Ktl-icon-tai-lieu

Điều trị nhãn khoa

Được đăng lên bởi quynh-anh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUỐC NHÃN KHOA

CẤU TẠO CỦA MẮT
1-Mắt là cơ quan tinh tế của cơ thể, tiếp xúc
trực tiếp với ngoại môi nên dễ bị tổn thương
(va chạm cơ học, nhiễm khuẩn,..).
-TNK chủ yếu là gây TD tại chổ (sát khuẩn,
chống viêm,...), dùng thuốc tại mắt coi như
đưa thuốc tới đích
-TNK là DT vô khuẩn, có SKD thấp do dễ bị rửa
trôi theo cơ chế bảo vệ của cơ thể

CẤU TẠO CỦA MẮT
2-Hệ thống tiết nước mắt
+Tuyến tiết:
-Tiết 1mcl/ph, chứa 20-30mcl ở túi cùng kết
mạc và tạo màng nước khỏang 0,5mcm bao
phủ bề mặt mắt
-Thành phần: pH 7,4; chất điện giải, 0,7%,
protein, enzym,...(ít ảnh hưởng đến độ ổn
định của DC)
-Vai trò: nuôi niêm mạc, bảo vệ mắt, chống vi
khuẩn (lisosym),..

CẤU TẠO CỦA MẮT

CẤU TẠO CỦA MẮT
2-Hệ thống nước mắt:
+Túi nước mắt: chứa nước mắt thừa. Khi chớp
mắt, khoảng 2 mcl đổ xuống tuyến lệ vào
khoang mũi-họng
3-Kết mạc:
-Niªm m¹c nèi mi-gi¸c m¹c (tói cïng kÕt m¹c):
r¸ch, viªm, nhiÔm vi c¬ (n¬I ®Æt Ocusert)

CẤU TẠO CỦA MẮT
3-Kết mạc:
-DiÖn tÝch ~16 cm2
-Cã rÊt nhiÒu m¹ch m¸u (đau mắt đỏ)
-TÝnh thÊm cao (nhiÒu DC)
-DC hÊp thu qua kÕt m¹c chủ yếu vµo tuÇn
hoµn (ít vào tổ chức trong của mắt) lµm
gi¶m SKD víi DC gây TD tại chổ

CẤU TẠO
4-Giác mạc:
+CÊu t¹o bëi 3 líp m«:
-BiÓu m«: dày 50-100mcm, gồm 5-6 lớp TB liên
kết bền chặt , DC thân N khó đi qua
-Líp ®Öm: 90% bề dày GM, là sợi collacgen,
DC th©n n­íc dễ hấp thu
-Néi m«: 1-2 líp TB th©n lipid, DC dễ qua khe
hở liên bào
-DC cã hÖ sè D/N c©n b»ng dễ qua giác mạc
vào tiền phòng

CẤU TẠO
4-Giác mạc:
-(khi viªm DC dÔ thÊm)
BiÓu m«
Líp ®Öm
Néi m«

DẠNG THUỐC
1-Thuốc nhỏ mắt
-Là dạng thuốc lỏng, vô khuẩn
-Dùng nhỏ từng giọt vào mắt
-TNM bị thanh thải khỏi mắt theo 4 đường
.Tràn ra ngoài (phần lớn)
.Theo ống lệ xuống họng-hầu, đi vào ĐThóa
.Thấm qua kết mạc vào tuần hoàn chung
.Thấm qua giác mạc (tỉ lệ nhỏ, khi giác mạc bị
tổn thương)

DẠNG THUỐC
1-Thuốc nhỏ mắt
Mức độ thanh thải phụ thuộc vào
-mức độ kích ứng của thuốc nhỏ mắt: bản chất
DC, pH (<3;>10), đẳng trương,..
-khả năng bám dính niêm mạc: tá dược kết
dính sinh học, độ nhớt dung dịch
-dạng bào chế: HD, liposome,...

DẠNG THUỐC
1-Thuốc nhỏ mắt
Giải pháp hạn chế thanh thải
-Giảm kích ứng
.Chọn DC
.Điều chỉnh pH (3-10)
.Đẳng trương: pha trên nền đẳng trương
-Tăng bám dính
.Tăng độ nhớt, dùng TDC kết dính sinh học
.Dùng HD, thuốc mỡ,....

DẠNG THUỐC

DẠNG THUỐC
1-Thuốc nhỏ mắt
+Dung dịch:
-DM chủ yếu là nước:
.Trung tính, êm dịu, dễ hòa lẫn vào nước
mắt
.Bị rửa trôi nhanh, SKD thấp
-Có dạng viên nén vô khuẩn pha dung
dịch

DẠNG THUỐC
+Dung dịch:
-DM dầu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều trị nhãn khoa - Người đăng: quynh-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Điều trị nhãn khoa 9 10 814