Ktl-icon-tai-lieu

Dinh dưỡng

Được đăng lên bởi Nkóx Nkí Nkố
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• Định nghĩa : dinh dưỡng là chức năng mà các cá thể sử dụng thức ăn
để duy trì sự sống.
• Các chức năng đó là: sinh trưởng, phát triển, vận động.
• Mục tiêu đặc thù của dinh dưỡng thế kỷ 20: dinh dưỡng thích hợp,
phát triển tối ưu và hạn chế sự thiếu các chất dinh dưỡng
• Dinh dưỡng của thế kỷ 21 hướng tới dinh dưỡng tối ưu, sử dụng
những tiềm năng của thực phẩm để cải thiện sức khỏe với 4 mục
tiêu:
- Cải thiện sức khỏe
- Giảm nguy cơ phát sinh bệnh tật
- Hạn chế sự bùng nổ các bệnh mãn tính và bệnh tuổi già
- Đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân

Chương 1. VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
1.1. VAI TRÒ VÀ NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

1.1.1. Cân bằng năng lượng
Năng lượng ăn vào = Năng lượng tiêu hao + năng lượng dự trữ
1.1.2. Vai trò năng lượng
tái tạo các mô , duy trì thân nhiệt, tăng trưởng và cho các hoạt động
1.1.3. Nhu cầu năng lượng
a. Năng lượng cho chuyển hoá cơ bản
Phần năng lượng tiêu hao nhiều nhất ở mọi cá thể, ở các nước phát
triển chiếm khoảng 60-75% tiêu hao năng lượng hàng ngày
Chuyển hoá cơ bản bị ảnh hưởng bởi giới, tuổi, hormon tuyến giáp

Công thức tính chuyển hóa cơ sở dựa theo cân nặng
Theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Nhóm tuổi (năm)

Chuyển hóa cơ sở (Kcal/ngày)
Nam

Nữ

0-3

60,9W - 54

61,0W - 51

3-10

22,7 W + 495

22,5 W +499

10-18

17,5 W + 651

12,2 W + 746

18-30

15,3 W +679

14,7 W + 496

30-60

11,6 W + 879

8,7 W +829

Trên 60

13,5 W +487

10,5 W+ 596

b. Năng lượng cho hoạt động thể lực
• Lao động nhẹ: nhân viên hành chính, lao động trí óc, nội trợ, giáo viên...
• Lao động trung bình: công nhân xây dựng, nông dân, quân nhân, sinh
viên...
• Lao động nặng: một số nghề nông nghiệp, công nghiệp nặng, nghề mỏ,
vận động viên thể thao, quân nhân thời kỳ luyện tập
d. Tính nhu cầu năng lượng cả ngày

Mức độ lao động

Hệ số
Nam

Nữ

Lao động nhẹ

1,55

1,56

Lao động vừa

1,78

1,61

Lao động nặng

2,10

1,82

1.2. VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT SINH NĂNG LƯỢNG

1.2.1. Protein
a.Vai trò của Protein
• Protein có vai trò trong quá trình duy trì và phát triển của mô và hình
thành những chất cơ bản trong hoạt động sống.
• Protein tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng và kích thích ngon
miệng
• Protein điều hoà chuyển hoá nước và cân bằng kiềm toan trong cơ
thể
• Vai trò bảo vệ
• Nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể
• Điều hoà hoạt động của cơ thể
b.Nhu cầu protein

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tổ chức Lương Nông
Quốc tế (FAO) đã xác định "nhu cầu tối thiểu về protein":
0,5g/kg cân nặng +100% cho lề an toàn. T...

 !"
#$%&'&()*"
+,-./0123456'&
'!(70 08
9/0123:;;!&
<=/ '>?@1AB(;C
,
D#?@1AB
DE?F'G@)
DH70 G.IG@J5(G@I
D'K/LM
Dinh dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh dưỡng - Người đăng: Nkóx Nkí Nkố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Dinh dưỡng 9 10 286