Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU TRỊ HẬU SẢN THƯỜNG

Được đăng lên bởi dr-usan111
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU TRỊ HẬU SẢN THƯỜNG
1. ĐỊNH NGHĨA: Hậu sản thường là sản phụ sau đẻ đường âm đạo không phải
can thiệp gì ngoại trừ cắt TSM
2. ĐIỀU TRỊ
- Các trường hợp đẻ thường có cắt khâu tầng sinh môn, kiểm soát tử cung hoặc thủ
thuật Forceps, giác hút: Tất cả các trường hợp này đều dùng kháng sinh nhóm beta
lactam, nếu có dị ứng thì thay bằng nhóm macrolid hay aminoglycosid (vd:
Ofmantin 625g x 3 viên/ngày x 5 ngày)
- Nếu co hồi TC kém ta dùng thêm Oxytocin 5đv x 2 ống/ ngày x 3 ngày
- Các Sản phụ sau đẻ thường mất máu uống viên sắt, Acidfolic x 30 ngày
- Nếu sau đẻ 12h , sản phụ không tự đái được xử trí theo phác đồ bí đái sau đẻ
- Nếu sản phụ táo bón thì thụt tháo cho bệnh nhân, rồi cho uống nhiều nước, ăn đồ
dễ tiêu, có nhiều chất xơ.
- Siêu âm: kiểm tra buồng tử cung, tử cung, phần phụ trước khi bệnh nhân ra viện
để tránh bổ sót tổn thương và hạn chế sót rau sau đẻ
- Xét nghiệm công thức máu sau đẻ để phát hiện thiếu máu sau đẻ
3. THEO DÕI.
1.1. Sự co hồi tử cung:
- Sau đẻ TC cao trên vệ khoảng 13cm, trung bình mỗi ngày TC co được 1cm.
- Nếu thấy TC co hồi chậm, ấn đáy TC sản phụ đau, sản dịch ra có mùi, kèm theo
sốt cần nghĩ đến một nhiễm khuẩn TC để điều trị kịp thời.
1.2. Sản dịch
- Bình thường sản dịch có mùi tanh nồng, trong 3 ngày đầu sau đẻ sản dịch màu đỏ
thẫm, số lượng giảm dần đến ngày thứ 15 thì hết.
1.3. Sự xuống sữa
Khi sản phụ xuống sữa thấy có các triệu chứng: vú căng tức, các tuyến sữa căng to,
tĩnh mạch dưới da vú nổi, sản phụ khó chịu, sốt nhẹ dưới 38o5. Khi cho bú các hiện
tượng này mất đi.

1.4. Các hiện tượng khác
- Cơn rét run sau đẻ: cần chú ý tới cơn rét run da mất máu và nhiễm khuẩn, cần
theo dõi sát mạch, huyết áp.
- Bí đái: Do chuyển dạ kéo dài, do ngôi thai chèn vào bàng quang.
4. CHĂM SÓC.
- Chăm sóc về tinh thần cho sản phụ: động viên giải thích những thắc mắc của sản
phụ.
- Đảm bảo những điều kiện vệ sinh tốt, buồng điều trị phải sạch sẽ, thoáng mát phù
hợp với từng mùa.
- Theo dõi toàn thân: nhiệt độ – mạch – HA, sản dịch để sớm phát hiện chảy máu
hay nhiễm khuẩn.
- Làm thuốc tầng sinh môn và âm hộ hàng ngày bằng nước chín có pha thuốc sát
khuẩn , lau khô dùng khố vô khuẩn ngày thay 3 lần.
- Chăm sóc vú giữ cho đầu vú sạch sẽ tránh để nhiễm khuẩn. Hướng dẫn sản phụ
cho con bú đúng cách cách và cho bú sớm.
- Tắm rửa: lau người ...
ĐIU TR HU SN THƯNG
1. ĐNH NGHĨA
 !"#$
2. ĐIU TR
%&'()!*+,'-./
01+'2"3'(4567')81
+9)6:;48<)6446=>6
?@ABCDE>FG4DC4H
%I9J"&K67F?D4C>DBLG4DE4
%&'#3'L>F!+M6@DEN4
%I9OB+P'(D-Q1'J8Q'
%I9'8)'8+JL5R+SJ
6TF+)53DUV
%#F,8J-+-+*R8>
,'8W)WU>9)
%XK;','9'
3. THEO DI.

%#"&F>OE+8Y4"&(OV
%I934"&J+3'4"&+6:)7+Z1
L*[9\T]"&,5::V

%^6:)7J+E4*6:_
`+L(6*94;OC9V

aDLb34)';>2S;+'49bS+
[6R6>2W+):+Lc6REd
CVa82'
(43V
ĐIỀU TRỊ HẬU SẢN THƯỜNG - Trang 2
ĐIỀU TRỊ HẬU SẢN THƯỜNG - Người đăng: dr-usan111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐIỀU TRỊ HẬU SẢN THƯỜNG 9 10 360