Ktl-icon-tai-lieu

Di căn gan các khối u thần kinh nội tiết

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Tuân
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dicăngancủacáckhốiuthầnkinh-nộitiết

ĐẶC TÍNH CỦA KHỐI U

CÁC LOẠI U THẦN KINH- NỘITiẾTCHỨC NĂNG
Hộichứng

Bệnhlý

Tổnthươngnguyênphát

Utiếtinsulin, utiếtglucagon

Hạđườnghuyết,thuyêntắc,suymòn

Tụy…

Utiếtgastrin

Loétsauhànhtátràng,viêmthựcquản,tiêuchảy

Tátràng>tụy…

Utiếtpeptidehoạtmạchtừruột(VIP)

Tiêuchảy,rốiloạnchuyểnhóa

Tụy>pheochromocytoma, uneuroblastoma…

Utiếtsomatosatin

Đáitháođường,sỏimật,tiêuphânmỡ

Tụy=phếquản,tátràng,
carcinomatuyếngiápdạngtủy, upheo…

Hộichứngcarcinoid

Tiêulỏng,hồngban,bệnhtimcarcinoide,

Hồitràng,phếquản…

hen,bệnhfibrose

HộichứngCushing

Nhiễmtrùnghuyết,suymòn, THA, ĐTĐ

Tuyếnức,phếquản,tụy…

Uthầnkinhnộitiết–XếploạitheoOMS
OMS2012

OMS 2000

UThầnkinh-NộitiếtG1

Unộitiếtdạngbiệthóa“lànhtính”
Unộitiếtdạngbiệthóanguycơkhôngrõ< 2phânbàovàKi67 <= 2%
Carcinomanộitiếtbiệthóavớiíthơn2phânbàovàKi67 <= 2%

Uthầnkinh-NộitiếtG2

Unộitiếtdạngbiệthóanguycơkhôngrõvớichỉsốphânbàotừ2đến20và/hoặcKi67gi
ữa3và20%
Carcinomanộitiếtbiệthóavớichỉsốphânbàotừ2đến20và/hoặcKi67giữa3và20%

Carcinomathầnkinh-nộitiếtloạitếbàonhỏG3

Carcinomakémbiệthóaloạitếbàonhỏ

Carcinomathầnkinh-nộitiếtloạitếbàolớnG3

Khôngcóxếploạiliênquan

Carcinomahỗnhợptuyến-thầnkinh-nộitiết

Khốiuhỗnhợp

Tiênlượngcủau TK-NT
OMS 2000

Biệthóatốt(lànhtính)

Biệthóatốt(khôngrõ)

Tiênlượng

100%

50%

100%

Nguyêntắcđiềutrị

Cắtukhutrúbằngphẫuthuậthoặcn
ộisoi
Khôngcầntheodõi

Biệthóatốt(áctính)

50%

Cắttheonguyêntắcungthưhọc

Biệthóakém

5%

Khôngphẫuthuật

U THẦN KINH-NỘITiẾT

VỊ TRÍ CỦA CÁC DI CĂN

U THẦN KINH-NỘITiẾT
Dicăngan

•
•

Nhữngu TK-NT (TNE)đặcbiệtlàtừruộtvàtụy,thườngđãdicănkhiđượcchẩnđoán
Sựhiệndiệncủadicănganlàyếutốquantrọngnhấtđểtiênlượngbệnhsaukhiđãxácđịnh
đượcđộbiệthóacủakhốiu

Dicăngancủakhốiu TK-NT
Bilanmởrộng

•
•

Trongcarcinoma TK-NTbiệthóakém(CNE G3),phảichụpCT-scanngựcvàbụng
Trongnhữngu TK-NTbiệthóatốt(NET
G1/G2)cũngphảilàmxạhìnhxươngvớichấttươngtựsomatostatin(Octreoscan)

•

NếuOctreoscankhôngtìmthấyunguyênphát,ChụpPET CTvới

68
Garấthữuích

Phẫuthuậtcáckhốidicăngan
Yếutốtiênlượng

•
•
•
•
•
•

U TK-NTbiệthóatốt(G1/G2)
Tiếntriểnchậm
Chỉsốphânbàothấp(Ki67 < 10%)
Unguyênphátkhôngphảitừtá-tụy
Bệnhgannềnnhẹ
PhẫuthuậtđạtR0

U TK-NTdicăngan
Tiếpcậnđachuyênkhoa

•
•
•
•
•
•
•

Phẫuthuật
Điềutrịuvớisóngradio (RFA)
Ghépgan
Hìnhảnhhọccanthiệpthuyêntắcbằnghóachất
Xạtrịchuyểnhóa–xạtrịthuyêntắc
Hóatrị“tiêuchuẩn”
Trịliệusinhhọc Interferon,liệupháptrúngđích

Phẫuthuậtkhốiudicăngan

•
•

Thiếunghiêncứungẫunhiên
Sốngthêm5năm

-Cắtđượckhốidicăngan: > 60...
Dicăngancủacáckhốiuthầnki nh-nộitiết
Di căn gan các khối u thần kinh nội tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di căn gan các khối u thần kinh nội tiết - Người đăng: Nguyễn Anh Tuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Di căn gan các khối u thần kinh nội tiết 9 10 779