Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC KHÁI NIỆM VỀ DỊCH TỄ HỌC

Th.s: Nguyễn Văn Bình

Những tiến bộ to lớn của y học đã giúp chẩn đoán và điều
trị cũng như đề phòng được nhiều bệnh nhiễm trùng. Tuy
nhiên bệnh nhiễm trùng vẫn chiếm vị trí quan trọng ngay cả ở
những nước công nghiệp phát triển. Đặc biệt ở các nước
đang phát triển bệnh nhiễm trùng là nguyên nhân hàng đầu
của bệnh tật, tử vong. Thêm vào đó, xuất hiện những bệnh
nhiễm trùng mới, nguy hiểm, tính chất lây lan rộng rãi đưa loài
người vào những tình huống khó khăn khác. Bệnh nhiễm
trùng ở các nước đang phát triển thường gắn liền với tình
trạng suy dinh dưỡng, văn hóa thấp kém và các hành vi khác
có liên quan đến xã hội.

MỤC TIÊU
1. Xác định được các khái niệm về bệnh
nhiễm trùng, cách phân loại dịch tễ học
bệnh nhiễm trùng.
2. Mô tả được các đặc trưng dịch tễ học
của các yếu tố tác nhân môi trường và
vật chủ trong dịch tễ học bệnh nhiễm
trùng.

1. Nhiễm trùng và lây lan
Nhiễm trùng là sự xâm nhập của một vi sinh vật
gây bệnh vào bên trong một cơ thể ký chủ (người
hay động vật), vi sinh vật có khả năng phát sinh phát
triển trong cơ thể ký chủ đó. Nếu hoạt động chuyển
hóa của vi sinh vật ảnh hưởng đến chuyển hóa của
cơ thể của ký chủ thì sẽ xuật hiện bệnh.
Truyền nhiễm là sự truyền một bệnh nhiễm trùng
nào đó từ cơ thể này sang cơ thể khác do tiếp xúc
trực tiếp hay tiếp xúc gián tiếp.
Không phải bệnh nhiễm trùng nào cũng lây lan,
các bệnh như uốn ván… duới một góc độ nào đó, là
những bệnh nhiễm trùng nhưng không lây.

2. Nhiễm trùng trong cộng đồng nói
chung và bệnh nhiễm trùng trong
bệnh viện.

Một tập thể chịu ảnh hưởng của nhiều
bệnh nhiễm trùng, những ảnh hưởng này
không phải luôn luôn hiện diện cùng khắp.
Nhiễm trùng ở tập thể những bệnh nhân
nhập viện có tầm quan trọng khác biệt, bệnh
lan truyền theo phương thức khác, và để
kiểm soát cần có một tiếp cận dịch tễ học đặc
biệt.

3. Bệnh nhiễm trùng “nhanh” và
nhiễm trùng “chậm”
Các bệnh nhiễm trùng cổ điển trong
nhiều trường hợp, xuất hiện sau một
thời kỳ ủ bệnh tương đối ngắn, thường
dưới hai tháng. Những phát hiện mới
đây cho thấy có nhiều bệnh có thời kỳ ủ
bệnh rất dài, người ta gọi là những
bệnh nhiễm trùng chậm.

4. Nhiễm trùng ngoại sinh và
nhiễm trùng nội sinh
Thông thường, vi sinh vật gây bệnh khi
xâm nhập vào cơ thể ký chủ sẽ dẫn đến tác
động qua lại với đặc điểm là gây biến đổi của
cơ thể ký chủ, đó là trường hợp nhiễm trùng
ngoại sinh. Nhưng có khi sự xâm nhập nầy
không dẫn đến hậu quả gây bệnh ngay cho
ký chủ, mà chỉ xảy ra sau một thời gian dài
với sự hiện diệ...
CÁC KHÁI NIỆM VỀ DỊCH TỄ HỌC
Th.s: Nguyễn Văn Bình
Dịch tễ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tễ học - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Dịch tễ học 9 10 430