuỷ trên  vòng quanh cuống đại não

chạy dọc thành ngoài xoang tĩnh mạch hang cùng dây VI để tới khe bướm. Dây
chạy ngoài vòng zinn rồi vào ổ mắt (chạy ngang dưới trần ổ mắt rồi phân nhánh
vào cơ chéo trên)

TK vận nhãn ngoài: (vận động)

Số VI



Nguyên ủy thật: nhân nằm ở cầu
não, nền não thất IV

Nguyên uỷ hư: thoát ra ở rãnh hành
cầu phía trong dây VII



TK vận nhãn ngoài: (vận động)

Số VI

► Đường đi và liên quan: từ rãnh hành cầu  ra trước qua bờ trên xương đá
(cách đỉnh xương đá từ 1-2mm nên dễ bị tổn thương khi vỡ xương đá) rồi chui
vào xoang tĩnh mạch hang, chạy giữa thành ngoài xoang và động mạch cảnh
trong, tới khe bướm thì c...




Dây thần kinh sọ não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dây thần kinh sọ não - Người đăng: Liên Lắm Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Dây thần kinh sọ não 9 10 379