Ktl-icon-tai-lieu

Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu

Được đăng lên bởi ngoccam2703-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1: Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu
I. Chọn cụm từ thích hợp điền vμo chỗ trống cho những câu hỏi sau
1. Khi chăm sóc người bệnh có mở khí quản, cần phải đảm bảo duy trì việc…(1)…đường
dẫn khí vμ duy trì được ống mở khí quản đúng…(2)…
A. vị trí
B. tư thế
C. lμm sạch
D. khai thông
2. Khi thay dây buộc canun khí quản, người điều dưỡng phải dặn người bệnh…(1)…để
tránh bật canun, phủ lên miệng ống một lớp gạc mỏng tẩm dung dịch NaCl 9‰ để
tránh…(2)…vμ lμm ẩm không khí trước khi vμo phổi.
A. nín ho
B. nín thở
C. nhiễm trùng
D. dị vật rơi vμo khí quản
3. Đối với người bệnh có đặt ống nội khí quản, việc chăm sóc ống nội khí quản vμ đường
thở phải được thực hiện…(1)… Khi thấy người bệnh có biểu hiện xươnganh tím, vã mồ
hôi, người điều dưỡng phải tiến hμnh chăm sóc…(2)…
A. ngay
B. hμng tuần
C. hμng ngμy
D. khi có mặt bác sĩ
4. Nuôi dưỡng lμ một trong những can thiệp điều dưỡng rất quan trọng đối với những
người bệnh nặng có thở máy, vì đây lμ đối tượng có nguy cơ cao bị …(1)…vμ từ đó sẽ
thúc đẩy lμm cho…(2)…dẫn đến việc điều trị sẽ phải kéo dμi.
A. suy hô hấp
B. suy dinh dưỡng
C. bệnh nặng thêm
D. suy thở nặng thêm
5. Để bảo đảm người bệnh thở máy được thông khí tốt với...(1)...đã cμi đặt, điều dưỡng
phải kiểm tra hoạt động của máy thở vμ kiểm tra sự…(2)…của người bệnh với máy thở.
A. đáp ứng
B. thích ứng
C. các yêu cầu
D. các thông số
6. Sử dụng ống soi mềm rửa phế quản ở người bệnh được đặt nội khí quản thở máy nhằm
giải quyết tình trạng tắc đờm,…(1)…, đảm bảo…(2)…của thông khí nhân tạo.
A. kết quả
B. hiệu quả
C. xươngẹp phổi
D. nhiễm khuẩn phổi
7. Trong chăm sóc người bệnh có dẫn lưu dịch mμng phổi, mỗi ngμy phải đảm bảo cho
người bệnh uống một lượng nước bằng lượng nước tiểu +…(1)…+ 0,5 đến 1 lít để có…
(2)…nước tiểu.
A. 1 lít

B. 1,5 lít
C. lượng dịch mất đi qua ống thông
D. lượng dịch mất đi qua da vμ hơi thở
8. Phương pháp dẫn lưu khí mμng phổi đơn giản lμ nối ống dẫn lưu với lọ đựng nước…
(1)…để ở thấp bằng một dây dẫn dμi có…(2)…
A. vô khuẩn
B. sát khuẩn
C. van hai chiều
D. van một chiều
9. Chăm sóc người bệnh cai thở máy lμ giúp người bệnh thoát khỏi…(1)…máy thở khi
tình trạng hô hấp đã ổn định, đồng thời phòng ngừa vμ phát hiện người bệnh …(2)… trở
lại.
A. khó thở
B. phụ thuộc
C. suy hô hấp
D. sự trợ giúp của
10. Chăm sóc người bệnh thôi thở máy sau một thời gian thở máy ngắn lμ giúp người
bệnh thở lại…(1)…một cách an toμn. Người điều dưỡng phải luôn đề phòng tình trạng
suy hô hấp…(2)…đột ngột sau khi rút máy thở cho người bệnh.
A. như trước
B...
Phần 1: Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu
I. Chọn cụm từ thích hợp điền vμo chỗ trống cho những câu hỏi sau
1. Khi chăm sóc người bệnh có mở khí quản, cần phải đảm bảo duy trì việc…(1)…đường
dẫn khí vμ duy trì được ống mở khí quản đúng…(2)…
A. vị trí
B. tư thế
C. lμm sạch
D. khai thông
2. Khi thay dây buộc canun khí quản, người điều dưỡng phải dặn người bệnh…(1)…để
tránh bật canun, phủ lên miệng ống một lớp gạc mỏng tẩm dung dịch NaCl 9‰ để
tránh…(2)…vμ lμm ẩm không khí trước khi vμo phổi.
A. nín ho
B. nín thở
C. nhiễm trùng
D. dị vật rơi vμo khí quản
3. Đối với người bệnh có đặt ống nội khí quản, việc chăm sóc ống nội khí quản vμ đường
thở phải được thực hiện…(1)… Khi thấy người bệnh có biểu hiện xươnganh tím, vã mồ
hôi, người điều dưỡng phải tiến hμnh chăm sóc…(2)…
A. ngay
B. hμng tuần
C. hμng ngμy
D. khi có mặt bác sĩ
4. Nuôi dưỡng lμ một trong những can thiệp điều dưỡng rất quan trọng đối với những
người bệnh nặng có thở máy, vì đây lμ đối tượng có nguy cơ cao bị …(1)…vμ từ đó sẽ
thúc đẩy lμm cho…(2)…dẫn đến việc điều trị sẽ phải kéo dμi.
A. suy hô hấp
B. suy dinh dưỡng
C. bệnh nặng thêm
D. suy thở nặng thêm
5. Để bảo đảm người bệnh thở máy được thông khí tốt với...(1)...đã cμi đặt, điều dưỡng
phải kiểm tra hoạt động của máy thở vμ kiểm tra sự…(2)…của người bệnh với máy thở.
A. đáp ứng
B. thích ứng
C. các yêu cầu
D. các thông số
6. Sử dụng ống soi mềm rửa phế quản ở người bệnh được đặt nội khí quản thở máy nhằm
giải quyết tình trạng tắc đờm,…(1)…, đảm bảo…(2)…của thông khí nhân tạo.
A. kết quả
B. hiệu quả
C. xươngẹp phổi
D. nhiễm khuẩn phổi
7. Trong chăm sóc người bệnh có dẫn lưu dịch mμng phổi, mỗi ngμy phải đảm bảo cho
người bệnh uống một lượng nước bằng lượng nước tiểu +…(1)…+ 0,5 đến 1 lít để có…
(2)…nước tiểu.
A. 1 lít
Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu - Người đăng: ngoccam2703-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Điều dưỡng nội khoa - hồi sức cấp cứu 9 10 620