Ktl-icon-tai-lieu

Điều trị bệnh phong thấp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 3778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TheGioiEbook.com

1

ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG THẤP
Bằng Y Học Á-Châu
(Rhumatologie et Médecine Asiatique)

Bác Sĩ Trần Đại Sỹ

TheGioiEbook.com

PHẦN THỨ NHẤT

NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT
MỤC LỤC
1. DẪN NHẬP
2. NGUỒN GỐC TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN
3. BIỂU HÌNH PHONG THẤP.
3.1. Biểu hình 1
3.2. Biểu hình 2
3.3. Biểu hình 3
3.4. Biểu hình 4
3.5. Biểu hình 5
3.6. Biểu hình 6
3.7. Biểu hình 7
3.8. Biểu hình 8

2

TheGioiEbook.com

3

PHẦN THỨ NHẤT

NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT
1. DẪN NHẬP
Bệnh phong thấp bình dân gọi là là tê thấp. Từ y học là Tý chứng. Khi Phong, Hàn,
Thấp, Nhiệt thừa lúc cơ thể yếu đuối xâm nhập, lưu trú tại kinh lộ, cơ nhục, khớp

xương, làm tổn thương huyết mạch và tâm, đưa đến : cơ thể, các khớp xương, chân
tay sưng đỏ đau nhức, nặng nề, tê dại vv... bệnh nhân cảm thấy hàn nhiệt, biểu
chứng. Tùy theo sự cảm nhiễm bệnh, chia ra làm bốn loại khác nhau :

– Hành tê (hành tý)
– Thống tê (thống tý)
– Trứ tê (trứ tý)
– Nhiệt tê (nhiệt tý)
Tý chứng có nghĩa là chứng bị bế tắc, khí huyết bị ngưng đọng lại. Nếu trị bệnh
không đúng phép, hoặc bệnh thế nặng, thì bệnh sẽ chuyển vào tâm do mạch, xuất
hiện :

– Tâm ủy (hồi hộp lo âu)
– Khí đoản (hơi thở ngắn)
– Đau căng lồng ngực
Lâu ngày quá sẽ tổn hại tới tâm tạng, thành ra chứng Phong thấp tim (Tâm tý).
Chứng tê thấp thường xuất hiện ở những xứ ẩm thấp, hàn lạnh; nhất là vùng bùn
lầy. Bởi bệnh phát sinh do Phong, Hàn, Thấp, Nhiệt, trong đó Phong làm chủ. Bởi
vậy vùng hàn, lãnh thì đương nhiên ẩm thấp, do vậy khi gặp Phong là mắc bệnh
ngay.
Nguyên do : Phong là một loại tà khí, thường gọi tắt là Dương tà. Phong thường
phát sinh trong không gian vào các Quý tiết. Quý tiết là gì? Theo lịch Á châu, mỗi
năm có 24 tiết. Mỗi tiết khoảng 15 ngày. Quý tiết là 1 hay 2 ngày cuối tiết. Hai mươi
bốn tiết là :
Mùa xuân có các tiết :

Lập-xuân, Vũ-thủy, Kinh-trập,
Xuân-phân, Thanh-minh, Cốc-vũ.
Mùa hạ có các tiết :

Lập-hạ, Tiểu-mãn, Mang-chủng,
Hạ-chí, Tiểu-thử, Đại-thử.
Mùa thu có các tiết :

Lập-thu, Xử-thử, Bạch-lộ,
Thu-phân, Hàn-lộ, Sương-giáng.
Mùa đông có các tiết :

Lập-đông, Tiểu-tuyết, Đại-tuyết,
Đông-chí, Tiểu-hàn, Đại-hàn.

TheGioiEbook.com

4

Mỗi tiết dài hơn mười lăm ngày. Hai tiết dài hơn một tháng. Mỗi người trong chúng
ta phải mua một cuốn lịch Á-châu. Khi trị Phong thấp cho thân chủ : vào lúc bệnh
đang giảm, tới cuối tiết lại trầm trọng hơn là vì Phong tà mới nảy sinh nhập cơ thể,
đừng ngạc nhiên. Tốt hơn hết, ta nên báo cho thân chủ biết trước, để tránh cho họ
những lo âu khi Phong tái nhập cơ thể, gây phiền nhiễu c...
TheGioiEbook.com 1
ĐIU TR BNH PHONG THP
Bng Y Hc Á-Châu
(Rhumatologie et Médecine Asiatique)
Bác Sĩ Trn Đại S
Điều trị bệnh phong thấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều trị bệnh phong thấp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Điều trị bệnh phong thấp 9 10 186