Ktl-icon-tai-lieu

dị tật hậu môn tực tràng

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàng Anh Trung-BSNT 2012

DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
CÂU HỎI:
Câu 1: Phân loại quốc tế các dị tật hậu môn-trực tràng
Câu 2: Chẩn đoán dị tật hậu môn-trực tràng
Câu 3: Nguyên tắc điều trị dị tật hậu môn-trực tràng
NỘI DUNG:

Đại cương:
- Là dị tật bẩm sinh hay gặp nhất ở đường tiêu hóa
- Cần được phát hiện và điều trị sớm ngay từ khi trẻ mới sinh
- Tỷ lệ tử vong cao ngày càng giảm
IV. Phân loại quốc tế (1986): chia làm 4 loại
1. Loại cao:
- Teo HM-TT có rò trực tràng với:
+
Nam: Niệu đạo TLT
+
Nữ: Âm đạo
- Teo HM-TT không rò
- Teo trực tràng
2. Loại trung gian:
- Teo HMTT có rò trực tràng với:
+
Nam: niệu đạo hành
+
Nữ: tiền đình hoặc âm đạo thấp
3. Loại thấp:
- Hậu môn nắp (rò HM da)
- Hẹp HM
- Rò hậu môn-tiền đình (nữ)
4. Loại hiếm gặp:
- Còn ổ nhớp (nữ)
V. Chẩn đoán:
1. Chẩn đoán trước sinh: siêu âm trước sinh  phát hiện sớm các dị tật sơ sinh,
đặc biệt dị tật hm-tt
2. Chẩn đoán sau sinh:
a. Cơ năng:
- Đa số có biểu hiện hội chứng tắc ruột sơ sinh: nôn, không ỉa phân su, bụng
trướng
- Một số ít vẫn ỉa được: qua lỗ rò, hẹp hậu môn
b. Toàn trạng: Đẻ non, thiếu cân, mất nước, các dị tật phối hợp,…
c. Thực thể: chủ yếu khám vùng hậu môn-trực tràng
III.

1

Hoàng Anh Trung-BSNT 2012

Trường hợp không có lỗ hậu môn: cần tìm
+
Vết tích hậu môn:
 Nún da sẫm màu
 Vị trí: bình thường, hoặc bất thường
 Khi trẻ khóc: phồng lên hoặc không
 Sờ ngón tay: mềm hoặc chắc
+
Cơ thắt hậu môn: kích thích gây đau chỗ vết tích hậu môn, nếu có
cơ thắt thì sẽ co rúm lại
+
Lỗ rò: vị trí? Có phân su ra không?
+
Phân su ra qua các lỗ tự nhiên:
 Niệu đạo (nam)
 Âm đạo (nữ)
- Trường hợp có lỗ hậu môn: thăm hậu môn trực tràng bằng sonde Nelaton
số 8-12:
+
Vào sâu bao nhiêu?
+
Có phân su ra không?
d. Cận lâm sàng:
- X-quang bụng không chuẩn bị:
+
Mục đích: tìm túi cùng trực tràng
+
Cách chụp:
 Sau đẻ 6-12h để có hơi ở TCTT
 Dán 1 mẩu chì vào vết tích hậu môn để đánh dấu
 Tư thế: nghiêng, đầu thấp, mông cao
+
Nhận xét kết quả: so sánh TCTT với
Mốc xương: đường mu-cụt
 TCTT trên đường mu-cụt: dị tật cao
 Ngang đường mu-cụt: dị tật trung gian
 Dưới đường mu-cụt: di tật thấp
Vết tích hậu môn (vết tích đánh dấu)
 >2cm: dị tật cao
 =2cm: dị tật trung gian
 <2cm: dị tật thấp
- Xquang bụng có chuẩn bị:
Bơm thuốc cản quang vào TCTT:
+
Qua vết tích hậu môn
+
Qua lỗ rò
+
Qua HMNT
VI. Điều trị:
1. Mục đích:
-

2

Hoàng Anh Trung-BSNT 2012

Cứu sống bệnh nhân
Tạo hậu môn ở vị trí bình thường
Đảm bảo chức năng đại tiện
2. Chỉ định:
- Hậu môn bịt kín, không có lỗ rò  mổ cấp cứu
- Hậ...
Hoàng Anh Trung-BSNT 2012
DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
CÂU HỎI:
Câu 1: Phân loại quốc tế các dị tật hậu môn-trực tràng
Câu 2: Chẩn đoán dị tật hậu môn-trực tràng
Câu 3: Nguyên tắc điều trị dị tật hậu môn-trực tràng
NỘI DUNG:
III. Đại cương:
- Là dị tật bẩm sinh hay gặp nhất ở đường tiêu hóa
- Cần được phát hiện và điều trị sớm ngay từ khi trẻ mới sinh
- Tỷ lệ tử vong cao ngày càng giảm
IV. Phân loại quốc tế (1986): chia làm 4 loại
1. Loại cao:
- Teo HM-TT có rò trực tràng với:
+ Nam: Niệu đạo TLT
+ Nữ: Âm đạo
- Teo HM-TT không rò
- Teo trực tràng
2. Loại trung gian:
- Teo HMTT có rò trực tràng với:
+ Nam: niệu đạo hành
+ Nữ: tiền đình hoặc âm đạo thấp
3. Loại thấp:
- Hậu môn nắp (rò HM da)
- Hẹp HM
- Rò hậu môn-tiền đình (nữ)
4. Loại hiếm gặp:
- Còn ổ nhớp (nữ)
V. Chẩn đoán:
1. Chẩn đoán trước sinh: siêu âm trước sinh phát hiện sớm các dị tật sinh,
đặc biệt dị tật hm-tt
2. Chẩn đoán sau sinh:
a. Cơ năng:
- Đa số có biểu hiện hội chứng tắc ruột sơ sinh: nôn, không ỉa phân su, bụng
trướng
- Một số ít vẫn ỉa được: qua lỗ rò, hẹp hậu môn
b. Toàn trạng: Đẻ non, thiếu cân, mất nước, các dị tật phối hợp,…
c. Thực thể: chủ yếu khám vùng hậu môn-trực tràng
1
dị tật hậu môn tực tràng - Trang 2
dị tật hậu môn tực tràng - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dị tật hậu môn tực tràng 9 10 998