Ktl-icon-tai-lieu

DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH

Được đăng lên bởi Nhok Nhji
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH

BS Trương Bá Nhẫn

Định nghĩa
• Dịch tễ học phân tích là 1 loại nghiên cứu
được thiết kế nhằm kiểm định giả thuyết
chuyên biệt.
• Nó liên hệ đến việc đánh giá các yếu tố
quyết định sự phân bố bệnh tật.
• Các yếu tố này có thể là nguyên nhân của
sự phân bố bệnh.
• Cung cấp cơ sở cho công tác phòng, kiểm
soát và thanh toán bệnh.

Nghiên cứu phân tích
• Số liệu của nghiên cứu mô tả dung để
hình thành lập giả thuyết về sự tương
quan giữa bệnh và yếu tố quan tâm nào
đó.
• Giả thuyết cần phải được chứng minh hay
kiểm định bằng những các loại nghiên cứu
phân tích
• Có 2 loại thiết kế nghiên cứu phân tích
quan sát thường gặp:
Nghiên cứu bệnh chứng (case control)
Nghiện cứu đoàn hệ (cohort)

Nghiên cứu bệnh chứng
• Nghiên cứu bệnh – chứng là một trong hai
loại nghiên cứu dịch tễ học quan sát mà
đối tượng được chọn lựa ngay từ đầu là
những người có hoặc không có mắc bệnh
được quan tâm nghiên cứu.
• Từ đó tìm hiểu các yếu tố có thể nguy cơ
có thể là nguyên nhân của bệnh hay yếu
tố bảo vệ làm giảm mắc bệnh.

Nghiên cứu bệnh chứng
• Ưu điểm:
Nhanh, ít tốn kém so với các phương pháp
nghiên cứu khác.
Rất thích hợp nghiên cứu các bệnh có thời kỳ
tiềm ẩn dài.
Rất thích hợp cho nghiên cứu các bệnh hiếm .
Cùng lúc khảo sát tác động của nhiều yếu tố căn
nguyên của bệnh.
Bước đầu tìm được bệnh căn và biện pháp
phòng chống ở những bệnh mà sự hiểu biết về
bệnh còn hạn chế.

Nghiên cứu bệnh chứng
• Hạn chế :
Không hiệu quả trong đánh giá các tiếp xúc
hiếm, trừ trường hợp phần trăm nguy cơ quy
trách cao.
Không thể tính trực tiếp tỷ lệ bệnh mới ở nhóm
tiếp xúc và không tiếp xúc.
Khó xác định mối quan hệ thời gian giữa tiếp
xúc và bệnh tật.
Có nhiều sai số hệ thống so với các thiết kế
nghiên cứu phân tích khác, đặc biệt là sai số
chọn lựa và sai số nhớ lại.

Các vấn đề về thiết kế và thực
hiện nghiên cứu bệnh – chứng:
• Lựa chọn nhóm bệnh:
Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh: phải rõ ràng, chính
xác sao cho người được chọn vào nhóm bệnh
phải hoàn toàn là người bệnh
Nguồn cung cấp cho nhóm bệnh:
 Những người bị bệnh được điều trị tại một hay
nhiều cơ sở y tế (nghiên cứu bệnh chứng dựa
vào bệnh viện).
 Những người bị bệnh lấy từ trong quần thể (gọi
là nghiên cứu bệnh chứng dựa vào quần thể).

Các vấn đề về thiết kế và thực
hiện nghiên cứu bệnh – chứng:
• Lựa chọn ca bệnh:
Có hai cách để chọn ca bệnh nghiên cứu:
Chọn ca bệnh mới (Incident Cases): dữ
liệu thu thập được chính xác hơn, nhưng
tốn nhiều thời gian và công sức
Chọn ca bệnh toàn bộ (Preval...
DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH
BS Trương Bá Nhẫn
DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH - Người đăng: Nhok Nhji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH 9 10 873