Ktl-icon-tai-lieu

dinh dưỡng cho trẻ em tổng quan

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dinh dưỡng cho trẻ em
tổng quan
TS BS Võ Thành Liêm

Mục tiêu

 Liệt kê tên các nhóm thực phẩm – chấtdinhdưỡng

Đại cương

 Dinhdưỡng:
Quátrình cung cấpnănglượng
Từthứcăn(bên ngoài)
Chuyểnhóa năng lượng trongtếbào
Nuôidưỡngcơthể

Đại cương

 Hìnhthành, phát triểncơthể
 Sứckhỏe của conngười.
Khác nhau theo mỗithời kỳpháttriển
Đặcbiệt quan trọng đối vớitrẻnhỏ
Dinhdưỡng: liênquannhiềulĩnhvực
Trongykhoa: liênquancácchuyênkhoa
Vaitrò quan trọng không thểbỏqua
Chếđộ ăn phù hợp với cácbệnhlý
Vaitrò phòng ngừa bệnh và phục hồi sau bệnh.

Thực phẩm – dinh dưỡng

Thực phẩm – dinh dưỡng

 Thứcăn: nhiềuloại thựcphẩm
 Hệtiêuhóaphângiảithànhcác chất dinh dưỡng.
 Chỉcó chất dinh dưỡng mới được hấp thu vào máu.
 >40chấtdinhdưỡng

Thực phẩm – dinh dưỡng

 3nhómchính:
Nhóm chất dinh dưỡng đa lượng sinhnănglượng
 Chất bột đường, chất béo, chấtđạm
 Cungcấp năng lượng chocơthể
 Cấutrúc cơ thể,hoạtđộng hấp thu, chuyển hóa, miễn dịch

Thực phẩm – dinh dưỡng

 3nhómchính:
Nhóm nhất dinh dưỡng đa lượng không sinhnănglượng
 Chấtkhoáng đa lượng:Ca, Ph, K, S, Cl, Mg
 Nước
 Chất xơ : Không tiêu hóa, khônghấpthu, vaitròđiềuhòa hoạtđộnghệtiêu hóa.

Thực phẩm – dinh dưỡng

 3nhómchính:
Nhóm chất dinh dưỡng vilượng
 Không cung cấpnănglượng
 Vaitròtrong chuyểnhóa của cơthể,
 Nhucầu hàngngàythường ít
 Vitamin: Gồm các vitamin tan trong nước (B, C) và các vitamin tan trong chất béo
(A, D, E, K).
 Chất khoáng vi lượng:Zn, Fe, Mg, Cu, I, F, Se.

Các chất dinh dưỡng thiết yếu

 Đalượng cung cấpnănglượng
Bột đường
 Cung cấp năng lượng (60%)
 Đường phức hợp: glucogen + chất xơ polysaccharide
 Đường đơn giản:
 Monosaccharidelà glucose, fructose,galactose
 Disaccharideslà maltose, sucrose, lactose

Các chất dinh dưỡng thiết yếu

 Đalượng cung cấpnănglượng
Chất béo
 Cungcấp nănglượng
 Hấpthu và chuyển hoá vitamin tan trong chất béo
 Nguyên liệu hình thànhtếbào, tạohormonesteroide
 Có 3 thành phầnchính
 Triglyceride: là thành phần chính trongmỡvà dầu
 Phosphorlipid: là thành phần chính của vách tế bào.
 Sterol : là các chất béo có nhân thơm.

Các chất dinh dưỡng thiết yếu

 Đalượng cung cấpnănglượng
Chất đạm
 Cấu trúc tế bào
 Thànhphầncácmen, yếu tố miễn dịch
 Cung cấpnănglượng
 22 loại acide amine (8 loại thiết yếu)

Các chất dinh dưỡng thiết yếu

 Đalượng không sinh năng lượng
Chất khoáng đa lượng
 Nhucầu hàngngàycao.
 Vaitròđa dạng.
 7chất khoáng đalượngCanxi, Phosphor, Potassium, Sulfur, Sodium, Cloride,
Magnesium

Các ch...
Dinh dưỡng cho trẻ em
tổng quan
TS BS Võ Thành Liêm
dinh dưỡng cho trẻ em tổng quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dinh dưỡng cho trẻ em tổng quan - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
dinh dưỡng cho trẻ em tổng quan 9 10 362