Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tể

Được đăng lên bởi hoanghaithuy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh chị hãy thiết kế một nghiên cứu dịch tễ học về sinh y dược mà anh chị quan
tâm:
C1.
B1. Câu hỏi nghiên cứu.
- Nêu tóm tắt về các vấn đề lí thuyết, thực tiễn nhằm trả lời câu hỏi n/c đó.
B2. Hình thành giả thiết nghiên cứu.
B3. Lựa chọn phương phát nghiên cứu.
- Xây dựng đề cương nghiên cứu ( Vắn tắt )
+ Tên đề tài.
+ Mục tiêu nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu.
+ Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu trên mẫu, tính cỡ mẫu, dùng công thức nào. Cách chọn mẫu.
Biến nghiên cứu: + Biến phụ thuộc là biến nào.
+ Biến...
+ Biến độc lập..
Nếu được: xây dựng chi tiết cách thu thập thông tin cách tiến hành.
Dự định kết quả nghiên cứu.
Cách 2:
Viết không đề cương với các nội dung:
- Đặt vấn đề..
- xây dựng đầy đủ, cụ thể công cụ thu thập thông tin
- .............................

...
Anh chị hãy thiết kế một nghiên cứu dịch tễ học về sinh y dược mà anh chị quan
tâm:
C1.
B1. Câu hỏi nghiên cứu.
- Nêu tóm tắt về các vấn đề lí thuyết, thực tiễn nhằm trả lời câu hỏi n/c đó.
B2. Hình thành giả thiết nghiên cứu.
B3. Lựa chọn phương phát nghiên cứu.
- Xây dựng đề cương nghiên cứu ( Vắn tắt )
+ Tên đề tài.
+ Mục tiêu nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu.
+ Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu trên mẫu, tính cỡ mẫu, dùng công thức nào. Cách chọn mẫu.
Biến nghiên cứu: + Biến phụ thuộc là biến nào.
+ Biến...
+ Biến độc lập..
Nếu được: xây dựng chi tiết cách thu thập thông tin cách tiến hành.
Dự định kết quả nghiên cứu.
Cách 2:
Viết không đề cương với các nội dung:
- Đặt vấn đề..
- xây dựng đầy đủ, cụ thể công cụ thu thập thông tin
- .............................
Dịch tể - Người đăng: hoanghaithuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dịch tể 9 10 90